391 urns beugelbier 295 IEN BU 1 van de 5 miljoen Europese spaarvarkens, die v de SPAR leven Philips Waalwijk jongens TH JAM SLASAUS EIERBESCHUIT RUNDVLEES 75 98 34 15 20 7 153 BOERENMETWORST meisjes W4 NU MET 20% KORTING ervaren kracht Zeer belangrijke Veiling open! te,) weer open! dankzij de beugei blijvend vers bier van de oudste brouwer! iieel 52-io% utn N.v. DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1964 3 3 in ie 5 !er «as* CHINCHILLA'S KWEKEN Bosch International Chinchilla Verf - Behang DEKKERS Adverteert in dit blad ndel Dank zij de gratis Sparzegels, die dagelijks in meer dan 35.000 Europese Sparzaken aan 5 miljoen Europese huis vrouwen worden verstrekt, worden 5 miljoen Europese spaarvarkens geregeld gespekt. PHILIPS I "7 ct GRATIS I zegelkorting KOPEN BIJ DE SPAR IS GRATIS SPAREN BIJ DE KOOP - en «los. Kleijngeld Durea N.V. in finish-afdeling voor Schoenfabrieken en Lederverwerkende bedrijven Saluki Schoenfabriek verall een )ed laten, in -JASSEN, KLEUREN, 228 el. 2248 poorT filsillilCiii (een half uur Koop bij Uw leverancier bier met de beugel! Beugelbier is heerlijk vers (niet gepasteuriseerd!) uit Neerlands oudste brouwerij (Anno 1628). Da's lekker, handig en voordelig bier voor thuis! Grote zuinige halveiiter-flessen geven meer dan 2 volle glazen schui mend Beugelbier. Breda Beugelbier - het betere bier uit de bier- HOFLEVERANCIER stad Breda. Haal dat in huis! Per fles 55 cent. 3 flessen 1,59. BREDA J wettig gedeponeerd cj machines, Hebt U een paar duizend gulden en een kamer, zolder of schuurtje vrij Gaat dan Als bijverdienste en beroep een „levende" en lonen de bezigheid. Chinchilla's leveren de kostbaarste bontsoort ter wereld, waarbij wij U schriftelijk een prijs van 75.- tot 150.- per pels garanderen Vraagt inlichtingen bij Nederlands oudste en meest ervaren kwekerij Dahliastraat 23, Aalst (bij Eindhoven), tel. 04904-2628 en SCHOONMAAK ARTIKELEN Schildersbedrijf Stationsstraat 31 Waalwijk Telefoon 2705 Plasti-Color Dealer ang mij- i/of de ne zendt rerk eubelen, sopgavei Waalwij! ren, w# jrregetó In onze nieuwe vestiging zijn nog plaatsingsmogelijkheden voor L L Cook andere soorten) Q O met 1 h ROODMERK 100 gram Q QJ vanaf fles vanaf rol met met blik 350 gram van 175 voor ct GRATIS zegelkorting ct GRATIS zegelkorting ct GRATIS zegelkorting -10% 100 gram van 63 voor geldig van 12 t/m 18 augustus voor de montage van televisieappa- raten. Voorafgaande ervaring is niet nodig. Indien U er iets meer over wilt weten kunt U dagelijks terecht in ons atelier Mr. van Coothstraat 9 Waalwijk. Bovendien op donderdag 13 augustus a.s. tussen 7 en 9 uur 's avonds. Wij verstrekken U geheel vrijblijvend alle gewenste inlichtingen omtrent loon en arbeidsvoorwaarden. Hoofdstraat 66 - Tel. 2754 - KAATSHEUVEL Hardboard vanaf 1.30 m2 Zachtboard vanaf 1.90 m2 Eterniet golfplaten Binnendeuren Betonschutting Wand- en vloertegels, planken, ribben, balken, diverse maten. Opslagplaats: Marktstraat 57 59 Schoenfabriek Grotestraat 131 DRUNEN tel. 04163 -204 Specialiteit luxe steun- en gemakschoenen vraagt voor direct Sollicitaties en inlichtingen aan het kantoor. Na 6 uur woonhuis Grotestraat 131. Zuid Nederlandse Reprografische Industrie (DE ROOY) Laageinde 89-91 - Waalwijk Telef. 04160-3118 DRUKKERIJ COPIEER-INRICHTING LICHTDRUKKERIJ BOEK- en KANTOOR BOEKHANDEL KANTOORMACHINES KANTOORMEUBELEN TEKENMACHINES KUNSTGEBITTEN REPARATIES Sneller, beter en goedkoper. H. KOLSTER, Loeffstraat 20 Waalwijk Telef. 2547 WEGENS VRIJWILLIGE LIQUIDATIE J. ABAS, Beëdigd Makelaar en Taxateur, Veiling houder in Machinerieën en Onderdelen, Weerdjesstraat 159 te Arnhem, tel. 08300 no. 20788 - 24681, zal op DINSDAG 25 augustus te v.m. 11 uur in CAFÉ-RESTAURANT J. DE NIJS, Grotestraat 202 te Waalwijk, t.o.v. deurwaarder P. A. NEVE, t.v.v. (eig. J. C. v. Herpen) v. Berckenrodelaan 4 te WAALWIJK bij opbod verkopen o.a. de navolgende in prima staat verkerende machines: FERZENZWICKMACHINE, volaut., fabr. KOVO OVERLEDERSNIJMACHINE, fabr. SCHOENMAKER type 951 OVERHAALMACHINE, fabr. DANIA (Feintacks) OPZOOLMACHINE, fabr. WALTHER AANKLOPMACHINE, fabr. PEDERSEN, met aangeb. afzuiging volaut. BOORDENKLOPMA- CHINE, fabr. SCHOENMAKER. OVERLEDERRUW- MACHINE, fabr. PEDERSEN. AFLAPMACHINE, fabr. PEDERSEN, type 317 E.M.B. pneu matische HAKKENSCHROEFMACHINE, fabr. PE DERSEN OPZOOLPERSEN, w.o, fabr. PEDER SEN, type 473 B KANTENSCHROOIMACHINE, fabr. PEDERSEN UITPOETSMACHINE, fabr. SCHOENMAKER, type 654 KANTENLIKMACHI NE, fabr. PEDERSEN 440 E.M. GELENKUIT- SCHUURMACHINE, fabr. SCHOENMAKER pneu matische GOUDSTEMPELMACHINE VOERING- NUMMERMACHINE, fabr. TORIELLI, type 106 OVERLEDERSTANZMACHINE, fabr. D.V.S.G. SCHALMMACHINE, fabr. MARCHEL SPLIT- MACHINES, o.a. fabr. LAMOGA, type L.U.C. 300 moderne STIKMACHINES, w.o. S.B. 22 ZWAAR- DRAADMACHINE, fabr. ADLER, klasse 38 - 10 MOCCASINSTIKMACHINE, fabr. ADLER, type 105 moderne TRANSPORTBAND met onder- en bo- ven-etage met 3 DROOGTUNNELS en 80 WAGENS z.g.a.n. ATLAS COPCO COMPRESSOR CON- TREFORTINTREKMACHINE modern LEESTEN PARK, alles met bijbeh. stempels moderne stalen KANTOOR-INSTALLATIES z.g.a.n. DUC KOF FIE-AUTOMAAT met 4 mogelij kheden, voor in worp 0,10 cent z.g.a.n. HEATERS, fabr. NOBEL, cap 100.000 cal. HET MERKRECHT SALUKI VER PAKKINGSMATERIAAL z.g.a.n. TEL- en SCHRIJFMACHINES, enz. enz. IPi' Kijkdagen: op zaterdag 22 augustus 1964 van v.m. 9 uur tot n.m. 4 uur en op maandag 24 augustus 1964 van v.m. 9 uur tot n.m. 4 uur en vóór de veiling op dinsdag 25 augustus 1964 van v.m. 9 uur tot 10.45 uur in het pand van de SALUKI SCHOENFABRIEK, v. Berckenrodelaan 4 te Waalwijk. Inlichtingen: bij J. ABAS, Beëdigd Makelaar en Taxateur, Veilinghouder in Machinerieën en Onder delen, Weerdjesstraat 159 te Arnhem, Postbus 150, tel. 08300 no. 20788 - 24681, waar tevens catalogus aangevraagd kan worden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 3