Donderdag 22 Augustus 1878 Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen BINNENLAND Uitgever: ANT00N TIELEN te Waalwijk, Advertentiën 1 7 regels f 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., Jranco te zenden aan den Uitgever.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1