rayonleider «I £MU II II Knakworsties 20 cent korting I LAAT U DELEN IN DE WEUfAART J. JANSEN ZONEN Monk's BIJRIJDER KJuftt SPORTSCHOENEN CO-OP WAALWIJK zaterdag 2 januari 1965 SPECIALE VERKOOP CO-OP feest u op een voorspoedig oud en nieuw. Op een goede jaar wisseling met een heleboel lekkere hapjes! Voor de laatste keer schitteren bij CO-OP de succesvolle Sterkoopjes. Dat het u deze laatste keer weer wèl mag smaken! DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DINSDAG 29 DECEMBER 1964 10 11 EN dieigstoppage loemenoord" Dekkleden Ned. Staatsloterij verhuur van Dekkleden, Autokappen Trouwrijden Antiek en Meubel handel MUSA Autobedrijf Onderschoenen Fa. C. POT (leider van de uitvoerende dienst) Uitvoerige sollicitaties te richten aan de districtsdirectie van de N.V. Cemsto, Geldrop- seweg 126c te Eindhoven. Schoenhandel H. van der Geld HEEL FIJN BIJ 2 PAKJES THEE 1000 GBAM In vele winkels liggen voor u panklaar Iglo croquetten en vissticks. Ruime sortering zout jes en frisdranken. OP ELK PAK CO-OP KOFFIE, BLIK CIRKELKOFFIE OF POTJE CO-OP OPLOSKOFFIE AMERIKAANTJES STUKS bruisende grote fles VIN PERLANT KOFFIEMELK a 1000 gram KOFFIEROOM halve literfles' 1.39 SLAOLIE 720 gram goud 1.59 groen 1.25 KRENTEN 200 gram 59 ROZIJNEN 250 gram 59 SUCADE ORANJESNIPPERS BIGARREAUX ORANJESTRIPS CAKEVRUCHTEN CITROENRASP per cup 65 BELEGEN KAAS 250 gram OUDE KAAS 250 gram 1.15 VOLVETTE KAAS van 2.00 17q lunchblok'500 gram voor HAM 150 gram 79 HAUSMACHER per stuk 59 KALFSLEVERWORST sPtuk 59 ROSE ZALM 1.09 SYLVESTER WIJN vavn0ir19 98 DRU1VEi^ en°wdit 0-7 liter 1.45 APPELSAP natuurzuiver 0.7 liter 59 APPELMOES 2 potten liter 89 WALNOTEN 225 gram 89 HAZELNOTEN 225 gram 89 LUCHTVERVERSER spuit A qr „Pro-Fris" bus CA 64-53 De prijzen in dit Consumenten Bulletin zijn geldig t/m 31 december 1964. ^MIÉÉÉlMiMI ------ Het afgelopen jaar hebben wij getracht gezelligheid in uw woning Ie brengen. Wij hopen hierin geslaagd te zijn en vertrouwen er op, ook in 1965 dit weer te mogen doen. Z.N. N V Grotestraat 1 83 Tel. 04160-2334 Het oudste en vertrouwdste adres sinds 1825 Voor WAALWIJK EN OMSTREKEN Het „oudste" adres voor woninginrichting maar aangepast aan de „jongste" eisen. ruik ge- e gezin nen kun- :htingen i vruch- !t Plan hij, ge- "s, zijn nadette- 3op van iele ver- eleverd. e daar- en twee rers van >ant van dam, de gereed- iver aan ichiedde n Gede- roor de n Waal- gde van zichzelf van dit 29 de- waarbij we weer ons tra- behoort het een Vergeef ige bor- voor het iter zou nde ver in thuis, sle tong vijgen?" och", is randend r doen", situatie. proost! JAPONNEN en MANTEL WAALWIJK RIC AN-STOPPAGE OR AL UW KLEDING ,1, v. Outheusden astraat 6, Waalwijk Op 11 januari begint de verkoop der loten voor de 566e loterij. De trekkingen zijn op 1, 8, 15' en 22 februari. Hele loten voor f 20.1/5 lot voor 1- Nu kans op meer dan een prijs per nummer. Alle nummers blijven meespelen tot en met de laatste trekking. Vanaf 4 januari kunnen loten worden besteld bij de debitante E. M. SPITTERS-GEERLIGS Beatrixstraat 8, Waalwijk - Tel. 04160 - 3704 Giro: 1068717 en N WAGENBERG en Zn. toor van Akenstraat 30, jmen. Tel. 04108 -336 verzorgen Uw trouw- ien met de mooiste witte iwarte bruidswagen naar 1Z6. jr volgwagens hebben wij 8-persoons wagens; deze niet duurder. chauffeurs in uniform. Voor eerste klas meubelstoffeerwerk Specialiteit: klassieke en antieke meubelen. Vraagt U 'ns vrijblijvend stalen en prijsopgaven Grotestraat 275, telefoon 3381, Waalwijk itionsstraat 97 - Waalwijk telefoon 04160 - 2051 HYPOTHEKEN op nieuwbouw 80 a 90% ran de stichtingskosten. Ook op bestaande pan den 90%. Lage rente, aantrekkelijke condities Geen bemiddelingskosten. P. H. Jansen Dr. Ariënsstraat 5 Tilburg - Telefoon 20036 (terse modellen. Prettige ;svorm, in iedere prijs- isse. IHOENHANDEL jekeinde 12 Waalwijk kid Nederlandse prografische Industrie EXPEDITIE- en VERHUISBEDRIJF Grotestraat 104, Waalwijk - Tel. 2484 vraagt voor spoedige indiensttreding 18 jaar chappelijk woonsters N.V. (DE ROOY) iageinde 89-91 - Waalwijk ilef. 04160-3118 DRUKKERIJ COPIEER-INRICHTING LICHTDRUKKERIJ i BOEK- en KANTOOR BOEKHANDEL KANTOORMACHINES i KANTOORMEUBELEN TEKENMACHINES De Chemische en Mechanische Stofbestrijdings- onderneming N.V. Cemsto heeft als gevolg van de groeiende omvang van werkzaamheden in haar vestiging te 's-Hertogenbosch een plaats beschikbaar voor een Deze wordt direkt onder de filiaalleiding gesteld. Zijn taak is het organiseren en voorbereiden van de werkzaamheden van een aantal verzorgings- groepen en specialisten. Leidinggeven aan vrouwelijk toezichthoudend personeel, belast met de leiding van deze ver- zorgingsgroepen. Vereist wordt een ontwikkelingspeil op middel baar niveau. Ervaring opgedaan in een leidinggevende functie strekt tot aanbeveling. Geboden wordt een levenspositie waarbij vitali teit en een dynamische instelling van groot belang zijn. Leeftijd 28 tot 35 jaar. Ook voor losse steunzolen. In prijs en kwaliteit niet te evenaren. Antoniusplein 73, Waalwijk - Tel. 2404 i bij be de ech- trouwe aren?"- el op de de Har- me nu het er- - „Uit- st. „Kijk ■b ik er y<x :<MW t' 5

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 11