KAATSHEUVEL $0mantica> GROOT OPENINGSBAL PURE KLASSE 10.375. N.V, Schoenfabriek Schalken van Vugt binnenzoolopslager aankloper en geschoold en ongeschoold personeel r-- ïéc/ktoe 98 cent Glas Verf Behang G. Hens Zn. vraagt PERSONEEL 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 20 AUGUSTUS 1965 10 Drunen Sprang Capelle ANGLIA 1960 ABONNEERT U OP DIT BLAD Vleeswarenreclame JLCLildflLUI a.s. dinsdag: a.s. woensdag: Denk aan de tijdige bestelling! Olga van Amelsvoort Olympiaweg 8, Waalwijk, Tel. 2608 zaterdagavond 21 augustus a.s. aanvang half acht Orkest: I LES COPAINS j m.z.v. de Nederlandse ADAMO J John Desmare X „THE LIME THREE CATS" J Harrie v. d. Meijdenberg Wegens 50-jarig jubileum BLOEMSALON ANDRÉ VAN DONGEN en Zn. gesloten Administratieve krachten met opleiding Mulo, HBS ot Handelsavondschool vinden bij ons goed betaald en prettig werk. Sollicitaties richten aan: Ivo van Haren's Schoenfabrieken N.V. Hoogeinde 35, Waalwijk Contrefortfabriek W.E.K. Kaatsheuvel KAATSHEUVEL vraagt kinderwagen Het laatste nieuws DE ECHO van het Zuiden POLYVINYL CHEMICALS, INCORPORATED PEABODV - MASSUCHUSETTS - U.S.A. POLYVINYL. CHEMIE HOLLAND N.V. - WAALWIJK NEDERLAND Producent van „HIGH POLYMERS" voor o.a. de leder-, zelfglanswas-, textiel- en papier-industrie VRAAGT voor de vestiging te Waalwijk: Zomerdijkweg 10-12 JEUGDIGE PERSONEN voor opleiding tot laboratorium-assistent in onze nieuwe laboratoria, die in oktober geopend worden. Vereist: Mulo b of HBS Zeer goede arbeidsvoorwaarden. Goede promotiekansen in snel groei end bedrijf. Schriftelijke sollicitaties: Afd. Personeelszaken. ;t i r i Aanmelden aan de fabriek. !|t een bij die klasse gehorende acco modate beschouwd. De plannen, die door het comité zijn uitgewerkt en a.s. vrijdag op de bestuursvergadering van RKC zullen worden besproken, omvatten de bouw van 'n overdekte tribune, die plaats biedt aan 500 personen. De tribune komt aan de westzijde van het veld. De kosten zullen 40.000,a 45.000,belopen. Wanneer het bestuur accoord gaat kan de actie om de benodigde gel den bij elkaar te brengen terstond starten. Inmiddels is het bestuur van RKC met het gemeentebestuur van Waalwijk overeengekomen, dat ten westen van de kleedaccomoda- tie (anderhalve meter daarvan, los) een bestuurskamer wordt gebouwd. ZONDAGSDIENST Vanaf zaterdagmiddag 1 uur tot maandagmorgen 8 uur uitsluitend voor spoedgevallen, dienst Dr. A. Overgaag, tel. 589. JEUGD VAKANTIE-VREUGD Begunstigd door het zeer fraaie weer wordt dit jaar in Drunen de Jeugd Vakantie-vreugd een groot succes. Maandag was er een zeer grote deelname voor straatteken wedstrijd. Dinsdag waren er op het Raad huisplein wedstrijden met de step, rolschaatsen en springtouw. Woensdag ging men naar het zwembad waar diverse spelen wa ren georganiseerd. De avonddriedaagse had een zeer grote belangstelling. Alle avonden van tippelaars, en de laatste avond tijdens de intocht ook voor de kij kers. Vrijdag is er nog een ganzenbord- spel en zaterdag staat een flinke sportdag op het programma. DOKTERSDIENST Zaterdagmiddag en zondag zal de praktijk van dokter H. Winkelman worden waarge nomen door dokter K. van Tuijn, Vossen- bergselaan 21, Kaatsheuvel, tel. 04167-2006. KERKDIENSTEN ZONDAG 22 AUGUSTUS 1965 Ned. Herv. Kerk 9.30 uur en 2.30 uur Ds. P. J. Bos. Geref. Kerk 9.30 uur en 4.30 uur Ds. W. R. Barkema. DOKTERSDIENST De doktersdienst zal gedurende het a.s. weekeinde worden waargenomen door dok ter Wijffels uit Waspik, tel. 04168 - 250. V.V. H.N.C. Het op zaterdag 14 aug. gehouden pupil- lentournooi werd gewonnen door het elftal van SSC '55, die NEO in de finale klopte met 1-0. Na overwegend een licht veld- overwicht te hebben gehad, wisten de SSC- jongens dit kort voor het einde met een doelpunt te bekronen. Waspik behaalde de derde prijs, door met 1 - 0 te winnen van Good Luck en Wit Zwart en HNC moesten door strafschoppen uitmaken wie de 5e en 6e prijs kregen; hierin bleek HNC geluk kiger te zijn dan Wit Zwart. HNC kan te rugzien op een zeer geslaagd en sportief ge speeld tournooi. Op zaterdag 21 aug. a.s. maakt HNC weer haar jaarlijks uitstapje, ditmaal naar St. Maartensdijk, waar het le en 2e elftal een wedstrijd zullen spelen tegen het le en 2e elftal van de v.v. "Smerdiek". Vertrek omstreeks het middaguur vanaf het clubhuis. Volgende week start HNC met een jeugd- toto. sel jr 47, 51, 63; J Snoeren 48; P Dirksen 53; C Moreval 55; L Mus ters 59; J Muizelaar 61; Gebr v Box tel 62, 75; P Nerings 68; P Klijn 71; Brokx-v d Hout 72; M de Benis 73. Vrijdagavond van 6 tot 8 uur in- manden voor Naon, Frankrijk. DOKTERSDIENST Komend weekend zal de praktijk van de doktoren R. Raaymaakers te Kaatsheuvel en A. de Vries te Loon- opzand worden waargenomen door dokter P. Wijtenburg, Hoofdstraat 4, Kaatsheuvel, tel. 04167-2550. Zaterdag na 12 uur en zondag zal de praktijk van dokter H. Winkelman te Sprang worden waargenomen door collega K. van Tuijn, Vossenbergse- laan 21, Kaatsheuvel, tel. 04167 - 2006. GROEPSCOMMANDANT RIJKSPOLITIE De waarnemend groepscommandant van de rijkspolitie te Rosmalen, de heer J. C. de Haan, is benoemd tot adjudant en groepscommandant van de rijkspolitie te Kaatsheuvel, zulks in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van ad judant A. J. van Broekhoven. DUIVENSPORT De postduivenverenigingen C.C. Kaatsheuvel en Kaatsheuvel-West hielden gezamenlijk een wedvlucht vanuit St. Quentin. De uitslag was als volgt H. v. d. Linden 1, 66; J v Kuijk 2, 7; S Döbler 3, 32; M v Corstanje 4; A Couwenberg 5, 24, 29, 35, 49; F. v Woensel 6, 13, 19, 28, 39; C v We zel 8, 9, 38; M Snoeren 10, 69; Jos Dirksen 11, 36, 54; R. v. Boxtel 12, 58, 67; J Verboven 14; J v d Heuvel 15; Tli Netten 21; J v Boxtel 16, 45, 60, 65, 74; J Hoevenaar 17, 42, 52; M v d Velden 18, 44; P v d Velden 20; L Meijer 22, 50; W Maton 23, 56; L v d Velden 25, 34, 64; J Boer 26; D Snoeren 27; A Mertens 30; J v. d. Wouw 33; J. Hamers 37, 57; J. v Wanrooij 40; J Kemmeren 41; L v Wezel 43; K de Wit 46; F v Woen- Dagelijks verse GEBRADEN HANEN Ook aan huis bezorgd. CAFÉ-REST. P. VAN DUN Kaatsheuvel DESK-PROGRAMMA voor zaterdag en zondag. DESK-Kozakken Boys Werken dam, zaterdag kwart over vier. Zaterdag spelen de Dessers te Dus- sen tegen de sterke zaterdagmiddag- 2e klasser Kozakken Boys. Dit elftal telt enkele spelers die regelmatig in 't nationale zaterdag-team uitkomen. Vooral nu 'n vergelijk gemaakt kan worden tussen het zaterdag- en zon- dag-amateurvoetbal kan dit 'n zeer in teressant duel worden waarvoor zeer veel belangstelling bestaat. In welke formatie de Dessers aan treden is niet bekend. Zondag Nederlaagtournooi te Best Best Vooruit 1 - DESK 1Best Vooruit 2-DESK 2. Aanvang half 3. Zondag spelen het le en 2e elftal op het nederlaagtoumooi van Best Vooruit te Best. Op eigen terrein is Best Vooruit steeds moeilijk te klop pen en nu Desk le klasser is gewor den zal de tegenstand van Best Voor uit nog heviger zijn. De Dessers zul len moeten tonen dat het spel vooral het laatste jaar flink verbeterd is. De conditie zal nog wel wat te wensen overlaten, maar op de training wordt daar reeds flink aan geschaafd. Ondertrouwd: MARLEEN VAN IERSEL en H. A. A. BERKELMANS Waalwijk, Parallelweg 23. Oisterwijk, Gemullehoekenweg 49. De huwelijksinzegening zal plaats hebben op zaterdag 18 september 1965 om 10.30 u. in de kerk van St. Jan Bap tist te Waalwijk. Gelegenheid tot gelukwen sen van 13.30 tot 15.00 uur ten huize van de bruid. Toekomstig adres: Groenstraat 15, Oisterwijk TE KOOP Laageinde 14 Waalwijk VER E N I -DE WAALWIJKSE SLAGERS 500 gram RUNDERRIBBAPPEN 3.88 500 gram doorregen RUNDERLAPPEN 2.98 100 gram BLINDE VINKEN 0.60 100 gram ONTBIJTSPEK 100 gram SNIJ WORST 500 gram MAGERE SPEKLAPJES 1.68 500 gram VERSE WORST 1.98 500 gram GEHAKT 1.88 Gedipl. Schoonheidsspecialiste Gasthuistraat 5 - telef. 2286 - -Kaatsheuvel HET ADRES VOOR UW SCHOONHEID SBEH ANDELINGEN (gratis huidanalyse en advies) BAR-DANCING Alles wat U nü en morgen van een auto verwacht, vindt U in deze BMW. Renpaard, raspaard en stoer werkpaard in één BMW 1600 KRACHT IN EEN VOORNAME VORM AUTOMOBIELBEDRIJF Burg. v. d. Klokkenl. 25-27, tel. 04160-2443, Waalwijk Inruil en financiering mogelijk zijn zaterdag 21 augustus en KUNSTHANDEL 't SPINNEWIEL vrijdag 20 augustus vanaf 12.00 uur en zaterdag 21 augustus FIRMA SCHILDERSBEDRIJF Grotestr. 355, Waalwijk telefoon 2974 VOOR DIVERSE AFDELINGEN Wij bieden U een interessant loon. Een voor U premie-vrij weduwen-, wezen- en ouderdomspensioen. Eigen vervoer. Gratis werkkleding. Vraagt vrijblijvend om inlichtingen op ons kantoor Jan de Rooystraat 45, Kaatsheuvel, of maak telefonisch een afspraak na werktijd (04167 - 2723) TE koop zo goed als nieuwe hoog model. Te bevragen: Prof. Struijckenstraat 3 Waalwijk vindt u ook op de advertentiepagina's van -i it:n

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 10