Bereid zelf Uw Tabak Is U van meening Pootaardappelen autobanden- Van de Ven's Kleedinp/inkel, Waalwijk Complete Woninginrichting k:e.m.i. nv GERARD KUIJPERS N.v.H.'tj Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten 16,17,18 en 19 Augustus - GESLOTEN A. VERSCHUUR-BAERT, Vermistrood-bont kalf Pension gezocht een flinke Dienstbode, Flinke jonge Dame flinke jonge Man. DHTSJL0. Instituut „FICKINGER" een flinke Werkster A. Nieuwkoop, Heusden OPZICHTER Belastingzaken 200.000 Andijvieplanten knolselderijplanfen Pootaardappelen, Cover- en Vuleaniseerbedrijf „BRABANTIA" Ververij en Chemisch Reiniging „PERFECTA" Te koop; Kinderwagen. buS«T "bJ G.d, Sluys Laagiindi 92 Waalwijk een ledikant met matrassen. Fornuiskachel Predikbeurten Advertentiën Portemonnaie Huishoudster 2 KAMERS een Knecht nW ook e GESLAAGD „FICKINGER" Dames „Zoo knip ik" WONINGINRICHTING Firma Charles Schreuder Zo. De grootste Puntenwaarde Gemeenten WERKENDAM, DE WERKEN en SLEEUWIJK VERLOREN inh. pim f 123. Er biedt zich aan: Gevr.keurig net Dienstmeisje, TE HUUR GEVRAAGD, SPQEDcursussen, mondeling en schriftelijk. Rheumatiek, Ischias, Exzeem (huidziekte), Asthma, enz., enz. REFORM METHODE BOKEXL, INSTITUUT-REFORM FRANEKER. U yras to) N&u pk® Bevelanders Bintjes Eigenheimers Koopmans blauwe Eerstelingen Noordelingen Furore Alpha's Burchtstraat 57 - Telef. 74. Notaris DUYNE te Heusden, Koe- en Paardenscharen op de naweide van de Ravenswaard te Veen. voor de inname van granen, zaden en peulvruchten, HANDELSINSTITUUT BRED A AANGEBODEN, GEBR. VERSCHOOR v, VEGHELL Post&lstr. 3, 's-Bosch. GEEN TI|D Studie-Knipboek Vughterdijk 5 DEN BOSCH Telef 3262 Moderne reparatie-inrichting. Speciaal adres voor RIJWIELBANDEN-reparatie*? „PERFECTA", Markt 28, DEN BOSCH. Uw oude vertrouwde Kleeditigwinkel Coöp. Landbouwv. „ALTENA EN BIESBOSCH" NIEUWENDIJK JN.Bbr.) Tel. 8 H. VAN PUTTEN, Dir. BEDDEN - MATRASSEN - MEUBELEN Vakkundige reparatie van alle gestoffeerde Meubelen HEUSDEN TELEF 49. E.N.S.A.I.D. helpt U tijd, geld en punten besparen Instituut E.N.S.A I D. WAAL W IJ K GROOTESTRAAT 183 geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. ifAMA srria akt voortre DOUWE EGBERTS GOEDGEKEURDE POOTAARDAPPELEN EN ZAAIGRANEN van prima Selectiebedrijven uit verschillende Provinciën. Rode Eersteling Koopm. Blauwe Gele Eersteling Noordelingen Limosa Bevelanders Schoolmeesters Bode Star Geeiblom IJsselster Bintje Furore Gele en BI. Eigenh. Voran Deva Alfa Souvenir Industrie, enz. VOORJAARS-ZAAIGRANEN kunt U ook reeds opgeven. Zaai-Tarwe Zaai-Gerst Zaai-Rogge, enz. Of rechtstreeks bij ADR. VERWIJS, ANDEL (N.-Br.) HOUDT UW HORLOGE 's nachts in bed NIET aan, de pluisjes van Uw wollen deken kruipen er in. Het staat stil en het moet schoongemaakt worden. Dit duurt lang, daar er veel werk is. Wij kunnen tenminste vóór September geen werk meer aannemen. C. VAN WIJK HOOGSTRAAT GORINCHEM. ¥T[ 1¥ scherpen volgens „Zoppie" systeem. I lU li Bill DAT laat U ook na den oorlog doen. Firma J. C. VAN GURP, Ijzerhandel, BREDA. een nette Dienstbode 15 Augustus (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 u. Ds. Ch. v. d. Leeden uit Cothen. Geref. Kerk 10 en 6.30 u. Candt. Molenaar. AALBURG, 10.30 u. Ds. Trouwborst. (Bed. H. Doop). Ger. Gem. 10.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Akker. Ger. Kerk, 10.45 en 7.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 16.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, geen dienst. BRUCHEM, 3 u. Ds. Brasser. B.-BROEK, 10 en 7 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN 10.30 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, 3 u. Ds. Boezer. EETHEN, 10.30 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 10.30 u. Candt. Heuke- lom. Ger. Kerk, 10.30 en 3,30 u. Candt. de Groot. G1ESSEN, 10.30 u. Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Candt. Wind- muller uit Voorburg. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBfEN, 3 u. dhr. J. v. d. Hoek, uit Wormerveer. KERKWIJK, 10.30 u. Ds. Brasser. LOONSCHENDIJK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 10.30 en 7 u. Ds. Hoeufft van Velsen. Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT, geen opgaaf. N1EUWENDIJK, geen opgaaf. POEDEROI JEN, geen opgaaf. Chr. Ger. Kerk, 10.30 en 7.30 u. l^sd n st Ger. Gem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, 7 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. J. C. Hagen uit Zwijndrecht. UITWIJK, 10.30 Ds. Snijders en 7.30 u. Ds. Molenaar* uit Wijk bij Duur- stede. VEEN, 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem. 10.30 en 3 u. leesdienst. VLIJMEN, 10 u. Ds. J. v. d. Berg. WASPIK, 9.30 u. Ds. v. cl. Smit. (Bed. H. Doop). WELL, 10 u. Ds. de Groot. WIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Alers uit Dordrecht. WOUDRICHEM, 10 en 3 u. Ds. Schroote uit Meerkerk. WAARDH.UIZEN, 10.30 en 7.30 u. Ds. Sell es. WERKENDAM, 10 en 6 u. Ds. E.- v. Wielingen. Ger. Kerk, 10 en 6 u. Ds. v. d. Loo uit Rijnsburg. Chr. Geref. Kerk, 10 en< 6 uur, Ds. de Smit van Utrecht. Ger. Gem. 10 en 6 u. leesdienst. Woensdag 18 Aug. 6.30 u. Ds. La- main, Rotterdam. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. dhr. van Rijnbergen, Wijngaarden.' B1ESBOSCH, geen dienst. Uitreiking maandkaarten 10e periode. Zelf verzorgers. SLEEUWIJK (Gebouw Vegos) op Maandag 16 Aug. huisnos. 1100 van 9-12 u. en nos. 101700 van 13 u. Dinsdag 17 Aug. huisnos 201-g-hoo- ger van 912 uur. BIESBOSCH in café Oversteeg op Woensdag 18 Aug. van 912 en 13 uin' alles. WERKENDAM in bestuurskamer Nutszaal op Donderdag 19 Augustus van 8.3012 uur alles en voor Bus sen -(Biesbosch) alles van 13.30 uur. DE WERKEN in bestuurskamer Nutszaal op Vrijdag 20 Augustus huis nos. 1150 van 8.3011 uur en 151 300 van 1.303,30 uur. Schoenen en Textiel. Formulieren hiervoor kunnen staui- kaarthouders van no. 20013000 af halen op Dinsdag 17 A]^. des voor- middags te Werkendam en des nam. te Sleeuw'ijk en inleveren op Vrijdag 20 Aug. v.m. te Werkendam en .nam. ie Sleeuw'ijk. Zij1, die hun toeslagkaart voor zwaren arbeid en oogstrantsoenen nog niet af gehaald hebben kunnen dit nog doen deze week op Wet Distributiekantoor te Werkendam. Winkeliers kunnen hun bonnen alleen inleveren iederen Maandag te Sleeuwijk in kantoor de Bok en iederen Donder-' dag op het Distributiekantoor te Wer kendam. Ziekenbonnen kunnen afgehaald wor den iederen Dinsdag voor Sleeuwijk in kantoor de Bok en iederen Dinsdag voor Werkendam op het Distributiekan toor. HET TEXEL'S SCHAPEN STAMBOEK VOOR NOORDBRABANT. Op Woensdag 25 >Aug. zal het Texels Schapenstamboek, haar 14de Schapen- fokdag houden in de veemarkthalkn te 's-Bosch. Aanvang 9 uur. Zoo mo gelijk moeten de dieren om 8 uur zijn aangevoerd. s STREEKPLANNEN IN N.-BRABANT De commissaris van de provincie Noord-Brabant heeft besloten, dat de vaststelling van een streekplan voor: Oost-Noordbrabant, Midden en West- Noordbrabant en het Land van Altena en de Biesbosch in voorbreiding zal worden genomen. VERDRONKEN. Te Leiden zijn twee broers, waarvan de een te Leiden en de andere te Am sterdam woonachtig was en die resp. 40 en 42 jaar oud waren, .vermoedelijk door de duisternis misleid in de Lan- fe Gracht te water geraakt en verdron- j i- yit 1 C ZWARE STRAF TEGEN FIETSEN DIEF GEëlSCHT. Naar de officier van justitie van de Utrechtsche rechtbank in een requisitoir mededeelde, hebben de Nederlandsche Spoorwegen in elf maanden tijds ruim 7x/2 millioen gulden uitbetaald aan scha deloosstelling voor gestolen goederen. Per dag worden er 20 fietsen bij de spoorwegen gestolen, en, zoo ver volgde de officier zijn requisitoir, vele landgenooten zijn bevreesd geworden in dezen tijd hun fietsen per trein te verzenden. Het ttptrof hier de zaak tegen den 27-jarigen stationsbrandwacht M. uit Utrecht, die meer dan 30 fiet sen van de perrons had weggenomen. Met allerlei geraffineerde trucs had hij zich fietsen van anderen weten toe te eigenen, die hij voor gemiddeld f 20Q verkocht, zoodat hij ca. f 6000 had ontvangen. Verschillende keeren, zoo eindigde de officier zijn rtequisirtoïr, heb ik met lof gesproken over het per soneel der Spoorwegen. In deze moei lijke dagen verricht het ontzaglijk veel werk, waarvoor wij allen dankbaar moe ten zijn. Doch er zijn ook enkele on eerlijke lementen onder hen, die een schaduw werpen op de prestaties. Eisch 3 "jaar en 6 maanden gevan genisstraf. VOORSCHOTREGELING VOOR IN DUITSCHLAND WERKENDE ARBEIDERS. De centrale persdienst van het N.A.F. schrijft Daar in sommige gevallen eenige vertragingen zijn ontstaan bij de over making der loonen van in Duitschland werkende Nederlanders, heeft het Ne derlandsche Arbeidsfront zich ter ver krijging van een voorloopige regeling gewend tot de departementen van Soci ale Zaken en Financiën. Als resultaat van gehouden besprekingen is op 9 Aug. j.l. de onderstaande regeling afgekon digd. Aan de door de Directeuren van de Gewestelijke arbeidsbureaux aangewe zen begunstigden van in het buiten land geplaatste arbeiders kan, indien wegens vertraging in de overkomst van postzendingen geen loonoverschotten worden ontvangen, een voorschot op toekomstige loonovermakingen worden verleend. Hierbij dient het volgende in acht genomen te worden: 1. het voorschot wordt berekend naar de volgende normen, met dien ver stande, dat het voorschot niet meer mag bedragen dan 90 pCt. van het vroeger verdiende loon. Gemeenteklasse 7 f-20; klasse II f 17.50, klasse III f 15 en klasse IV f 13. Bovendien f 1 voor ieder kind be neden den leeftijd van 16 jaar. De klas- se-indeeling der gemeenten is die van het Bezoldigingsbesluit voor burgerlijke rijksambtenaren 1943. 2. Het voorschot wordt verleend in aansluiting op het overbrjjggingsgeld, terwijl in de gevallen, waarin overbrug- gingsgeld reeds werd uitgekeerd, of waarin betrokkene voor deze tegemoet koming niet in aanmerking kwam, - liet voorschot voor het eerst wordt ver leend in de week, vvaarin deze rege ling is afgekondigd. 3. Deze regeling geldt voorloopig gedurende zes weken, te beginnen met deze week. 4. Blijkt inmiddels, dat in de onder 3 genoemde periode loonoverschotten door de begunstigden op eenigerlei wij ze worden ontvangen, dan worden de onderhavige bedragen met de verleen de voorschotten verrekend. 5. Zoolang voorschot wordt ver leend, wordt derhalve geen sociale toe lage verstrekt. 6. Het voorschot moet, voor zoo ver nog geen verrekening plaats vond, te zijner tijd door betrokkene worden terugbetaald. 7. Bij het verleenen van het eerste voorschot dienen betrokkenen een mach tiging te teekenen, waarbij zij den di recteur der posterijen machtigen, om alle voor haar of hem uit hef buiten land binnenkomende postwissels te doen bezorgen bij het desbetreffende Gewes telijk Arbeidsbureau of bijkantoor. PRIJZEN TABAKSSUROGAAT. In de Staatscourant van 11 Aug. is opgenomen een prijsvoorschrift van den Gemachtigde voor de prijzen dat onder den naam „Prijsvoorschrift 1943 surro gaten voor tabaksproducten" de prij zen van de tabakssurrogaten regelt. De verbruikersprijs mag ten hoogste bedragen Voor surrogaatsigaren 8 ct. p. stuk. Voor surrogaatsenorita's 4 ct. p. stuk. Voor surrogaatsigaretten l1/, ct. p. st* Voor surrogaat rook-, pruim-, snuit en shagtabak 32i/, ct. per 50 gram. Het prijsvoorschrift treedt 1 Sept. a.s. in werking. ZIEKENVERVOER VAN VERPLICHT VERZEKERDEN. De commissaris, belast met het toe zicht op de ziekenfondsen, heeft aan de algemeene ziekenfondsen een rond schrijven gezonden, waarin ten behoe ve van de verstrekking van ziekenver- voër aan verplicht verzekerden bepaal de regelen worden vastgesteld, zulks in afwachting van een nadere wijziging en aanvulling van het ingevolge het ziekenfondsenbesluit uitgevaardigde 2 e uitvoeringsbesluit. Deze regelen komen in hoofdzaak hierop neer, dat een algemeen zieken fonds slechts ziekenvervoer mag ver strekken, indien de behandelende ge neeskundige, blijkens een door hemon- derteekenae verklaring van oordeel is, dat de zieke uit medisch oogpunt wordt genoopt, zich te laten vervoeren, en tevens uit medisch oogpunt wordt ver hinderd, hierbij van een openbaar mid del van vervoer gebruik te maken. Behalve in een spoedgeval geschiedt ziekenvervoer ten behoeve van een ver plicht verzekerde voor rekening van een algemeen ziekenfonds, waarbij de ver plicht-verzekerde is ingeschreven. Bij het algemeen ziekenfonds moet een aan vrage tot verkrijging van zoodanige machtiging vergezeld van de bovenbe doelde geneeskundige verklaring, wor den ingediend. Heeft ziekenvervoer plaats gevonden zonder voorafgaande machtiging van het algemeen ziekenfonds en beslist dit fonds later, dat het niet een spoedgeval heeft betroffen, dan komen de kosten van dat vervoer niet voor rekening van het fonds. Deze regeling trfeedt op 1 Septem ber 1943 in werking. Dit neemt echter niet weg, dat ook thans reeds de ver plicht verzekerde, die ziekenvervoer noo- dig heeft, zich eerst tot zijn algemeen ziekenfonds heeft te wenden. door niet meer kon worden nagegaan, wie afzender of welke de plaats van bestemming was. Dit heeft geleid tot verwarring en onaangenaamheden. Om dit euvel te voorkomen, raden de Ne derlandsche Spoorwegen den reizigers, die rijwielen verzenden aan, hun rij- wielkaart onder het zadel aan een der zadelveeren te bevestigen. Nog beter is het, zelf te zorgen voor een stevige label of een houten plankje en dit on der het zadel aan te brengen. Verder verdient het aanbeveling op een der spatborden een papier te plakken, waar op de pjaats van bestemming en het nummer der rijwielkaart staan vermeld. Wie aldus handelt, is in iecjer geval ver zekerd van een goede overkomst van zijn rijwiel. De Nederlandsche Spoor wegen doen hun uiterste best het den reizigers zoo gemakkelijk mogelijk te maken. Van hun kant echter doen zij een dringend beroep op het reizigers publiek, om bij de verzending van rij wielen bovenstaande aanwijzingen op te volgen. HET RIJWIELVERVOER PER SPOOR. Sinds eenigen tijd vervoeren de Ne derlandsche spoorwegen rijwielen voor verder dqn 40 km 's avonds laat of 's nachts met speciale rijwieltreinen. Verschillende omstandigheden hebben ertoe geleid, dat deze verzending in open wagens geschiedt. Daar echter het papier van de rijwielkaarten niet bestand is tegen regenbuien, is het reeds enkele malen voorgekomen, dat deze kaarten na een langdurige bui volkomen verre gend aan de fietsen bengelden, waar- MIJNWERKER VERONGELUKT De 38-jarige J. H. P. is in de Staats mijn Maurits bij Heerlen door plotse ling afvallende steenen geraakt. Hij is aan de bekomen verwondingen direct overleden. P. was gehuwrd en vader van 8 kinderen. i TRAM ONTSPOORT. Nabij het station Dedemsvaart is de locomotief van de Eerste Drenthsche Stoomtram ontspoord. Hierdoor stort-» te een rijtuig van den dijk, waarbij een 20 passagiers lichte verwondingen op liepen. De hulpbesteller der P.T.T. D. Mas tenbroek moest naar het ziekenhuis wor den overgebracht. zijn wij, wegens vacantie, DROGISTERIJ Botermarkt O 84 Tel. 72 HEUSDEN heeft geloopen in „den Duil" (onder Dussen), oud 1 jaaf, gemerkt op hoef „M. A.". Inlichtingen te verstrekken bij C. SCHELLE, G 103, Babilonienbroek (Gem. Eethen) Tegen ruime belooning terug te bezorgen bij C. DUYSTER, Molenhuis 58 - Veen (N.-Br voor 4 personen met 2 kinderen in de week van 19-26 Aug. 1943, goede betaling. - Br. aan H. A. DE RUITER, Prov. weg F 90 - Meeuwen. Nette Juffrouw als P. G., 49 jr., in klein gezin (waar vr. ontbr.) of heer alleen. Nette omg., goede beh gew. Sal. nader overeen te komen. AdresC. Schouten, Burchtstraat 63a, Giessen (N.-Br). voor dag en nacht. Zelfstandig kunnende werken. Van goede getuigen voorzien. Goed loon. Mevrouw C. VAN DA EL, Oosteinde 39, Voorburg (Den Haag). ÓEVRAAGD, mogelijk, zoo spoedig in klein gezin, flink loon. Mevr G. MULLER Driehoek 2, Apeldoorn. en U heeft geen zorgen meer Volledige handleiding door ervaren vakman f 1, C. BEEN - Meerlaan 190 Hillegom - Postbus 51. wegens Huwelijk, in het Land van Altena. Brieven onder No. 74 aan het Bureau van dit Blad. plm. 23 jaar, met vroolijk karak ter, wenscht kennismaking met Br. met foto a. h. Bur. v. d. BI. onder No. 73 Geheimhouding en foto terug wordt verzekerd. Volledige opleidingen repetitie. Privaatles en kleine clubs. Les tijd in overleg met de cursisten. - BREDA. - GEVRAAGD, voor direct volwassen of halfwas, P. G., intern, loon naar bekwaamheid, bij C. BOEZER, Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij, E 52, WASPIK. GEVRAAGD voor een of meer dagen per week. Welke dag(en) geen be zwaar. Mevr. ENSING, Nieuwstraat, Heusden. dat voor Uw geval van geen afdoende genezing mo gelijk is Schrijf Uw geval dan eens zoo uitvoerig mogelijk aan ons. Onze inlichtingen zullen ook JU kunnen overtuigen, dit de onschadelijke, eenvoudig toe te passen in de verouderste en ergste gevallen een blijvende genezing bracht. Schrijven aan Postzegel bijsluiten s. v. p. om dit najaar Uw zaai zaad te ontsmetten en tevens te behandelen tegen kraaien-, duiven- en fa zanten vreferij. U bespaart kostbaar zaad hetwelk verloren zou zijn gegaan door kiemschimmels en graanziekten, terwijl U thans ook de gevreesde kraaienvraat niet meer te duchten hebt wanneer U Uw zaadzaad behandelt met weer af te geven Alles in klasse A vroeg gerooid en laat gerooide A. Maat 28-35 en 35-45. Bestel tijdig Uw Poters en wacht niet zoolang tot U al leen nog groote maat geleverd krijgt. Bovengenoemde Poters zijn afkomstig van de beste selectie- bedrijven uit de Wieringermeer. Adres zal op VRIJD AQ-20 AUG. a.s., 8 uur v.m. (off. tijd), ten huize van Ege den Dekker, opzichter te Veen, zitting houden voor het aanschrijven van de De inscharing zal op dien da tum geschieden van '9 tot 11 uur v.m. Betaling a contant. Het Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten, afd. Noord-Brabant, roept H.H. sollicitanten, ouder dan 30 jaar, op voor het vervullen van de functie van in de omstreken van 's-Bosch, Boxmeer, Cuijk, Dinteloord, Eindhoven, Someren, Valkens- waard, Waalwijk en Zeven bergen. Alleen zij, die de noodige vakkennis bezitten, gelieven schriftelijk te solliciteeren vóór 14 Augustus a.s., onder ver melding van behaalde diplo ma's, staat van dienst en re ferenties. Sollicitatie's worden inge wacht bij het A. V. A., afd Noord-Brabant, Stationsstr. 19 te Tilburg. Persoonlijke aanbiedingen uitsluitend na oproep. De Wnd. Voedsel- commissaris voor Noord-Brabant. C. P.' DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 Gorkum Telefoon 2978 TE KOOP: en voor Regeeringsprijs. H! ZWART Tuinderij „De Eersteling" Telef. 32 - Almkerk. Nederl. Handelscorr. A ssotiatie: de Heren E. Vastgnburg, A. Rompa, D. Kerremans, F. Sommeling en H. Posthu mus. Franse Handelscorr. Associatie: de Heren C. v. Rijckevorsel, S. de Boer en F. Stork. Duitse Handelscorr. Associatie: Mej R. ter Berg en de Heer B. Timmers. Engelse Handelscorr. Associ atie: Mej. M. Wiersma en de Heren R. A. A. van Dale en S. Hendriks. Boekhouden Associatie: de Heren A Rompa, F. Schijven en H B^ljaars. Nederl. Handelscorr. N.H.I. de Heer P. Films. Franse Handelscorr. N.H.I. de Heren Edg. v. d. Heyden, B. Barendse, C. van Rijcke vorsel en S. de Boer. Duitse Handelscorr. N.H.I. de Heren C. H. Hooydonk en A. v. Loon. Duitse Handelscorr. Ver. vanL. de Heer A van Loon. Engelse Handelscorr. N.H.I. de Heren S. Hendriks en R. van Dale. Spaanse Handelscorr. N.H.I. de Heer A. Cantineau. Boekhouden N.H.I.de Heren M. Vermeulen, F. Schijven en H. Beljaars. Boekhouden Ver. van L.: de Heren J. Heeren en A. Haast. Verder voor boekhouden de Heren Jos. v. d. Veeken, Jac. Ver meulen, A. Kastelijns, H. Hane- graaf, L. Coumans, J. van Wezel, J. Marijnissen, W. Bos, C. Schouten, J. v. Dun, G. Radix, I. Poppelaars, W. Hoevers, A. A. Bastiaanse, C. Dirven, G. Drexhage, Chr. v. Campenhout, K. Leenaars, Hooydonk, Schie- tecat, P. Laurijsen, Goosen. Voor echt zakelijke opleiding, zowel mondeling als schrif telijk. Met 1 September beginnen de diverse nieuwe cursussen. Ala U een uur naar keuze wilt hebben, meldt U dan spoe dig aan. alle soorten, door de N.A.K. goedgekeurde, klasse A, B en C. Maat 28 - 35 en 25-45. Vastgestelde prijs Herfstlevering. Fouragehandel - Werkendam. Aangeb.Linnenkast f 48; Bed, Peluw, Kuss f 45 Mahonie Linnenkast, hoog 190, breed 168, diep 60c.M., f175; Wieg f 10 Dressoir f 75Wieg- zeil f 2; Haard f 25. voor een knipcursus te volgen GEEN BEZWAAR 1 Met behulp van het kunt U geheel zelfstandig vol ledig knippen leeren. Vraagt inzage en nadere in lichtingen in den Boekhandel Firma L J. VEERMAN, Heusden, waar dit boekk f 4,50 verkrijgbaar is. Het boek wordt niet per post ter inzage verstrekt. Wij kunnen weer volop stoom-, en verfgoederen aannemen, ook dames hoeden modeleeren en verven. Binnen 14 dagen Uw kleeding uit en thuis. Depot voor Heusden Manufacturenhandel WECK. Depót voor Geldermalsen FIRMA WED. G. M. HOL Herman Kuijkstraat - B 206 CHEMISCH REINIGÈN VERVEN. STOPPAGF REPARATION (vroeger Klumperswinkel) Wachtende een lading PQEDERKALK Bestellingen hierop worden gaarne zoo spoedig mogelijk ingewachti Aanbevelend, Dames en Meisjes, maakt nu zelf Uw kleeding thuis Zendt een briefkaart aan Speciale Machtiging van P.T.T. Tolsteegsingel 54, Utrecht, voorzien van een duidelijk adres, beplakt met 35 cent aan postzegels (porto briefkaart inbegrepen, zie model) en wij zenden U een mooi boek met ruim 100 maten en modellen, en tevens een gratis apparaat om U te laten zien hoe ge makkelijk onze methode is om THUIS zonder rekenen en teekenen alle kleeding te leeren maken en vermaken. Telefoon 131 180 Ji/l f In de hoop, dat U over mijn vorige leverantiën IVl» tevreden bent, raad ik U aan, Uw Pooigoed weer vroeg en thans dus reeds te bestellen, aangezien doorgaans de late leverantiën de meeste moeite, kosten en teleurstelling geven. Behoudens onvoorziene omstandigheden, heb ik af te geven in de klassen AA, A, AB, B, C of N. Bestellingen kunt U gemakshalve ook opgeven voor: Benevens verschillende soorten Rijswijk en Omstr. bij Jan v. Gammeren TznRijswijk. Sleeuwijk Joh. Roubos Gzn., 216, Sleeuwijk. Gorinhem W. Prins, Gr. Haar 11, Gorinchem. Nieuwendijk Huib v. d. Stelt, Kunstmesthandel en Biesbosch A 245, Nieuwendijk. Meeuwen en Omstr. bij Jac. de Haan, b/d Molen, te Meeuwen. Langstraat r~ Kinderen De Graaf, b/d Molen, Sprang. Brakel C. de Jongh, B 75, Brakel. Zuilichem J. C. v. Wijgerden, Zuilichem. Gameren Jan van Honk, B 80, Gameren. Rossum E.M. Remmerde, Molenaar, Hurwenen. Reiziger Chr. v. Veen, Andel. Telef. 23 dag en nacht Giro 260943. Thuis tot 10 uur vóórmiddag. - onder Rijkstoezicht Gediplomeerd Horlogemaker Prijs per adv. van 24 m M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pi. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. (Alles bij vooruitbetaling). Prijs f 25.-. pprtlElectrische Waschmachine, merk „Miele", uollif 120,Trapnaaimachine f HO,- Mangel en Tafeimajigel f 40,- Spiegels f 6.- Dressoirs en Buffetkasten vanaf f 80, - Stoelen Ameublementen f 70, - f Tafels f 20,- Keukenkast f 100,-. TE KOOP: Prijs f40,-. G. VOS - WIJK Molendijk,, A 101. GEVRAAGD, zoo spoedig mogelijk voor -dag of dag en nacht. Brieven on der letter G a. h Bureau van dit Blad. TE KOOP: een in goeden staat. Prijs -f125.-, bij K. J. DE VRIES, EngelschestoofA 171 Wijk en Aalburg.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3