WASPIK een PRISMA horloge Sprang-Capelle pak- maar-mee prijzen uit het enorme Albert Heijn-assortiment GROTE REPEN Kom ook naar 'n GESLAAGD B g!K&'\l% eni| De PMC in de praktijk STASSAR Waalwijk HSrr5?»3 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 3 JULI 1964 L 10" examen cadeau Raamsdonksveer Sprang Hen huishoudelijke artikelen dos Bakkers Jac< T>e< drag Anti-zonnebrand Papieren Zakdoekjes Zaanse Korstjes Tomatensoep. .1/1 blik 25 30 79 t .0® Queen Ananas Framb./Bessenjam Gedr. Appeltjes Krenten250 gram Kapucijners. .1/1 buk Prima Cacao zak 250 gr. Witte Bonen 89 55 69 79 Portugese Sardines Rose Zalm per blik IJ' Koffiekoeken doos 12 st. 85 Rozijnen sultana 250 gram 59 Nibb-lts NATUREL GROTE ZAK 70 Spaghetti pak 2so gram 43 Tomatenpuree Nieuw! Jaffa Gold 1 Bitterkoekjes 200 gram Droptoffees 69 49 Riesling Sylvaner fles 1.95 Choc. Pastilles mint of koffie/cognac. per rol 65 Perziken RedDart 1/lblik 1.29 AH-Frambozen per blikje 69 Abrikozen Queen per blikje 72 Maiskorrels DelMontebl. 98 AH-Teakolie .per flesje 85 Waxine-lichtjes doos 6 st. 35 Hele Sukade doos 100 gr. 49 Cakemeel pak 500 gram 52 Tafelazijn Cordon Bleu fles 50 AH-Mayonaise per pot 1.18 Augurken zoetzuur, gesneden per pot 95 Franse Champignons blik 85 Hollandse Snijbonen blik 98 Gebraden gehakt in jus blik 4 ballen 85 Gelderse Ham 150 gram 79 Boterhamzakjes set 25 st. 25 Prima Blikopeners per st. 60 AH-Lucifers per pak 25 Appelstroop beker 450 gr. 62 Tuinboontjes-fijn 1/2 blik 95 Smeerkaas. .100gram 32 Zandringen pak 250 gram 69 Weekaanbiedingen AH-Pepermunt 2 rol 25 AH-Hoestex. 2 rol 25 Reuze Groningerkoek 98 Wiener Knakworst Butterscotch voor Appelmoes1/1 blik Echte Choc. Hagel REUZEPAK 500 GRAM Choc. Tabletten. SAPBU,nERN too gram Zaanse Koekendoos is stuks Reuze Ontbijtkoekper stuk AH-Cakejes PAK 5 STUKS Rioja SPAANSE TAFELWIJN PER FLES AH-Leverpastei2 blikjes Luncheon Meat.buk2oogram Cocktailworstjes. blikje19stuks London Tonic5 flesjes Koffiemelk 3 BLIKJES Prima Tandenborstelper stuk Limonaderietjes. zakje so stuks Frambozenblokjes zakje 175gram Zoute Pinda'szak450 gram Citroensapper blikje Tomatensapper blikje Grapefruitsapper blikje Sinaasappelsap perblikje 59 I.39 48 59 69 65 1.7S 79 79 98 1« 98 25 25 45 98 49 49 79 39 Norma'® vaN 250 GRAM„ulMBIA- Bonen in PnMBlA 100% FtJRE COLUMB Booen ^couoNIBIA PERLA DE werelo. ■f 98 JEUGDMANIFESTATIE. De stichting Jeugdbelangen heeft voot vrijdag 3 en zaterdag 4 juli weer 'n grootse jeudmanifestatie gepland. Men is afgestapt van de jeugddag zoals die reeds 5 jaar werd georganiseerd. Het programma omvat nu o.m. enkele wandeltochten, resp. van 4V2. 8 en 16 km, waaraan alle jonens en meisjes van Waspiks sport- en jeugdverenigingen zullen deelnemen. Totaal meer dan 300 le den zullen naar leeftijd over 20 groepen worden verdeeld. De waarnemend voorzit ter van de jeugdraad de heer R. v. Dongen zal om 7 uur vrijdagavond op het terrein bij het gymnastieklokaal het evenement ope nen. Na de tochten van zaterdag wordt aan de deelnemers een kop soep aangeboden, waarna tussen 7 en 8 uur de heer v. d. Lin den uit Tilburg de jeugd tot 16 jaar aange naam zal verpozen. Om 8 uur volgt de uit reiking der herinneringswimpels, terwijl na half 9 de leiding wordt overgegeven aan 't orkest van Lou Fransen uit Goirle, voor hef openluchtbal. Bij slecht weer zal de dans avond worden verplaatst naar de zaal van café De Statie. GESLAAGD. Voor 't examen onderwijzersakte 2e leer- kring, slaagden mej. B. van Gulik en de he ren C. de Graauw, C. van Gulik, H. van Iersel en Joh. Verschuren. Voor het eindexamen 3-jarige Handels avondschool slaagde de heer H. v. Dongen De heer S. v. Dongen slaagde voor het eindexamen aan de lagere land- en tuin bouwschool. Voor het eindexamen HBS-A slaagde de heer C. Montens, allen uit 'Waspik. WIJKVERPLEEGSTER VERTREKT Mej. C. Waal, wijkverpleegster van de Kruisvereniging, heeft een benoeming aan vaard bij de Gem. 'Geneesk. Dienst te Haar lem, waar zij op 8 aug. in dienst zal treden. ZUIDERAFWATERINGSKANAAL. In het kantoor alhier kwamen de hoofd ingelanden van het Waterschap Het Zuider afwateringskanaal in vergadering bijeen on der voorzitterschap van notaris J. Waverijn. De vergadering besloot op voorstel van het bestuur o.m. tot wijziging van 't besluit van 13 juni 1963 betreffende de verkoop van de Veerstraat aan de gemeente Waspik. De waterkering langs deze weg blijft n.l. aan het waterschap. Aan de gemeente Waal wijk werd in eigendom, beheer en onder houd overgedragen het Richtpad en een ge deelte van de 3e Zeine. Bij de bestuursver kiezing in verband met het aftreden van de heer H. W. W. Klerx te Waalwijk, wegens het bereiken van de reglementaire leeftijd, werd in diens plaats gekozen de heer D. H. de Bie te Sprang. GESLAAGD. Aan de R.K. lagere landbouwschool zijn geslaagd de heren S. Knaap alhier, H. v. d. Avoird, L. Jansen en A. Snoeren uit Dongen, A. van Bragt en M. van Bragt uit Hank, S. van Dongen Waspik, A. van Eersel 's-Gra- venmoer, P. van Ginneken en A. Ligtvoet Ooisterhout, G. Meijers Dussen en A. Snij ders 's-Bosch. Aan de St. Antonius Kweekschool te Don gen slaagde voor do 2e leerkrdng mej. M. Keulen R'veer. Aan de handelsavondschool te Ooster hout slaagde voor de 5-jarige cursus dhr. Kees Berende R'veer. 50.000STE BEZOEKER. Het gemeentelijk zwembad De Ganzewiel mooht donderdag j.l. te ca. half 6 de 50 duizendste bezoeker verwelkomen en wel mevr. v. Iersel uit R'veer. Burgemeestér Prinssen, die aanwezig was, bood mevr. v. Iersel namens het gemeentebestuur een mooi boek a.an. BOERENJEUGDDAG. Op zaterdag 11 juli a.s. zal de jaarlijkse boerenjeugddag worden gehouden op de ter reinen bij de Coöp. Zuivelfabriek. ONDERWIJZERSVERGADERING In Huic ten Deijl werd een ledenverga dering gehouden van de onderwijzers uit de kring St. Geertruidenberg. Op deze ver gadering trad de heer Th. Gijsman wegens drukke werkzaamheden als bestuurslid af. In zijn plaats werd gekozen de heer Th. v. Dijck uit Raamsdonk. Hierna werd door de voorzitter de heer Otten ingeleid de spre ker voor deze avoind, drs. G. Janssen, we tenschappelijk medewerker van het Kath. Peadagogisöh Bureau L.O. te 's-Gravenha- ge. Aan de hand van een overzicht gaf hij een duidelijke uiteenzetting over de struc tuur van het voortgezet onderwijs, zoals het geregeld is in de zgn. Mammoetwet. VERKEERSBRIGADIERTJES OP REIS Dinsdag a.s. gaan 'n 30-tal verkeers-bri- gadiertjes uit R'veer op initiatief van de afd. Veilig Verkeer een uitstapje maken naar Rotterdam. Op 't programma staan o.a. 'n rondvaart en een bezoek aan Blijdorp. Het gezelschap onder leiding van bestuursleden der afdeling en een vertegenwoordiger van elk der scholen, zal tevens ontvangen wor den op het hoofdbureau van politie aldaar. ONGEVAL. Zondagnacht vond in de St. Jozefstraat een aanrijding plaats tussen de bromfietser A. v. T. uit Waspik en de wielrijdster C. H. uit Dussen. De laatste werd tegen het weg dek gesmakt en moest met een schouder fractuur in het Theresia-ziekenhuis alhier worden opgenomen. OPBRENGST COLLECTE. De collecte t.b.v. het uitstapje Ouden van Dagen bracht ruim f 800 op. Hierdoor kon het bedrag voor vergoeding voor 65 - 70-ja- rigen worden bepaald op f 5, terwijl vanaf 70 jaar de tocht gratis wordt aangeboden. WEDVLUCHT NOYON. P.V. De Reisduif, vlucht op Noyon: 1, 2, 5, 14, 16,.24, 29 B Verduijn; 3, 7, 10, 22, 27 P v d Elshout; 4, 20, 2 1 A Kuijten; 6 H Nerings; 8 12 S Selders; 9F v Hooff, 11, 13, 17, 26 C Fitters; 15, 18 Dr Smits; 19 A de Wit; 23 H Damen; 25 N Smits; 28 T v Turnhout. 40 JAAR UTRECHT-AGENT. Op dinsdag 7 juli a.s. zal de heer L. C. Verschuren, beter bekend onder de naam "Frans" Verschuren (naar een oom) zijn 40-jarig jubileum vieren als verzekerings agent van de N.V. Levensverzekeringsmaat schappij "Utrecht". Op 7 juli 1924 trad de heer Verschuren in dienst van de Utrecht en is de oudste relatie van de maatschappij in Midden-Brabant. Aanvankelijk lag het werk terrein van deze bijzonder actieve agent in Waspik en Raamsdonksveer, maar allengs trok hij verder van huis tot in Kaa'tsheuvel, Loonopzand' 's-Gravenmoer, Sprang-Capel- le en Waalwijk. Wegens zijn verdiensten zal de heer Verschuren op zijn feestdag door de maatschappij in de bloemetjes worden ge zet. De herdenkingsmedaille is al opge poetst. 's Middags zal de jubilaris met zijn gezin recipiëren in café Montens op het Vaartje van 3 uur tot half 5. Tegelijk met dit 40-jarig dienstverband gedenkt de ju bilaris de dag dat hij voor 35 jaar als agent van het Wit Gele Kruis werd aangesteld. SKELTERSUCCESSEN. De fam. Damen was weer actief en suc cesvol >in de skeltersport. In Tilburg grepen zij naast de individuele prijzen ook de le ploegen prijs. Mevr. Damen werd le, terwijl Sjaan en dhr. J. Damen resp. als 2e en 3e eindigden in de A-kl. heren. Gerard Mon tens legde in de jeugdklasse beslag op de 3e plaats. Ook in Helmond ging het van 'n leien dakje: mevr. Damen 2e, Sjaan Da men 2e en J. Damen 4e. MEDISCHE DIENST. De dokterspraktijk zal 4 en 5 juli worden waargenomen door dokter Wijffels, tel. 250. KERKDIENSTEN. Zondag 5 juli, Ned. Herv. Kerk, 9.30 en 14.30 uur Ds. P. Kolijn, Raamsdonksveer. SIRENA BEHAALDE DE IE PRIJS. Zaterdag j.l. nam het fanfarecorps "Sire- na" deel aan het nationaal federatief mu ziekconcours te Markelo in Overijssel, ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van Markelo's Fanfare. „Sirena" kwam uit in de derde afdeling, met als verplicht nummer „Little suite" van J. Harveij, en als keuzenummer „Petite Se renade facille" van G. H. Boudijn. Met het verplichte nummer werd 52 Vè pt. behaald, terwijl het vrije nummer 54/2 pt. opleverde, in totaal 107 punten, zodat een eerste prijs behaald werd. Het rapport van de jury was als volgt le nummr 2e nummer zuiverheid klankgehalte dynamiek techniek samenspel 9 9 81/2 9 9 9 9 9 8/2 8% 9 9 8/2 9 9 9 9 8/2 8/2 9 9 9 9 9 9 9 9 opvatting en tempo 9 9 9 10 10 10 Dat de vreugde groot was toen de uitslag om 5 uur werd bekend gemaakt in het Si- rena-kamp laat zich begrijpen. Vanaf het concertterrein ging men per bus naar het centrum van Markelo, waar een korte mu zikale wandeling werd gemaakt. Om 6 uur werd de thuisreis aanvaard en werd nog een half uurtje vertoefd in de speeltuin „De Nachtegaal" te Grave. Om ruim half 10 arriveerde het gezelschap in Sprang-Capelle. Bij de Bernhardstraat werd uitgestapt en door de Raadhuisstraat gemarcheerd naar de woning van de burgemeester, die deze attentie ten zeerste op prijs stelde. Z.E.A. feliciteerde het corps in hartelijke bewoordingen met het behaalde succes en sprak de hoop uit dat in de komende jaren nog meer successen geboekt zouden worden. Als muziekkorps heeft men een dienende taak in de maatschappelijke samenleving, aldus de burgemeester, want wat zou een dorp zijn zonder muziekvereniging en daar om zij we als gemeentebestuur blij dat Si rena vandaag zulk een prachtig resultaat heeft behaald. Spreker wenste de voorzitter met zijn prachtig korps van harte geluk. Na het blazen van een mars ging men naar het repetitielokaal bij van Veen waai inmiddels de gezelligheid al in volle gang was, want het was niet alleen feest voor Sirena, maar voor geheel Vrijhoeve, gezien de enorme belangstelling bij de thuiskomst van het corps. Toen allen een beetje bekomen waren van de vermoeienissen, was het de voorzitter van Sirena, de 'heer Jac. Vos, die het woord nam en de directeur, de heer A. N. v. d. Heijden uit Vlijmen, huldigde. De 'heer Vos wees er op, dat de laatste jaren in het corps vele mutaties plaats had den, door overlijden en vertrek moesten ve le plaatsen door jongeren worden ingeno men, zodat het een zware opgaaf was naar een concours te gaan. Maar de zeer vele repetities en het vele werk door U verricht, hebben het mogelijk gemaakt dit succes te behalen. Dat U voor uw opvatting en tempo van de jury een 10 mocht behalen is voor ons en voor U een grote eer. Wij brengen U namens bestuur en leden hulde en dank en hopen dat U nog vele ja ren de dirigeerstok over Sirena mag zwaai en. Voorzitter Vos liet ook mevr. v. d. Heij den in deze hulde delen en bood haar een bloemstuk aan. Vervolgens bracht spreker de leden dank voor hun moeite en opoffering in de laatste weken, want zonder dat zou het niet moge lijk zijn geweest dit succes te behalen. Spreker 'hoopte dat deze trouw en liefde en vastberadenheid in de toekomst zou mo gen blijven, waarbij hij vooral de jongeren van het corps aanspoorde tot medewerking. Spreker wil de woorden door de burge meester gesproken onderschrijven, n.l. dat de muziekvereniging een dienende taak heeft in de maatschappelijke samenleving. Laten wij als muziekvereniging ons uiter ste best doen, opdat de samenleving ons waardeert en we in het verenigingsleven in Sprang-Capelle een behoorlijke plaats mo gen innemen. Met een driefwerf hoera voor Sirena, ein digde de heer Vos zijn geestig en van humor tintelend betoog, waarop een langdurig en daverend applaus volgde, waarna nog een tijd lang de feestvreugde hoogtij vierde. Sirena telt thans 46 werkende leden en enige leerlingen. Bij de vele felicitaties die het corps bij dit succes mocht ontvangen, voegen wij ook gaarne de onze. „DE PLOEG" WON VIERDE PRIJS. De toneelgroep "De Ploeg" van de afd. Sprang-Capelle van de jongerenorganisatie van de Brab. Mij. van Landbouw is door de Ned. Amateur Toneel Unie afd. Breda on derscheiden met een 4e prijs voor het stuk "Waarheen?" van Arie v. d. Lugt, dat in de afgelopen winter onder leiding van dhr. Ramsteijn in de zaal van dhr. H. v. Veen werd gespeeld. De prijs, f 100, werd dezer dagen te Breda aan de Sprang-Capellena- ren overhandigd. DOKTERSDIENST. De praktijk van dokter Winkelman zal zaterdagmiddag en zondag worden waarge nomen door dokter van Tuijn, tel. 04167- 2006. KERKDIENSTEN ZONDAG 5 JULI. Ned. Herv. Kerk 9.30 uur en 2.30 uur Candidaat Vlietster, van Hoogeveen. Geref. Kerk 9.30 uur en 4.30 uur Ds. Th. v. d. Houw, legerpredikant te Roosendaal. PRO PATRIA. De C'hr. Gymnastiekvereniging Pro Pa- tria nam j.l. zaterdag, 27 juni, met ver schillende groepen meisjes- en jongens- athleten deel aan de adspirantendag 1964 te Klundert, uitgaande van de Kring Bra bant en Limburg van. het K.N.C.G.V. De deelnemende groepen behaalden de volgende resultaten Meisjes 10-11 jaar, groep I, 128 pt., derde prijs; meisjes 12 - 13 jaar, 2e graad, 112 pt., tweede prijs. Jongens 12 - 13 jaar, 2e graad, 84V2 pt., derde prijs; jongens 14-16 jaar, 2e graad, 87 punten, tweede prijs. Pro Patria mocht ook nog een 3e prijs in de wacht slepen van de marswedstrijd. Al met al mag Pro Patria met deze suc cessen van de adspiranten tevreden zijn; moge het voor de deelnemersfsters) een aansporing zijn trouw te oefenen, opdat de resultaten bij een volgende wedstrijd nog beter zijn. ORANJEFEEST. De besturen van de Oranjeverenigingen Vrijhoeve-Capelle en Sprang kwam dins dagavond in het gebouw van de Chr. Volks bond bijeen, ter bespreking van de te orga niseren Oranjefeesten. Besloten werd deze jaarlijkse feesten te organiseren op zaterdag 22 augustus. Wat het programma betreft belooft het weer een gezellige boel te worden; men heeft zich reeds verzekert van een bekend gezelschap, zowel voor de avond als voor het speciaal kinderprogramma des middags, terwijl ver der op de medewerking van de muziekver enigingen wordt gerekend. VOETBALWEDSTRIJD VOOR HET ANJERFONDS. Woensdagavond werd op het NEO-terrein aan het Molenplein een voetbalwedstrijd ge speeld tussen de Waalwijkse le klasser RKC en een combinatie van de Sprang-Capelse voetbalclubs. Bij verhindering van de burgemeester, dankte wethouder Jac. Vos de spelers voor hun bereidwilligheid deze wedstrijd voor dit doel te spelen en verrichtte daarna de af trap. De wedstrijd zelf stond niet niet direct op hoog peil. RK'C was technisch iets beter, de Sprang-Capelse combinatie speelde echter iets enthousiaster. Met blanke stand ging de rust in. Na de thee werd er beter gevoetbald. Het eerste doelpunt viel na een kwartier in het voor deel van de combinatie. De gelijkmaker liet echter niet lang op zich wachten. Tenslotte werd de eindstand 2-2, omdat beide elf tallen elk nog een keer raak schoten. Ove rigens waren de doelpunten van prima ge halte. Er was een behoorlijke belangstelling. De wedstrijd werd met muziek opgeluis terd door de Fanfare Sirena en de drum band van Harmonie Marijke. Door e plotseli 17e jaa Waalw Laagei: De ple' wordt dag 6 St. Cle Avondi 18.00 u Bijeenl Gelege 't Vosj Voor naar St. Antoniusstr. 40, Waalwijk Telefoon 2497 Alles voor de inmaak in voorraad Na eer ment d gegaan huwd-, in de c i i i In de AH-filiaJen 2000 tot 7000 artikelen Waalw Burg. i De plei derdag de Dop Langs voor di ten on van dt Vooral mobiel band verder ben ge GROTE SPUITBUS2. PAKJE 20 STUKS BLISS PAK 6 STUKS T M. BALLETJES 20 HALVE SCHIJVEN BLIK HUISHOUDKWALITEIT.POT 95 Biscuits ZAANSE MOLEN .ROL 45 Bakgember pot 250 gram 90 Rumbonen doosje 150 gram .79 150 GR. KANT EN KLAAR IN TOMATENSAUS n KEUZE UIT Pudding 7 SMAKEN Vi BLIK 49 2 PAKJES 33 IN OLIJFOLIE 2 BLIKJES 75 GOUDFAZANT 2 BLIKJES 35 VRUCHTENLIMONADESIROOPBes ZAK 180 GRAM De AH-Campingfolder met allerlei nuttige reistips is zojuist ver schenen. Vraag een exemplaar in de AH-winkel. Hij is gratis! MACQUEEN Theezakjes doos 20 stuks 85 *Haarlak spuitbus 1.95 *IN DE MEESTE AH-FILIALEN Volkorenbeschuit per rol 37 Appelmoes 3 potten 1. Windsor Ceylon Thee pakje 76 Zwarte Bessengelei pot 98 Fijne Gemberkoek per stuk 59 Berl. Leverworst 100 gram 45" Toeristenworstje. per stuk 1.45 Fijngeurende Badzeep 3 st. 1. CaféNoir pak 180 gram 55 Margarine Silver Queen 3 pakjes 1.14 Pepermuntballen zakje 175 gr. 49 Leidse Blokkaas 20+ 500 gr. '1.29 Corned Beef 150 gram 69 Vruchtenhagel 200 gram 40 Keuken-Madeira flesje 1. Drop div. soorten 100 gram 42 Limonadesiroop sinaasappel le soort fles 0,6 ltr. 1.20 Grote Spritsen pak 9 st. 49 Lollies8 voor 30 Slagroom per blikje 97 Kokoskoeken doos 12 stuks 79 GELDIG T/M WOENSDAG 8 JULI PER BLIK 89 ASSUl Gebod Vereis Hebt I aan hc Mevr. M. v. Eijsden-Overbeeke, Tulpstr. 44, Goes, die al een drietal PMC-premies in haar bezit heeft, zegt over de centrifuge: „Een uitkomst! Droogt heerlijk en maakt geen leven!" Ze heeft verder nog een PMC-tuinparasol („een prachtding") en de strijkplank („stevig op de benen") Brieve DE BESTE ter VACUUMBLIK 250 GRAM VACUUMBLIK 250 GRAM Albert Heijn KO

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 10