De Firma RUBBENS COMP, van JULIUS GUTMAN voor linnen en gebreid werk voor naaisters. Duizend Bloemengeur DUIZEND- ANTOON TIELEN. SC &cJ- SUTTER opc^auèaaas mm mmm Handelswerk, TOT DITKEERING bij OVERLIJDEN, de echte KNOOPSGATENMACHINES J". O. BOLDOOT, fl.25 per Flacon, per stuk f0.45, 3 stuks f 1.20, dozijn f 4.60, STOOMKETELS en WERKTUIGEN Waalwijksche Snelpersdrukker^. MAATSCHAPPIJ 3 s 2 30 B 5 p 5ï lp o b B I s is te WAALWIJK verkrijgbaar bij „De Hollandsche Tuin", Bicker straat 20 êf 21, Amsterdam. gevestigd te UTRECHT6 December 1847. t:l MIDDELEN VAN VERVOER, ENZ. berichten hunne geëerde afnemers, dat bij hen (JANSEN) voor H.H. Schoenmakers te bekomen zijn, zoomede die Bovengenoemde machine JANSEN, door ons afgeleverd en die in alle opzichten naar wensch voldoet, is in werking te bezichtigen bij dan heer J. VAN BLADEL en bij B. HENDRIKS, Mecanicien UI o CD =5 2 m CD ds- o.S'a a a p §3' B.S 2- <1 oUgo cd 2 r r m z van van 9) VAN Hel Nieuwsblad voor Ned. Leerlooierijen en aanverwante vakken, Enveloppes, Briefhoofden, Circulaires, Rekeningen, Kwitantiën, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- en Overlijdensberichten, Bestekken. Brochures, Boeken. Enveloppen, van af f 1.75 per mille, Postpapier, van af f3.per mille, in verschillende grootte en kwaliteit. Gedrukt materieel voor Gemeente-, Arm-, Dijk- en Polderbesturen en Kantongerechten Reservekapitaal Zeven-honderd-duizend gulden. DirecteurenW. P. INGENEGEREN en i. P. BOL. 1 cT 1 cT J ro 1 cT 1 r 1 SS 1 sr £2 1 5'S 1 a 71 -Ê? 2 S5 Winterdienst van 1881. i Betaidniaking, UI P 0- 1— OO o CD CD CD P 09 P N co H--i p OÓ c- u ff cr n ^3® CD S3 O cs „v; E CD CO p rfi H» E3 055 CO O b CD WUQ CD CD 2. 3 09 w CD P- CD CD CD a a (D p I Q O O CD Éfw® frCDM tr a p CO co co CD CD 3 3 O O 3. VJ cd S .00 CD CTQ O CD S. P- C- r-f- cT 09 ■si c+- CD e-f- <-i rt ^r- 09 cd 2 3 ei- co'* t- N I—I58 O) 0 1 30 m c O m OS I to -r CD O CD 3 'C -J 3 X Q" C6 CD 2 V p-> Bloemcngeur-Zeep UITGEVER van „De Echo van het Zuiden'' en van beveelt zijne Drukkerijdie van de nieuwste lettersoorten en machineriën is voorzien beleefdelijk aan tot het drukken van Buitengewoon groote sorteering van Voor het bedrukken met firma en adres woidt f 1.in rekening gebracht* Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemodkoming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Verdere inlichting! n vorcle-uiftr» kin V/aivi.e V. 1 1 J.'f'j 1 N Bode Waalwijk. voor WINTERDIENST Tilburg 1 euvel) v. ld. Stationv. 6.30* Loonopzandv. 7.10 Kaatsheuvel (nieuweweg) j Sprangschevaart. v. Sprangv. Besoijenv. Waalwijka. Stoomtram Tilburg- Tr. 2. Tr. 4. Tr. 6. 7.40 10.40 7.45 10.45 8.32 11.24 8.49 11.41 8 52 1145 8.54 11.47 8.58 11.51 9.8 12.1 9.13 12 6 -Waal wij k. Tr. 8. Tr. 10. Tr. 12 7.25 1.55 2.00 2.45 3.2 3.6 3.8 3.12 3.25 3.27 6.00 6.5 6.50 7.7 7.10 7.12 7.16 7.25 7.30 10.10 1015 11.00 11.17 11.20 11.22 11.26 11.35 11.40 Kaatsheuvel nieuwewegv. Id.(dorp) A. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 7.30 8.15 8.53 11 5 11.45 2.25 7.11 7.40 8.25 9.3 111.15 11.55 3.55 7.21 Waalwijkv. Besoijenv. Sprangv. Sprangschevaart. Kaatsheuvel (nieuweweg) Loonopzand Tilburg (Station) ld. (Heuvel). v. V. V. A. Tr. 1. 7,50 7,55 8,5 8,9 8,11 8,15 8,32 9,15 9.20 Tr. 3. Tr. 5. Tr. 7. Tr. 9 10,40 10,45 10,55 10.59 11,1 11,4 11,22 12,3 12,8 2,00 2,5 2,15 2.19 2,21 2,25 2,42 3.20 3,25 4,5 4,10 4,20 4,24 4,26 4,30 4,47 5,30 5.85 7.40 7.56 8.36* Tr. 11 8,00 8,5 8,15 8.19 8,21 8,25 8,42 9.20 9,25 Kaatsh. (dorp) ld. n.weg 13. 8.00 8.10 15. 8.38 8.48 17. 10.53 11.3 19. 21. 11.32 2.12 11.42 2.25 23. 6.57 7.30 7.7 7.40 DO 71 m 1 Ct Z 71 CJ' CO 7s cs< l 1 cc O' fr; 0 1 V 73 0 i 10 1 cc to 73 m 1 1 CD H 0 0 2 1 CD co 71 o« 1 1 cc "to 73 CA u 0 3 fc. CO 71 0 I 1 a 1 1 CD to 73 0 SS 0 M 5C e a> a CJ* r~ r a i 1 tt '0* Waalioijk. CD ►1 S w '3 C (t D c O B-B- p* .4 Cs' 3 Dj 5' crq Kaatsheuvel nieuwewegKaatsheuvel 10 cent per plaats. Deze treinen vertrekken en komen aan op de Veld hoven aan de Reraiscn. Trein No 1 corresp. op de treinen, die ten 9,25 naar Rotterdam en Antwerpen en ten 9.48 naar Venlo vertrekken. Treir No 3 corresp. op de treinendie ten 12.54 naar Eindhoven, Utrecht en Amsterdamten 1.7 naar Breda en ten 1.10 naar Turnhout vertrekken. Bij tijdig vertrek van trein 4 uit Tilburg mede op de trein die ten 12.07 naar Venlo enz. vertrekt. Trein No 5 corresp. op den trein, die ten 4.59 naar Venlo vertrekt. Trein No 7 corresp. op de treinendie ten 5.41 naar Utrecht en Amsterdam, ten 5,59 naar Rot terdam, Vlissingen en Antwerpen, en ten 6.30 naar Turnhout vertrekken. Trein No 9 corresp. op de treinen, die ten 9,27 naar Breda en Rotterdam en ten 10.11 naar Eind hoven en 's-Bosch vertrekken. VERTREK DER SPOORTREINEN. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg-Boxtel 7,31 9.48* 10,42 12,7* 12,54 3,24 4.59, 5.41*, 10.11. Boxtel-'s-Bosch 6,23 8,2 10,15* 11,15 1,26 4,10 6.4* 6,30 9.5 10,45. s-Bosch Utrecht 6,41 8,27 10,30* 1,49 6.22* 7. Utrecht-'s Bosch 7, 8,50* 11,48 1,45 3,50* 8.40. s-Bosch-Boxtel 6, 8,29 9,55* 12 1,3 3,39, 5,8* 7.10 10,14. Boxtel-Tilb. 6,24 8,58 10,18 12.30 1,24* 1.35 5,37* 6.14 7.36* 9. Gister wijk Tilburg 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 9.14. Boxtel-Eindhoven 8 9.2 10,13* 10,23* 11.18 12,29* 1,30 4,18 5,30 10.43. Eindh.-Venlo 8,31 11,54 12,56* 5,4 6,3. Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14 2, 7,22. Maastricht-Ven 1 o 6.26 9.25 12.50 5.5 ,38. Venlo-Eindboven 6 8/0 10 12.2* 1,52 4,4* 7,10. Eindhoven-Boxtel 5,50 7,25 8,3 9,50 11,45 12,59* 4.15 5,9* 5.25 8,28. Eindhoven-Luik 8,31 10,53* 6,8. Luik-Eindhoven 5,57 9,55 1,37* 5,12 8^26. Tilburg-Breda 6,48 9,25 10,401,7 1,43* 3.5 5,59* 6 47 9 27. Brcda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3.18 6,29* 8,5 10,2. Rotterdam-Breda 5,45 7,40 8.14* 8.25 9.20* 10,28* 12,40 1,45 3.5 5,15 6,55* 7-55 10,30. Breda Tilburg 7,5 9,24* 10.8 11,43* 12,23 2.43 4,33 5,15 9.38. Rosend.Vliss. 7:28 10.51 11.53 3, 7,20* 8.44* 8,52 Vliss.-Rosend. 5.50 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,10 7.2010. Zuid- Ooster spoorweg. Nijmegen-'s Bosch. 7,10 11.40, 4.50, 6.10 7.45. 's Bosch-Tilburg. 8.35, 1 4, 6. 9.3. Tilburg-'s Boscn. 7.43, 11, 2.55, 7.10 's Boscn-Nijmegen. 8.35, 10.10 11.45, 3.37, 7.55. Grand Central Beige. Tilburg-Turnhout 7.2 1.10 6.30. Turnhout-Tilburg 5.10 9.5 3.50. Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,126,32*7,30. Roosend.-Antwerpen 7-30 9.17 10.45* 11.50 2.57 3.17 4 8.26* 8.49. Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,20 7.47 10,20 2,30 3,17 4.50 6,42 8.14. Roosend-Breda 8,47* 9.5 11,43 3.51 4,45* 8,39 9.43 Noord-brdbantsch Duitsche lijn. Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5,34. Wezel-Boxtel 7,81 2,43 5.44* 6.6. STOOMBOOT EN. Rotter dam-Kaatsheuvel (St. Stad Heusden).) 's Maandags. Vertrek van Kaatsheuvel2.30 's mg. Waalwijk3.30 H u u Heusden5.30 Gorincbem8.15 i, Sliedrecht (Middenveer). 9. B Dordreoht9.30 Aankomst te Rotterdam 10.45 Overige Werkdagen. Kaatsheuvel. vertr. 3.45 's mg. Waalwijk 4.45 Heusden730 Gorincbem 9. Sliedr. (Middenveer). 9.45 Dordrecht 10.30 t Rotterdam aank 11,45 Amsterdam- Waalwijk. Vertrek van: Amsterdam Dinsdags en Vrijdags 12 uur namidd. Waalwijk Dinsdags en Vrijdags 's avonds. Inl. te Amsterdam bij J. van Hilst, Kloveniers burgwal bij de Raamgr. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. 's-Bosch- Waahvijk-Kaatsheuvel-Raamsdonksveer. Vertrek van 's Bosch naar Waalwijk vm. ca. 8.35 ure en nam. ca. 3.45 ure. Vertrek van Waalwijk naar Raamsdonksveer ca. 6.10 ure. Vertrek van Raamsdonksveer naar 's Bosch vm. 5.30 ure. Vertrek van Waalwijk naar 's Bosch vm. circa 7.30 ure en nam. 4.15 ure. Geertruidenberg-Kaatsheuvel. Vertrek van Kaatsheuvel des Maandags en Dins dags des morgens 1,urede overige dagen behalve Zondag, 2,15 ure des morgensvan Waal wijk 's Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overige dagen behalve Zondags ca. 3.30 des morgens. Vertrek van Geertruidenberg na aankomst der boot uit Rotterdam Maandag en Dinsdag L uur des namiddags; de overige werkdagen 12,30 ure des namiddags. Rijks Postkantoor te Tilburg. GeopendDagelijks van 6,30 's morgens tot 10 u. 's avonds. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiënOp de werkdagen van 9 uur 'sm, tot 1 uur 'sav. en van 3 uur'sav. tot 5 uur 'sav. Op Zon- en Feestdagen van 6,30 's m, tot 8 uur 'sm., van 9,30 'sm. tot 12 uur; van 3,30 'sav. tot 6 uur 'sav. en van 8 uur 'sav. tot 10 uur 'sav Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's av Op Zon- en Feestdagen van 8 uur m. tot 9 uur 'sm., van 12 tot o uur 'sav. en van 7 uur s av. tot 9 uur 's av. Telegraaf-Stnatsspoorwegea. Eiken dag, ook op Zon en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 8 uur 'sav. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-m. tot 9 uur 's avonds. Voor storting en uitbetaling van postwissels en uitbetaling van quitantien alleen op werkdagen van 9 uur 's m. tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagen van 8 uur 's ra. tot.9 uur s m., van 2.30 uur tot 5.30 uur 's av. van van 7 uur 'sav. tot 8 uur. Rijks Telegraaf. Op - erkdagen van 8 uur 's morgens tet 9 uur 's avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur '8 m. van 2.30 uur 's av. tot 5.30 uur 's av van 7 uur 's avonds tot 8 uur.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4