WAALWIJK IN BEELD I i flits WSmmm HPI 3 DE ECHO VAN HET ZUIDEN - EXTRA EDITIE 3 m wmKm 'S Het is onmogelijk, nu vandaag de 20.000ste inwoner van Waalwijk wordt begroet, een sluitend overzicht in beelden te maken van de geschiedenis voti onze stad. Hat is ook niet de bedoeling van deze foto-pagina. y/e zijn in ons archief gedoken om U een vluchtig inzicht te geven in de ontwikkeling van Waalwijk. In die ontwikkeling is de Tweede Wereldoorlog een keerpunt. John Raedekers' aangrijpende oorlogsmonument is daarom als het ware ie spil, waarom die ontwikkeling en deze foto-pagina draait (1). Haarhoven treft men het oude Waalwijk: schoenmakers aan het werk voor een oude arbeiderswoning (2), de oude waterschapskerk op de plaats waar nu de St. Jans-kerk staat (3), het interieur van een schoenmakerswerk plaats (4), Marktdag op de plaats die nu wordt ingenomen door het stad huis (5) en tenslotte de oude haven (6). Met deze beelden staat in schrille tegenstelling de moderne flatwoning (12) voor de arbeidende mens, de frisse hygiëni sche fabrieken (10) en 'n ontspanningscentrum, waarvan het zwembad „Het Hoefsven" 't aan trekkelijkste onderdeel is (11). 2 3 P W was in li ok dien no; scheep» ivenplane iken is, binnenin; van de 4 lieg mim ,t - van - links; in wordt iter lang an 2000 »en openk dacht, gepland are indusi ijkwegw ndhaafd. door eei t zich vse ran de ht i «#i m r is. hts i van it enhaven. mmmm smÊSËm B Ook de kerkenbouw is aan de moderne stromingen aangepast zoals de St. Antoniuskerk (8) laat zien. Waalwijks centrumpositie ver langt steeds nieuwe scholen. Van de vele die tot stand kwa men tonen wij U de Nijver heidsschool (9). De moderne stedebouwkundige planning verlangt bedrijfsruim te voor middenstanders in nieuwe wijken. Burgemeester Teijssen opent op foto 7 een winkelgalerij aan de Molen straat. i i PP :is - .MB WÊIÊKSm J .«TawSS»? SSMI

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 3