,.»».- STIKMACHINES. NA AI- De Firma RUBBENS COMP, van JULIUS GUTMAN voor linnen en gebreid werk voor naaisters. HjÊG^NIEUWE AANVOER PRIESTER-HOEDEN MAGAZIJNEN TER 1EU61LEERIN6. G. J. SCHEEFHALS. Magazijnen ter Meubileering WOLLEN, GESTIKTE EN HOLTON DEKENS EN SPI1EIJEN, A. C. van der Meulen Zone». Niet meer naar Parijs! SX* ZWARTE ZIJDE VOOR JAPONS. IIP^ IV.TISV UII.IMI te HilRLEll 1 cof o E-l Duizend Bloemengeur DUIZEND- AJYKX» TIELEN, Uechte Knoopsgatenmachine de echte KH OOPSGATENMACHINES Waalwijk. N. W. STRIKKERS Draisma van Valkenburg's 's-ROSCH, Kerkstraat 65 en 86. Tapijten, Meubelen, Eedden, Matrassen, enz. alsmede REISDEKENS. De Heer RUBBENS-EIEV1TS, Waalwijk. CF. O. BOLDOOT, fl.25 per Flacon, g FRANS DF CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: Zijden Hoeden van f 2.75, 3.50, 4.25, 5.00 en 6.00 Flainbaarhoeden van f2.00, 2.50, 3.00, 3.25, 3.50» Jongenshoeden f0.75, 2.50, 2.75, 3,50, 4,00. Zijden Petten f 1.09,1.20,1.30, 1.45, 1,60 en 2.—. Winter-Petten fl.20, 1,30, 1.40 en 1.50. Zijden Kinder-Petjes f 1.00, 1.15, en 1.25. Laken- en Winter-Kinderpetjes f 0.75, 0.80, 0.90 en £1.— Karton-Kinderpetjes f 0.75, 1.1.40 en 1.75. s nn i fel |*1 gp W a 9? Pensmarkt B33 en 34:,'s-HEHTOGElS7BOSCH. OPENING VAN HET PELTERIJEN-MAGAZIJN. Reparatiën en veranderingen spoedig en billijk. Deugdzaamheid van Fabrikaat. Eenig Vertegenwoordiger voor Waalwijk en Omstreken h 'Ji (O jb. -D s£) 4J .j per stuk f 0.45, 3 stuks f 1.20, dozijn f 4.60, is te WAALWIJK verkrijgbaar bij te WAALWIJK, hebben de eer te berichten da* zij VOORHANDEN hebben: eene groote sorteering van de beste en meest Jf gerenommeerde Geene maehine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijkge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. berichten hunne geëerde afnemers, dat bij hen (JANSÈN) voor H.H. Schoenmakers te bekomen zijn, zoomede die Bovengenoemde machine JANSEN, door ons afgeleverd en die in alle opzichten naar wensch voldoetis in werking te bezichtigen bij don heer J. VAN BLADEL en bij B. HENDRIKS, Mécaniciëm kT B' fe- 2. W 3 g, 5 If o g- 5' fx s cow?-coa2. ZLi 3 r- co -- ir eS:3 P-O® ui 2 gg K a f cr>=i sr«cf3 giS S.ï a ts 2 5' s>JI! ?P-1 >3 y?' gp 5' cd §rS s S3 »5' H Q W 6—^ Lorowsscaü'è LEVERTRAAN Genees- en scheikundig onderzocht en aanbevolen door Professoren van AL de Nederl. Hoogescholen en verschillende Buitenlandsche Geleerden. Verkrijgbaar bij de Heeren te W. J. Baijens. TilburgDe Kan ter v/d Heuvel. Dai»iel Dnijster. Waspik, A. Snels. P. J. Aerssen. Prijs f0.80 de heele en f0.40 de halve flacon. Geen Levertraan wordt in den handel gebracht, tenzij door den Hoogleeraar Br. E. A. VAN DER BURG onderzocht en goedgekeurd Waalwijk Heusdn Oosterhout NB. MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. ONTVANGENeene groote sorteering uit de fabriek van BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZJLVEREN MEDAILLE WEGENS Drap de Haarlem62 cm. breed f 3.95 per meter. Faille noir58/60 - 4.20 Faille de Haarlem62 4.50 Faille de Hollande62 4.80 Faille Impériale26 5.20 Alle deze soorten zijn geheel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook niet kunstmatig geglansd zeer sterk, deugdelijk en voldoen uitstekend bij het gebrujk. bij wien Stalen voorhanden en de goederen te verkrijgen zijnook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden rant6,6.00fr. mk&jr stprk iï.qoj:u.. w.^:i:nd middel Medaille Verkrijgbaar le Tilburg bij. E- GIELIAM, van van Mendniakiiur. AN EN 9? Oj O p P- fB H> P-1 2 uq' KJ CB, ÖJ 8= O re tr™ 2 dq cL re" jo re B. 2 5' oq cjq CD 1ë re T3 CD 8 8 IE 3 Ou CUP cr re W! ft 5 2 ^i;Sp- bs «o-* C5 ba v, CS rv 5 2 x S g 8 si, 8 c» "Ï3 f» a a 2 8 CD Ciq ?0 P s. cr h, P. n> f5 sa tri- - XJ -i Cu cf - 2 f* .K| C* Pu *3 TT i TA re e p 3 P-i re o O o 3 C/Q 3 CJq CD o p sa 5' cs 3 .^3,- cajp a 2 55? I P^> 2- co CD oq 5. re 3 re CJ J2. -J 3 'rel; oo 1* re CD et- 3 ca CT" 3 M O cd 2 p-2 S n re- O re <D 3 CO o_ c+- 3 CD O re re Oj o re CD (W i Trr-Tl^^Qij iJM* De EETLUST, OPWEKKEND. j. - v'" Ue KRACHTEN HEBSEï LEüxi VER3TERRSND VOEDZA:.IL f f PARIS, 22. rr.ef I)i Ojjet. FAHIilfC •>K|!'C •JKIir.i' 'M!' K!< y ru,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4