Café „DE GALGEWIEL" Pullens-Appels VISSCHERSLUST L van der Wiel Hotel Moonen 0 de Rooy Zn. c.v. De Vocht's DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DINSDAG 29 DECEMBER 1964 3 van de Leur l. van Loon A. de Louw lestaurant Bar Dancing Lido Üf LUXOR-THEATER H. van der fViee Zn. 'Sigarenmagazijn Mertens jiyiaison Pierre Mulders' Rijwielhandel THEATER MUSIS SACRUM :.n. Musa Autobedrijf Musters' Manufacturenhandel W. van Oers-Klerx er steeg Fa. Jac. Ophorst Firma A. J. Pullens H. A. van de Pol Pols en van Heijst H. Possemis Fa. C. POT Waalwijk t Internationale expeditie en -verhuizingen D. Rïjsdijk-Jonkers Jan de Nijs Slijterij ,,De Roemer" Wijnhandel W. v. Oosterhout Romano Roitero Café - Restaurant „Kees de Ruyter" Lambert van Oudheusden Firma Oudkerk Ad. van Overbeek Fa. W. Pullens en Zonen Firma H. Rijken Gebrs. de Rooij Het Dans- en Showorkest The Rowdies J. Schilders Ad Schoemans J. H. Schelt Firma L. en M. Schohaus Slijterij De Schrijn André Teurlings A. J. den Teuling Zn. Fa. Chr. Treffers en Zn. J. J. Treffers J. Trïmbach 8& Zn. n.v. Frituurbedrijf Trommelen Frituurbedrijf Gust Trommelen Doe 't zelfTimmer voordelig Turkenburg's M. van Turnhout en Zn. T ransportfoedrijf Lo Vesseur 2e Voleridammer Vishandel A. C. v. d. Voort Firma Verdonk Firma J. Slaafs Zn. Snels' Slagerij Slijterij ,,'t Stoepke" Slijterij Widelovado Slijterij ,,Bloemenoord" T, van Wanrooïj Slagerij Poeliersbedrijf „WIELZO" L. M. van Woensel Piet van Woensel NG t - huurpifj ir. zalig niet EDIPL leraar stenografie r MACHINESCHRIJVEN van Coothstraat 75, Waalwijk - Telef. 2167 wenst vrienden en bekenden, leerlingen en toekomstige leerlingen een gelukkig en leer zaam 1965. fuges nachines ïkenden lesoijensestraat 5, Waalwijk - Telef. 2956 lEDIPL. SCHILDER EN BEHANGER 111e soorten glas en verfwaren, borstelwerk etc. wenst vrienden en cliënten een voorspoedig nieuwjaar. UXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ lesoijensestraat 93, Waalwijk wenst alle vrienden en cliënten een nieuwjaar. n kenniss ar. 1965. ligenaar, beheerders, exploitanten, bar-keepers n personeel van ,'ijverlaan 10 12 Cn onze w izie, in 1! RIJ g nieuwja CANTINE SPORTPARK R.K.C. KIOSK SPEELTUIN irensen cliënten, vrienden en kennissen een zalig en •oorspoedig 1965. rienden ïkenden es: 'elefoon 2( sen geluk! ledig 196S, ■est-board paanderpij i ïkenden Telef. Telef. 3371 :n kennis» >5. Waalwijk en een zalig W A A L W IJ K N. TRIO-BAR Stationsstraat 10 VAN HOOFF's IJS- en PATATES-FRITES- BUFFET Antoniusplein Sigarenmagazijn DE SPORTWERELD hoek Antoniusplein PAVILJOEN GEMEENTELIJK ZWEMBAD HET HOEFSVEN ELEKTRISCHE SMEDERIJ BAARDEN EN KACHELS Oranjeplein 8, Waalwijk Telef. 2533 Grotestraat 350 D Telef. 2919 Elektrische en Autogenische Las- en Snij-inrichting wenst cliëntèle en bekenden zalig nieuwjaar. HET VAN OUDS BEKENDE Stationsstraat 79, Waalwijk wenst cliëntèle en bekenden een zalig nieuw jaar. Berenkapsalon - Parfumerieën - Bijouterieën Grotestraat 237 B, Waalwijk Lancöme Paris - Chanel! - Maja - 4711 enz. Heren-serie: Milot - Tabac en Yardley - Old Spice. Zalig nieuwjaar. CAFÉ - RESTAURANT wenst cliëntèle en bekenden zalig nieuwjaar. Crispijnstraat 71, Waalwijk - Telef. 3214 Leverancier van: Batavus-, Union-, Gazelle", Eroba en Peerless-rijwielen. Official Solex-dealer - Batavus - Bilonnet. wenst cliënten, collega's en kennissen een zalig nieuwjaar. W A A L WIJ K A. MULDERS-SARS Stationsstraat 97, Waalwijk - Tel. 2051 TOURINGCAR - LUXE VERHUUR en TAXI D.A.F.-dealer. wenst cliëntèle een zalig nieuwjaar. Loeffstraat 29, Waalwijk - Telef. 3284 wenst cliënten een zalig en voorspoedig nieuwjaar. ONZE BESTE WENSEN voor begunstigers, vrienden en bekenden. 'VWM klanten IN" ekenden cS IANDEL ES elgalerij ïkenden TELEFOON 2538 WAALWIJK ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU Besoijensestraat 17, Waalwijk - Telef. 3261 G. N. H. KOLSTER-SPIERINGS Dames- en Herenkapper Loeffstraat 20 Waalwijk wenst cliëntèle en bekenden een gelukkig nieuwjaar. H. KOOTKAR ZN. Schildersbedrijf Grotestraat 35 Waalwijk wenst cliënten een zalig nieuwjaar. Firma KOOL Groenten, Fruit en Conserven Grotestraat 112 Waalwijk Tel. 2725 wenst cliënten, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. C. KREMERS-v. DONGEN Levensmiddelen Crispijnstr. 80 a Waalwijk wenst vrienden en cliënten een zalig nieuwjaar. Sigarenmagazijn G. KRIELAART Grotestraat 334 Waalwijk wenst zijn cliëntèle en be kenden een zalig nieuwjaar. Wico-levensmiddelen D. KUIJSTEN Loeffstraat 77 Waalwijk wenst cliënten en vrienden een voorspoedig 1965. TH. KELDER Poolsestraat 17 Waalwijk wenst alle cliëntèle een zalig nieuwjaar en houdt zich ook in 1965 aanbevolen voor uw schoenreparaties. A. VAN KEMPEN Antoniusstr. 66 Waalwijk Spar-winkel wenst cliëntèle en bekenden een zalig nieuwjaar. A. KIVITS Rijwielhandel Reparatiebedrijf Laageinde 95 Tel. 2989 Waalwijk Grotestraat 43 Drunen wenst cliëntèle en kennis sen een zalig nieuwjaar. P. A. VAN LEYDEN Besoij ensestr. 77 Tel. 2899 Waalwijk wenst cliëntèle en beken den een voorspoedig nieuwjaar. BRANDSTOFFENHANDEL ALLE SOORTEN OLIE Laageinde 54 Waalwijk wenst cliëntèle en bekenden zalig nieuwjaar. Baardwijksestraat 78, Waalwijk VIVO-KRUIDENIER - ZUIVELHANDEL wenst cliëntèle en bekenden een zalig nieuw jaar. RADIO- TELEVISIE-DIENST Grotestraat 211, Waalwijk wenst zijn cliëntèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1965. Stationsstraat 108, Waalwijk Showroom: Oranjeplein 2 Rijwielen- en Motorhandel Reparatie-inrichting wensen cliëntèle en bekenden een zalig nieuwjaar. „ROTANHUIS" Rotan-meubelen, riet- en fijn mandenwerk Grotestraat 225, Waalwijk - Telef. 2744 wenst zijn klanten, vrienden en bekenden n voorspoedig nieuwjaar. Grotestraat 104, Waalwijk Tel. 2484 - 2039 wenst cliëntèle, vrienden en bekenden 'n voor spoedig en. gelukkig nieuwjaar. O RESTAURANT ,,'t NIEUWE CENTRUM" Mgr. Zwijsenstraat 9, Waalwijk - Telef. 2689 wenst cliëntèle, vrienden en bekenden een zalig nieuwjaar. CAFÉ - RESTAURANT Grotestraat 202, Waalwijk wenst cliënten en bekenden zalig nieuwjaar. TH. LAMERS Groothandel in Bier, Limonade en Gedistilleerd. Laageinde 32 Waalwijk Tel. 2893 wenst cliëntèle en kénnis- sen een zalig nieuwjaar. Café-Dancing „DE LINDEBOOM" G. Ouwerkerk wenst cliënten en vrienden een gelukkig en zalig nieuwjaar. Sigarenmagazijn C. P. VAN DER LOO Grotestraat 209 Waalwijk wenst vrienden en cliëntèle een voorspoedig nieuwjaar. Fa. H. LOMMERS en Zn. Stucadoor - Aannemer Grotestraat 91 Waalwijk wenst cliëntèle, vrienden en kennissen een zalig nieuwjaar. M. VAN LOON Luxe en Huishoudelijke artikelen Laageinde 81 Waalwijk wenst cliëntèle en beken den zalig nieuwjaar. L. VAN LIESHOUT Frituur- en Visbedrijf Winkelgalerij Victoriestr. 29 Waalwijk wenst alle bekenden, klan ten en vrienden een geluk kig nieuwjaar. M. C. MANDEMAKERS Zn. Singer Naaimachinehandel Stationsstr. 72 Waalwijk Tel. 2557 wenst vrienden, cliëntèle en bekenden een voorspoedig 1965. J. M. MAIJERS Brood en Banket Westeinde 16 Waalwijk Tel. 3643 wenst cliëntèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1965. Stationsstraat 47, Waalwijk Grotestraat 185, Drunen wenst cliënten, vrienden en bekenden een zalig en voorspoedig nieuwjaar. v/h GEBR. MION Winterdijk 32, Waalwijk - Telef. 2225 TERRAZZO-BEDRIJF Specialiteit in parlemoer aanrechten wenst cliënten een zalig en voorspoedig 1965. annex BILJARTHANDEL Grotestraat 107, Waalwijk wenst klanten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1965. Woninginrichting HET MEUBELPALEIS Hoek Baardwijksestraat Waalwijk Tel. 04160 - 3130 wenst cliënten en kennissen een zalig nieuwjaar. C. v. MIERLO-v. BLADEL Brood- en Banketbakkerij wenst cliënten en vrienden een zalig nieuwjaar. g nieuwjaar CORRESP. REISBUREAU LISSONE LINDEMAN N.V. MAKELAARS- en ASSURANTIEKANTOOR Grotestraat 194, Waalwijk - Telef. 2315 Zalig nieuwjaar. FOTO-ATELIER Voorspoedig 1965. HERENKAPSALON Laageinde 87, Waalwijk wenst cliënten en bekenden een zalig nieuw jaar. TRANSPORTBEDRIJF le Zeine 39, Waalwijk - Telef. 3064 wenst vrienden en cliënten een zalig nieuw jaar. Broodbakkerij J. F. VAN MOOK Westeinde 27 Waalwijk Tel. 2717 wenst cliëntèle en beken den een zalig nieuwjaar. JAC. MOONEN Sigarenmagazijn Grotestraat 274 Waalwijk wenst cliëntèle en beken den een zalig nieuwjaar. C. VAN MOSSELVELD Brood- en Banketbakkerij Molenstraat 8 Waalwijk wenst cliëntèle en vrienden een zalig nieuwjaar. P. MUSTERS Loeffstraat 31 Waalwijk Groenten, Fruit en Aardappelen wenst cliëntèle en beken den zalig nieuwjaar. SLOOP- HOUTHANDEL le Zeine 4, Waalwijk wenst vrienden, cliënten voorspoedig 1965. en kennissen een TRANSPORTONDERNEMING Altenaweg 2-4, Waalwijk - Tel. 2471 - 2288 wensen U een voorspoedig 1965. KOLEN- en OLIEHANDEL le Zeine 15, Waalwijk wenst vrienden en cliëntèle een gelukkig en zalig nieuwjaar. wenst fans, vrienden en bekenden een voorspoedig 1965. INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF Vervoer naar alle landen Parallelweg 75, Waalwijk - Tel. 2455 Een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. DAME SKAP SALON Laageinde 87, Waalwijk wenst cliëntèle en bekenden zalig nieuwjaar WED. NIEUWKOOP- DE FOLTER Vooreinde 7 Waalwijk wenst klanten, vrienden en bekenden een zalig nieuw jaar. D. J. v. OSS-v. BUREN Drogisterij „De Pelikaan" Stationsstraat 63 Waalwijk Z. N. P. ORBAN Kapper Grotestraat 215 Waalwijk Z. N. Firma ORIE-DUMOULIN eig.: A. M. J. Pullens Drogist Grotestraat 191 Waalwijk Z. N. J. P. VAN DER PAS Stationsstraat 68 Waalwijk Schildersbedrijf wenst vrienden en cliënten een zalig nieuwjaar. Café JAC. PASSIER Antoniusstraat 5 Waalwijk G. N. Café VAN DER PLUIJM wenst vrienden en cliëntèle een zalig nieuwjaar. Sigarenmagazijn v. d. PLUIJM-MAAYWEE Grotestraat 229 Waalwijk wenst cliëntèle en beken den een zalig nieuwjaar. C. PULLENS VAN DE MEIJDENBERG Depot „Sm arius"-bakkerij en Jan de Rooij straat 15 Waalwijk Tel. 2465 wenst begunstigers en ken nissen een voorspoedig nieuwjaar. Slagerij TH. PULLES Grotestraat 363 Waalwijk wenst cliëntèle en beken den een zalig nieuwjaar. OT VAN ROESSEL Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij Grotestraat 236 Waalwijk wenst cliënten en vrienden een gelukkig en voorspoe dig nieuwjaar. W. DE ROOIJ le Zeine 10a Waalwijk Zand en grint wenst vrienden en cliëntèle een zalig nieuwjaar. Mr TIMMERMAN Aluminum Luxaflex jaloezieën Markiezen, Rolluiken, Zonneschermen in stalen en houten uitvoering. Winterdijk 8, Waalwijk - Tel. 2191 wenst vrienden en cliëntèle een gezegend nieuwjaar. UURWERKEN - GOUD - ZILVER - OPTIEK Grotestraat 157, Waalwijk wenst cliëntèle een zalig nieuwjaar. Grotestraat 326, Waalwijk - Tel. 2097 wenst cliënten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1965. FRITES-BEDRIJF Grotestraat 38, Waalwijk Specialiteit in: CROQUETTEN en NASI-BALLEN wenst vrienden, bekenden en cliënten een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Westeinde 2, Waalwijk - Telefoon 2036 Westeinde 10, Waalwijk - Telefoon 2095 wenst cliëntèle, vrienden en kennissen een zalig en voorspoedig 1965. METSELAARS Grotestraat 111 a, Waalwijk - Tel. 3085 wenst cliënten en bekenden een gelukkig nieuwjaar. GROENTE-, FRUIT- en AARDAPPELHANDEL Molenstraat 6, Waalwijk - Tel. 3230 wenst cliëntèle, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. CARTONNAGE DRUKKERIJ wenst haar geachte cliëntèle een voorspoe dig 1965. Stationsstraat 28, Waalwijk wenst klanten, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar. Hoek Putstraat, tegenover Café v. Berkel wenst klanten, vrienden en kennissen een voorspoedig 1965. en haal alles bij HOUT-, BOARD- en TRIPLEXHANDEL 2e Zeine 27 West, Waalwijk - Tel. 3664 Z. N. FIRMA DONGEN, Tel. 2104 WAALWIJK, Tel. 2439 wenst cliëntèle, vrienden en kennissen een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar. TUIN-ARCHITECTUUR Ganzerikstraat 14, Waalwijk - Tel. 04160 - 3260 wenst vrienden, cliënten en kennissen een zalig en voorspoedig 1965. TH. REUSER Besoij ensestr. 115 Waalwijk wenst cliëntèle en beken den een gelukkig nieuw jaar. H. KOEKKOEK-SLAATS Grotestraat 221, Waalwijk - Tel. 2515 wenst al zijn cliënten, vrienden en bekenden een zalig en voorspoedig nieuwjaar. G. J. SARS- RAAIJMAKERS Snelbuffet en Automatiek Stationsstraat 40 Waalwijk Tel. 2275 wenst cliëntèle en beken den een zalig nieuwjaar. HOUT-, BOARD- en TRIPLEXHANDEL Grotestraat 389, Waalwijk - Tel. 3246 Kreitemolenstraat 83, Udenhout - Tel. 318 Z. N. MAISON VAN DER SANDEN Modes Stationsstraat 26 Waalwijk wenst cliëntèle en beken den een zalig nieuwjaar. J. C. SCHELLEKENS Schildersbedrijf Putstraat 12 Waalwijk wenst cliëntèle en beken den een zalig nieuwjaar. SCHOENHANDEL en REPARATIEBEDRIJF Hoekeinde 12, Waalwijk - Tel. 3320 wenst cliëntèle en bekenden zalig nieuwjaar. E. SCHOEMANS Victoriestraat 37 Waalwijk Brood- en Banketbakkerij wenst cliëntèle en beken den een zalig nieuwjaar. H. SCHOMAKER Brood- en Banketbakkerij Winkelgalerij Tel. 2968 Past. Kuij persstraat 18 Waalwijk wenst cliëntèle en beken den een zalig nieuwjaar. A. SCHOONDERMARK v. Assendelftstraat 14 Waalwijk Electrische Smederij Besoij ensestraat 50 c Waalwijk wenst cliëntèle en beken den gelukkig nieuwjaar. W. VAN SCHIJNDEL Slagerij Grotestraat 219 Waalwijk Gelukkig nieuwjaar. A. SMOLDERS Kruidenierswaren Grotestraat 83 Waalwijk Tel. 3033 wenst cliëntèle en beken den zalig nieuwjaar. Grotestraat 397, Waalwijk - Tel. 3063 STEENKOLEN-, OLIEHANDEL en AANMAAK wenst cliënten en bekenden een voorspoedig nieuwjaar. Grotestraat 94, Waalwijk - Tel. 2912 wenst cliëntèle en vrienden een gelukkig nieuwjaar. wenst cliëntèle, vrienden en kennissen een zalig nieuwjaar. WED. GROENEWEGEN-v. d. LEE Loeffstraat 27, Waalwijk - Tel. 3074 H. J. STOKWIELDER Bontwerker Grotestraat 223 Waalwijk wenst cliëntèle en beken den zalig nieuwjaar. H. SIMONS Grotestraat 247a Waalwijk wenst familie, vrienden en bekenden een zalig nieuw jaar. Mej. P. A. SCHOEMANS Kruideniers- en Vleeswaren Speciaal: Boereham en spek St. Antoniusstraat 19k Waalwijk Tel. 3624 wenst cliëntèle en beken den een zalig nieuwjaar. MECHIE TROMMELEN Slagerij Hoekeinde Waalwijk Tel. 2966 wenst cliëntèle en beken den zalig nieuwjaar. TH. TROMMELEN-LAROS Slagerij St. Antoniusstr. 49 Waalwijk wenst cliëntèle en beken den gelukkig nieuwjaar. WONINGINRICHTING - SPECIAALZAAK Grotestraat 270, Wilhelminastraat 17 - Tel. 2291 Waalwijk wenst al haar cliënten een voorspoedig nieuwjaar. VISSERSVERENIGING WAALWIJK WENST LEDEN EN DONATEURS EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR Besoij ensestraat 62 a, Waalwijk - Tel. 2776 Waalwijk - Tel. 2415 wensen cliëntèle en vrienden een zalig en gelukkig nieuwjaar. ACCORDEONSCHOOL - MUZIEKHANDEL Burg. v. d. Klokkenlaan 77, Waalwijk - Tel. 2684 wenst leerlingen en cliënten een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar. Stationsstraat 83 Waalwijk wenst cliëntèle en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1965. Stationsstraat 50, Tel. 4246 St. Antoniusstraat 120, Waalwijk - Tel. 2046 wenst vrienden, cliënten en bekenden een zalig nieuwjaar. Loeffstraat 58, Waalwijk - Tel. 2706 Koperslagerij - Elektriciën. Depót Hoek's Zuurstof en Oxygeniumgassen. Huishoudelijke artikelen. wenst cliëntèle en bekenden een zalig nieuwjaar. LOODGIETERSBEDRÏJF Het adres voor haarden en kachels, alle merken en huishoudelijke artikelen. Depót: Calpam vloeibaar gas. Grotestraat 325, Waalwijk - Tel. 2157 wenst cliënten en bekenden een voorspoe dig 1965.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 3