BALLASTKEIJEN, Tras, NAAI- El\ STIKMACHINES als: H00MTE1WEG, HOEK HSOISTRÜT. TAPIJTEN, MEUBELSTOFFEN, OPZETTEN VAN DIEREN EN GEVOGELTE. RUSSISCHE PELSJASSEN, msiimiM, A. C. van der Meulen Zonen. Théatre Cagliostre van F. Basch. VOORSTELLING HET NOOIT ALHIER GEZIENE EXPElill VAN l BASCH. Kalk en Bakpannen, Be Ondergeteekenden 's-HERTOGEHBOSCH. JVC .A. C3- Jl.Z IJ 1ST LOCAAL BIJ DEN Heer J. H. M. N\ AT1UN, TE Waalwijk, 53 g iiè CQ (B a S3 &IA IDE IVCOLIEItT "V-AAsT SJL1TSOTJCII ZEZEONTIGr I CHARIVARI, SïtI» s SS u Bij deze hebben wij de eer onze geachte Begunstigers te berichten ons vooi dit Seizoen geopend is, met eene prachtige sorteering in de nieuwste modellen, TOT BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN, waaronder KINDERMOEJES van af f 0.T5 DAMESMOFFEN van af f 1.00. Reparatiën en Veranderingen worden op spoedigenette en billijke wijze geëffectueerd. o zn zoomede eene rijke keuze in DONDERDAG 7 NOVEMBER Be grootste en schoonste agioscopische Wereld-tableanx afkomstig van den bazaltmuur aan de Haven, tegen civielen prijs te bekomen bij F. VAN DE GOOR te Waalwijk. Eene partij PRIMA QUA LITEIT tegen billijken prijs. Te bevragen bij den Aannemer RIJNDERS aan de Haven te Waalwijk. hebben de eer te berichten, dat hun Magazijn in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste Be Singer-Machi nes, Jones Co.'s Elastiques en Arm- machines, Thomas Co.Elias Howe, Bradbury Co., Grover Baker, Wheeler Wilson, Be Teutonia 2 Be Lincoln, Be Germania, Be Rhenania, Be Superior, Be Union, Be Victoria, Be Saxonia, enz. en dat zij door hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aan de laagst mogelijke prijzen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schachtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-machines, veel goedkooper en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden vóór de aflevering door een Beskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor Soliditeit wordt ingestaan. C. II. DE GREEFF, Leve rancier van Kledingstuk ken. RUBBENS CoJ, ™f™in i Leder k Nchocnmakers- fournilurcn. BERNARD HENDRIKS, Mecanicien. cö cö O :!=P O O O VAN .cl TEVENS VOORRADIG O O rf <1 Ctt p- rf OQ CD e"f P P B 1. Be Japansche Presentendoos. 2. Een halve Elesch. 3. Werking van het Somnambulisme. 4. Een nieuwe Munt. 5. Het Orakel. 6. Be Handschoen der Lilliputter. 7. Een Physikaal Tafel-experiment. 8. Werking van de Electriciteit. 5 Minuten Pauze. Beze Molen maalt zonder wind uit eene oude vrouw een wonderschoon kind. PAUZE. uit de werkplaatsen van A. Knuss uit Hamburg, verlicht door eene Batterij van 200 Elementen. Oorlog en Vrede. De Noordpool-Expeditie. De Uitbarsting van den Vesuvius. In de lente en bij Sneeuwval. De Gevolgen van het Onweder bij Storm en Vuur. De Legende van den Ooievaar. Great Eastern passeert een Vuurtoren. De Vier Jaargetijden. KLEUREN,MAGIE EN OPTISCHE VOORSTELLINGEN. AANVANG 7 UUR. ENTRÉE49 CTS. DE PERSOON. KINDiEREN BENEDEN 12 JAAR 30 CTS. B. 53, 11.53 CQ O bü fl •r-i 4-3 4-3 Pf Itf rt)f-Fabrift. O Mi

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4