wAAlwijkse en UnGstPAAtse couRAnt Uitgaan in het weekend IVOROL 1è Stassar in het nieuw; aanwinst top :orm meubelen üiisss Sacrum Luxor Romantica Lido Uit rfe Langstraat 1È. U. w* I I I I I I MODETRICOT IOENIDERVANGER! J. TAUSCH O Slachtmaand! VAN MIL uitsluitend verkrijgbaar C^B>ekey\dmaking Voor jongeren PULLOVERS VESTEN POLOPULL'S o.a. ALTMANN, FALKE, enz. Drurcen Sprang Vlijmen Vrijh.-Capelle Cmpeile Raamsdonk Tanden blank-Adem fris Onbetwist de beste tandpasta BANKETBAKKERIJ TILBURG Stap óók over op Hollandia SSfc- v VRIJDAG 5 NOVEMBER 1965 86e JAARGANG No. 85 tolnr* 1,u- OJ De rcho van het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.23 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 b(j girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 —Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO" DE WET VAN DE PRAIRIE De jonge Steve Miller heeft ge noeg van zijn baantje als kruide niersbediende en trekt naar het westen. Hij verzekert zich 'n baan tje als leerling-cowboy, nadat hij Jeremy, de haas van 'n ranche, uit de handen van een paar betrapte dieven redt. Het is op Jeremy's boerderij dat Steve verliefd wordt op Jocasta, die de gewonde Jeremy verpleegt. Ook de voorman van Je remy wordt verliefd evenals Jere my zelf. De voorman wordt ontsla gen en Jeremy vol wraakgevoelens, gaat op zoek naar de paardedieven. Twee weet hij er te verrassen en dood de een met de revolver en hangt de ander op zonder vorm van proces. De andere dieven worden ook gepakt maar Steve weet Jere my ervan te weerhouden hen om te brengen en zij zullen aan de sheriff worden overgeleverd. Zij moeten barrevoets over de prairie naar de stad lopen maar als hem zijn wreedheid wordt verweten laat hij ze gaan. Steve en Jocasta zijn echter geschokt door zoveel wreed heid en besluiten ervandoor te gaan. Jeremy komt hen achterna om Jocasta haar oorringen te bren gen die zijn eerste cadeau waren. Dan realiseerd Jocasta zich dat hij dc enige man is waarvan zij houd en gaat met hem terug, Steve ach terlatend. Zondag 3 uur. TOPKAPI Een comedie over internationaal opererende juwelendieven, die door oen vogeltjes dat toevallig op het alarmsysteem gaat zitten, achter de tralies komen. De enige vrouw in de bende beraamd daar echter al weer een nieuwe roof. Donderdag tot en met maandag. snijdt bij Hollandia het mes aan twee kanten. Een aan trekkelijk basisloon en boven dien een premiesysteem, waar zelfs volwassenen erg mee in genomen zijn. Een gesprek op de personeelsafdeling kan het begin zijn van een grote ver betering. HUP FRANKRIJK Henri Martinot is gewend elk jaar naar de rugby match in Engeland te gaan. De speeldag valt juist op zijn trouwdag en om zich eventu ele scenes te besparen ^eeft hij voor naar zijn zieke moeder te gaan. Tegen het einde van de wedstrijd krijgt hij van een enthousiaste sup porter echter zo'n geweldige elle- boogstomp dat enkele van zijn voor tanden uit zijn mond breken Hij kan zijn verloofde zo niet onder ogen komen en met zijn vrienden zoeken ze een tandarts die bereidt is hem te helpen, zijn vrienden gaan weg en hij moet in de wacht kamer blijven zitten met het ver- boa van de tandarts zijn mond open te doen. Wat doe je dan? Een agent cue in de spreekkamer zit heeft z'n jas en pet in de wachtkamer laten kggen en omdat 't lang duurt voor «enn geholpen wordt trekt hij uit verveling en om zijn zenuwen te kalmeren de jas aan en zet de helm op. Op dat moment hoort hij een vrouw schreeuwen en vliegt hij op om te kijken wat er aan de hand !S' uiJ V?dt de vr°uw van een ge welddadige dood maar staat daar met helm en jas als een Engels agent te kijken terwijl hij de taal met machtig is en zijn mond niet voor Heren Fil.: M. v. d. Brand-Hens Grotestraat 155, Waalwijk open mag doen. Dat hij heel wat beleeft voordat hij 2 dagen later in het huwelijksbootje kan stappen is ons allemaal wel heel erg duidelijk. Vrijdag t/m dinsdag. The Five Chumps die ons zater dagavond zullen vermaken met hun beatmuziek weten van aanpakken. De 24-jarige Jules Hussmeijer heeft pas 2 jonge knapen van 16 en 19 jaar in zijn groep weten te halen die voldoende ervaring hebben om met The five Chumps mee te doen. Zij komen recht van de Tilburgse „Bubbles" die vooral in Tilburg en verder naar het Zuiden succes heb ben. The Five Chumps die al veel aanbiedingen hebben gekregen gaan er niet makkelijk op in. Zij willen echte maar goede amateurs blijven. Desondanks weten zij nog veel te doen en hoofdzakelijk in het weekend. Vorige week hebben zij met nog drie andere beatgroepen 'n beatkelder geopend in Gent waar het hun niet aan belangstelling ont breekt. Zaterdag brengen zij ons tops van de Beatles en Rolling Sto nes en ook songs die de top niet hebben bereikt maar het wel waard zijn gezongen te worden. Trio Hellenique dat hier zo'n ge weldig onthaal kreeg zal eerder dan verwacht weer in het Lido optreden n.l. 11 december. Dit weekend is 't weer als vanouds; zaterdagavond 't Duke City Sextet met Bob Smit. Na elk applaus trachten zij nog be ter hun nummers naar voren te brengen en zij slagen daarin elke keer. (Nu al een applaus van ons.) Zondagavond ('s-middags niet) zijn het, in nieuwe rolbezetting The All Stars met de nieuwe al hele maal ingezongen zanger Ton Kal berg. Grotestraat 231, Waalwijk, Tel 2625 HARMONIE-TOTO De Harmonie-toto had deze week een in zet van f 424,97. De le prijs f 53,17 moest worden verdeeld onder 5 personen; de 2e prijs f 31,87 ging naar J v Loon Grotestr. 25 Drunen en de 3e prijs f 21,75 ging naar A Besselink Rubensstr. 38 Den Bosch. DOKTERSDIENST De doktersdienst zal vanaf zaterdagmid dag 1 uur tot maandagmorgen 8 uur worden waargenomen door dokter A. Overgaay. TONEELGROEP RÉVÉRENCE Na op zaterdag 30 oktober de operette lm Weissen Rössl voor een volle zaal te heb ben gespeeld, oogstte de toneelgroep Révé rence voor de tweede maal op zondagavond met deze operette succes in Drunen. Door de jeugdharmonie Drunen werden de toe schouwers in de juiste sfeer gebracht, ter wijl ook het gemengde zangkoor UDI uit Elshout en 'n balletgroep o.l.v. mej. L. v. Eeten medewerking verleenden. De gehele regie was in handen van dhr. Theo Gelsing. Na afloop was er 'n Tiroler bal, dat muzikaal verzorgd werd door de Boerenkapel o.l.v. dhr. H. v. d. Steek. JEUGDJUDOWEDSTRIJDEN De judoclub Drunen hield in het Herv. Jeugdcentrum Trefpunt jeugdwedstrijden, waarvan de uitslag na een spannende strijd als volgt luidt1 Sportschool v. Gent Den Bosch 60 pt.; 2 Judoclub Drunen 56 pt.; 3 Jeugdcentrale Vught 55 pt. In z'n dankwoord noemde voorzitter Eeken met name het echtpaar v. Gent uit Den Bosch, voor het vele werk dat het voor de Drunense judo-jeugd doet. de Boys. Als men de standenlijst bekijkt, hadden de Boys in de kopgroep kunnen staan als Valkenswaard met een nederlaag huiswaarts was gekeerd, maar nu ligt de weg nog open voor de Boys om naar de kop lopers toe te dringen als van Schijndel wordt gewonnen en dit is mogelijk als de Boys niet toe zien hoe de tegenpartij speelt, maar het spel zelf in handen nemen. Dus, Boys, zondag allen uw best gedaan. Alles is nog niet verloren, als van Schijndel wordt ge wonnen, blijven zij bij de kanshebbers voor de bovenste plaats. Supporters, teleurgesteld of niet, allen zondag toch weer present om uw favorieten aan te moedigen. Uw opkomst kan bijdragen tot de overwinning. Aanvang van de wed strijd half drie. VOLLEYBALCLUB EVER READY De Volleybalclub Ever Ready 2 speelde tegen Sarto 2 uit Tilburg en nam vanaf het begin van de wedstrijd het spel in handen en kwamen met setstanden 12-15, 12-15 op 0-2 de 3e se;t werd 15-12 voor Sarto 2, maar toen kwam Ever Ready 2 terug en won met 10-15 en won daardoor met 1-3. Een mooi succes. MAANDVERGADERING ROZENJACHT Zondag maandvergadering van het Kruis booggezelschap Rozenjacht in café P. Engel. Trouwe opkomst zeker verwacht, in ver band mededelingen over de selectiewedstrij den Brabant-Limburg om de grote wissel- prijs. MAANDVERGADERING WILLEM TELL Zondag maandvergadering Willem Teil in café H. Boom-v. d. Wiel. Trouwe op komst verwacht. Ook het voornaamste punt selectiewedstrijden Brabant-Limburg om dc grote wisselprijs. Ook onderlinge wedstrij den om de grote prijs van Groot Vlijmen. vragen brillen van OPTICIËN - WAALWIJK MAANDVERGADERING DE ZWALUW Daar de verbouwing nog niet zo ver ge vorderd is, dat de vergadering op zaterdag 6 nov. door kan gaan, is de vergadering uit gesteld tot zaterdag 20 nov. Op de grote show die zondag 14 nov. zal plaats vinden in verband met het 50-jarig bestaan van de vereniging, komen wij nog nader terug. Papier ophalen a.s. vrijdag 12 nov. VOETBAL Vlijmense Boys - Schijndel Zondag is er voor de Vlijmense Boys weer een thuiswedstrijd vastgesteld en door de overwinning van Valkenswaard op dc Boys j.l. zondag spelen de Boys zondag weer tegen de ploeg die de onderste plaats in neemt. Dit wordt dan weer oppassen voor DOKTERSDIENST Zaterdagmiddag en zondag zal de dok- tersdienst worden waargenomen door dokter K. van Tuijn, Vossenbergselaan 21, Kaats heuvel, tel. 04167 - 2006. KERKDIENSTEN ZONDAG 7 NOVEMBER 1965 Ned. Herv. Kerk 9.30 uur en 2.30 uur Ds. P. J. Bos. Geref. Kerk 9.30 uur en 4.30 uur Ds. J. Wouters van Dordrecht. BEDANKT. Ds. P. J. Bos, predikant bij de Ned. Herv. Kerk, heeft voor het beroep naar Ede bedankt. BAZAR HARMONIE MARIJKE Harmonie en Drumband van Marijke zijn reeds druk in de weer met de voorberei dingen van de op vrijdag, zaterdag en maan dag, 12, 13 en 15 november a.s. te houden bazar in het gebouw van de Chr. Volks bond. Het belooft er een gezellige boel te worden, want het aantal attracties is groot, zodat er voor jong en oud iets van hun ga ding komt. Ook voor de jeugd wordt weer gezorgd, waarvoor een speciale middag op zaterdag 13 nov. wordt georganiseerd. Aan de bazar is ook een grote verloting verbonden, waarvan de trekking is bepaald op maandagavond 15 november. P.V. NOOIT GEDACHT De Postduivenvereniging Nooit Gedacht, gevestigd bij de heer C. van Tilborgh aan de Hogevaart, zal a.s. vrijdag een ledenver gadering houden. Agenda Tentoonstelling Breda en eigen tentoonstelling. 1 NOVEMBER-RIT M.A.C. MARIJKE Du jaarlijkse 1 november-rit georgani seerd door de MAC Marijke is ook dit jaar weer een groot succes geworden. Ondanks het minder goede weer waren de deelnemers weer in grote getale opgekomen; meer dan 90 personen namen aan deze rit deel. De uitzetters van de rit hebben dan ook loon naar werken gekregen. Deze rit was vol gens deskundigen op hoog technisch peil op gezet. Veel strafpunten zijn dan ook niet uitgebleven. Het bestuur van Marijke kan weer met trots terugzien op deze dag. Hier volgen de eerste 10 prijswinnaars: 1 H A v Lieshout Tilburg 158 strafp.; 2 C v d Ven Loonopzand 199; 3 J de Kort Kaatsheuvel 201; 4 v Berkel Tilburg 207; 5 H Klop Hardinxveld 213; 6 W Dusee Tilburg 218; 7 C Ermes Dongen 229; 8 A Wierkx Roo sendaal 231; 9 P Zoontjes Tilburg 243; 10 P Schoenmakers Kaatsheuvel 246 strafpt. GOUDEN MEDAILLE-WINNAAR De 30e KNMV-kampioensrit welke dit jaar in de omgeving van Arnhem over een afstand van 600 km voor junioren werd ver reden en tevens als sluitstuk gold voor de dit jaar verreden betrouwbaarheidsritten, is een groot succes geworden voor onze plaat selijke jonge rijder C. van Beek. Vrijdag en zaterdag moest deze rijder 3 x 100 km rij den en gedurende deze twee dagen heeft hij zijn strafregister blanco weten te houden en verwierf hiermede een gouden medaille. In de eindklassering werd hij 5e. DODELIJK VERKEERSONGELUK Tijdens het afgelopen weekeinde gebeur de er in de bocht van de Luiten Ambacht- straat een ernstig verkeersongeluk. Toen de heer H. K. uit Capelle met zijn bromfiets vanuit de richting Waspik kwam, werd hij gegrepen door een vrachtauto. Hij werd vrij wel op slag gedood. PECH Toen de heer M. van Dongen, die pas van een ernstige scheenbeenbreuk hersteld was, met zijn fiets het dorp inging, kwam hij ten val en liep een dijbeenbreuk op. De "pech vogel" werd naar het ziekenhuis te Raams- donksveer vervoerd. Grotestraat 234, Tel. 2312 Waalwijk Wij slachten ons marsepein varken, vetgemest met tèh Siciliaanse amandelen Reserveer tijdig kop, poot of staart I mh uw mm Geachte Redactie, Geef mij s.v.p. nog eenmaal ruimte in uw blad inzake het thans omstreden badhuis. Voor enige tijd las ik in een raadsverslag van Waalwijk de bewering van een der ge achte leden van de raad „de volksverte genwoordiging in de wetgevende colleges heeft het niet gemakkelijk".Ik blijf daar verder af. Wel moet ik verklaren, dat, gelet op het grote gemak en zonder ook maar enige moeite, de raad, blijkens uw verslag, beslist over het lot van het publieke bad huis, bij mij de vraag rijst en ik wil daarbij niemand onaangenaam zijn, want daar heb ik ook niet de minste behoefte aan, de raad wel de porté van de zaak snapt dewelke er inzake het badhuis aan de hand is. Laat ik me hiervoor nader mogen verklaren. Voor enige tijd terug, nog niet eens zo lang geleden, vertoefde ik elders in een ge zelschap waarin o.a. ter sprake kwam, dat toen in dat gezin in de laatste bezettingsijd een aantal geëvacueerde personen aankwa men. Allemaal geschikte mensen, die ook met toegenegenheid wederkerig werden ont vangen en opgenomen. Toch trokken in dat gezin nu nog de kou de griezels over hun lichaam als ze er weer aan dachten hoe die personen, geheel en al buiten hun schuld, ook al door ondervoe ding en alles wat daarmede gepaard ging, geheel onder een vermenging van onge dierte zaten. Ze konden geen ogenblik, van wege deze plaag, stil op de stoel zitten. Nu is 1965 geen 1945. In die tijd is er overal heel wat gedaan ter bevordering van de volksgezondheid en algemene hygiëne. Zo o.a. hier in Waalwijk de opening van een gemeenschappelijk badhuis. Deze bad gelegenheid is uniek in Midden-Brabant. Waalwijk heeft hiermede bewezen als kop loper van dit rayon zijn taak te verstaan en zijn algemene verantwoordelijkheid ten be- Mevrouw Stassar-Smits en mej. D. Stassar zullen na hun verblijf van 4 maanden in de V.S. evenzeer zijn verrast door de vernieuwing die het winkelpand van horlogerie en optiek heeft ondergaan als de talloze vrienden, bekenden en za kenrelaties. Deze bezochten dins dagmiddag het gemoderniseerde pand in Stationsstraat en zij kon den constateren, dat Stassar thans duidelijk naar buiten echte ouder wetse degelijkheid paart aan mo derne frisheid. De faam van degelijkheid ken merkt de firma Stassar reeds van oudsher. Die van moderne frisheid bleek al jaren in de door de heer H. Stassar jr. zo origineel gevoerde reclame-campagnes. Modern en fris is thans ook de geheel verbouwde winkel. De uiterlijke verbouwing is van de hand van architect Mekel uit Waalwijk. Het pand heeft dan ook een zeer mooie vormgeving ge kregen en het kan als zodanig toon aangevend worden voor een verde re verbetering van 't uiterlijk aan zien van de Stationsstraat. Aannemingsbedrijf Creté uit Den Bosch nam de verbouwing voor haar rekening. Verrassend is vooral het werk van binnenhuisarchitect Vijverberg uit Dongen, die het interieur van de winkel ontwierp. De heer Vij verberg is er in geslaagd met de aanwezige ruimte te woekeren. De winkeloppervlakte van ongeveer 35 m2 is optimaal benut. De afdelingen zilverwerk en horlogerie zijn func tioneel gescheiden van de afdeling optiek en beide delen van de win kel bieden de mogelijkheid rustig zittend de zaken af te handelen. Vooral de afdeling optiek, waaraan de heer Stassar jr. zijn specialisten opleiding ten grondslag gelegd heeft is die mogelijkheid om in alle rust te kiezen van het grootste belang. Het interieur is uitgevoerd door de firma W.S.B. uit Driebergen. In de thans zeer geruime winkel krijgt de firma Stassar meer dan tevoren de gelegenheid de talloze artikelen te tonen. Het zal in de nieuwe win kel gezellig winkelen zijn. Talrijk waren de blijken van belangstelling voor de familie Stassar tijdens de openingsreceptie. Naast de reeds genoemde zakenrelaties en vrienden varen aanwezig de vertegenwoor digers van de bedrijven, die aan realisering van de verbouwing had den mee geholpen. Onder de be langstellenden troffen we o.m. me vrouw Teijssen- v. d. Putten aan. Velen hadden hun gelukwensen met geschenken en bloemstukken on derstreept. De nieuwe winkel was dan ook spoedig in een bloemenzee herschapen. Bij de talrijke gelukwensen voe gen wij gaarne de onze. hoeve van deze streek-bevollring te besef fen. Het ontgaat mij dan ook ten enenmale waar de raad de moed vandaan haalt, deze hoge en enige waterwelling in en voor Mid den-Brabant te willen gaan toestoppen. Het staat voor mij als een paal boven water, dat dit een zuingheid betrachten is, die de wijs heid bedriegt. Mijnh. de Red., dank voor de opname. Abonnee. WONINGINRICHTING Piusplein 26-33 Tel. 04250-33080 officieel TOP-FORM adviseur Niet alleen de grootste schoen fabriek van Nederland, maar ook het bedrijf waar het pret tig werken is. (Advertentie) NIEMAND RAADT UW LEEFTIJD als u alle rimpels, lijnen en kraaie- pootjes verdrijft met onze Marchal Rimpelcorrector. Werking: onmid- doende voor maanden. Gratis folder bij: Drogisterij - Parfumerie LOEK MERTENS Grotestraat 131, Waalwijk telefoon 2045 o De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuin bouw en Plantkunde heeft de voortuinen van geheel Waalwijk en omstreken gekeurd. Gaarne voldoen wij aan ieders verlangen om de uitslag van de tuinkeu- ring 1965 bekend te maken. De tuinen zijn gekeurd, wat betreft de aanleg en het onderhoud. De bekroonde voortuinen voor Waalwijk zijn: L. A. W. Bardie, Smeelelaan 110, met hoogste aantal punten. Dan volgen de tuinen van de heren: Spuybroek, Assendelftstraat 24; Greeve, Akkerlaan 3; v. Wijck, Burg. Moonenlaan 3; de Waal, Juliana- straat 7a; Blok, Smeelelaan 53; Schrauwers, Floris V- laan 3; Bernards, Wittenhorstlaan 4; Schoondermark, Hugo Verrieststraat 10; De Wild, Brederodelaan 10; v. Huiten, Kloosterweg 51. Voor Drunen: A. van Son, Bosscheweg 4; de Jongh, H. Romein straat 6; IJpelaar, Oranjestraat 65; F. van Son, Duin weg 10; v. Son, Bosscheweg 6; Cales, Bosscheweg 6a; v. d. Putten, Stationsstr. 42; N. Cales, Hoge Schijf 6a. Sprang: G. P. van Rooy, Heistraat 84. Capelle: Oerlemans, Wendelnesseweg 17. Waspik: A. Schaap, Kerkstraat 16; C. van Hooren, Carmelietenstraat 29. U kunt er op rekenen, dat het volgend jaar uw tui nen weer door de K.N.M.T.P. worden gekeurd. De prijzen worden aan huis bezorgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 9