Eene prachtige sorteering van de nieuwste Gouden Sieraden, als: Eene schoone sorteering Kanten Prentjes. G. G.VAN HÜLTEN. Waalwijk. 1B0MEH0IM Hl GEVERFDE CHIFFOIIERES, Stroopa pier. TOT DITEEERING bij OVERLIJDEN, MAGAZIJNEN TER MEUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS. GEBEDENBOEKEN in Chagrin, Bois-durci, Schildpad, Ivoor en Veau-mat. ZEÏ. J". SUTYER STOOMKETELS en WERKTUIGEN Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, MAATS ÖHÏPPÏT 's-BOSCH, Kerkstraat 65 en 66. Oorbellen, Oorknoppen, Broches, Parures, Eugenie- en Halskettingen met en zonder schuiven en flossen SlotenYestkettingen enz. A N T O O N T I E L E N.Waalwijk. „De Hollandsche Tuin", Bicker straat 20 8f 21, Amsterdam. VOORHANDEN: eene groote sorteering SECRETAIRES, LADETAFELS EN KASTEN, ANTOON TIELEN. Waalwijk. gevestigd te UTKECHT, 6 December 1847. MIDDELEN VAN VERVOER, ENZ. VAN' van in verschillende soorten en qualiteiten. Bij hoeveelheden van minstens 3 Riem franco aan huis. Ook voor Tilburg Reservekapitaal Zeven-honderd-duizend gulden. DirecteurenW. P. 1NGENEGEREN en J. P. BOL MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. Bedden Matrassen en Tekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. vil v. v. A. i s w Winterdienst van 1881. <1 E? E? s "-Si! SS °2 •53 Voor de ausiou Eerste Communie Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de die nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemoet,koming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Verdere inlichtingen worden verstrekt te Waalwijk door W. KUIJSTEN Bode voor Waalwijk. 3,24 WINTERDIENST Tilburg Heuvelv. ld. Stationv. Loonopzandv. Kaatsheuvel nieuwewegJ Sprangschevaart. v. Sprangv. Besoijen v. Waalwijka. Stoomtram Tilburg- Tr. 2. Tr. 4. Tr. 6. 7.40 10.40 7.45 10.45 8.32 11.24 8.49 li.41 8 52 1145 8.54 11.47 8.58 11.51 9.8 12.1 9.13 12.6 6.30* 7.10 7.25 -Waalwij k. Tr. 8. Tr. 10. Tr. 12 1.55 6.00 10.10 6.5 6.50 7.7 7.10 7.12 7.16 7.25 7.30 2.00 2.45 3.2 3.6 3.8 3.12 3.25 3.27 10.15 11.00 11.17 11.20 11.22 11.26 11.30 11.40 Kaatsheuvel {nieuweweg) v. 7.30 Id. {dorp) a. 7.40 14. 8.15 8.25 16. 8.53 9.3 18. 20. 22. 24. 11.5 11.45 2.25 7.11 11.15 11.55 3.55 7.21 Waalwijk Besoijen Sprang Sprangschevaart. Kaatsheuvel {nieuweweg) Loonopzand Tilburg Station ld. Heuvel Tr. 1. 7,50 7,55 8,5 8,9 8,11 8,15 8,32 9,15 9.20 Tr. 3. 10,40 10,45 10,55 10.59 11,1 11,4 11,22 12,3 12,8 Tr. 5. 2,00 2,5 2,15 2.19 2,21 2,25 2,42 3.20 3,25 Tr. 7. 4,5 4,10 4,20 4,24 4,26 4,30 4,47 5,30 5.35 Tr. 9. 7.40 7.56 8.36* Tr. 11 8,00 8,5 8,15 8.19 8,21 8,25 8,42 9.20 9,25 13. Kaatsh. {dorp) v. 8.00 Id. {n.weg) a. 8.10 15. 17. 19. 21. 8.38 10.53 11.32 2.12 8.48 11.3 11.42 2.25 23. 6.5 7 7.7 7.30 7.40 W o* 1 1 11 f— 1 1 CC 1 CS I cc co t» W C7« WW at 0 ot_— at I M 1 I to j to J J „1 a 1 CC 2? Z- C" F, pi M w O O O ür le K. >25 le Kl. ,35 le Kl. ,50 bi O O s i 1 to J ff J CD I CC co p* "to at ot a< a 3 R. 1 co* cc N I IO 1 CC 1 cc O O m co H O w c ■fl <s VERTREK DER SPOORTREINEN. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg-Boxtel 7,31 9.48* 10,42 12,7* 12,54 4.59, 5.41*, 10.11. Boxtel-'s-Bosch 6,23 8,2 10,15* 11,15 1,26 4,10 6.4 6,30 9.5 10,45. s-Bosch Utrecht 6,41 8,27 10,30* 1,49 6.22* 7. Utrecht-'s Bosch 7, 8,50* 11,48 1,45 3,50* 8.40. B-Bosch-Boxtel 6, 8,29 9,55* 12 1,3 3,39, 5,8* 7.10 10,14. BOX6ei4T736*6'94 8,58 10,18 12'30 1,S4*1-35 5'37* 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 Oisterwijk Tilburg 12,29= M s< b w ta X tas Waalwijk. Kaatsheuvel {nieuweweg) Kaatsheuvel 10 cent per plaats. Deze treinen vertrekken en komen aan op de Veld hoven aan de Remiscn. T3 a 3 r (t D cm w CO ft I raiu No 1 ®pertdr|k^nendie ten 9>25 naar Rotterdam en Antwerpen en ten 9.48 naar Trein No 3 corresp. op de treinen die ten 12.54 naar EindhovenUtrecht en Amsterdam, ten 1 7 naar Breda en ten 110 naar Turnhout vertrekken. Bij tijdig vertrek van trein 4 uit Tilburg mede op de trein die ten 12.07 naar Venlo enz. vfrtrekt vertrekken0 C°rre$P' °P tremen' die ten naar '9Bosch en Eindhoven en ten 4.59naar Venlo Trein No 7 corresp. op de treinen die ten 5,41 naai» Utrechi en Amsterdam, ten 5,59 naar Rot- terdam, Vlissingen en Antwerpen, en ten 6.30 naar Turnhout ver-rekken N0 9 9 27 Breda en 1!otterda» l"1 naar Eind- Boxtel-Eindhoven 8 9.2 10,13* 10,23* 11 18 1,30 4,18 5,30 10.43. Eindh.-Venlo 8,31 11,54 12,56* 5,4 6,3. Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14 2, 7,22. Maastricht-Venlo 6.26 9.25 12.50 5.5 ,38. Venlo-Eindhoven 6 8,40 10 12.2* 1,52 4 4* 7]0 Eindhoven-Boxtel 5,50 7,25 8,3 9,50 11,45 12 59* 4,15 5,9* 5.25 8,28. Eindhoven-Luik 8,31 10,53* 6,8. Luik-Eindhoven 5,57 9,55 1,37* 5,12 8 26 Ti'burg-Breda 6,48 9,25 10,40 1,7 1,43*'3.5 5,59* Brcda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3 18 6 29* 8,5 10,2. Rotterdam-Breda 5,45 7,40 8,14* 8.25 9 20* 10 28* 12,40 1,45 3.5 5,15 6,55* 7.55 10,30. Breda^ Tilburg 7,5 9,24* 10.8 11,43* 12,23 2.43 4,33 5,15 9.38. Rosend.Vliss. 7.28 10.51 11.53 3, 7,20* 8.44* 8 52 Vliss.-Rosend. 5.50 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,10 7.2o'lO Zuid- Oosterspoorxveq. Nijraegen-'s Bosch. 7,10 11.40, 4.50, 6.10 7.45. 's Bosch-Til burg. 8.35, 14, 6. 9.3. Tilburg-'s Bosch. 7.43, 11, 2.55, 7.10 's Bosch-Nijmegen. 8.35, 10.10 11.45, 3.37, 7.55. Grand Central Beige. Tilburg-Turnhout 7.2 1.10 6.30. Turnhout-Tilburg 5.10 9.5 3.50. Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,12 6,32*7,30. Roosend.-Antwerpen 7.30 9.17 10.45* 11.50*2 57 3.17 4 8.26* 8.49. Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,20 7.47 10,20 2 30 3,17 4.50 6,42 '8.14. Roosend-Breda 8,47* 95 11,43 3.51 4,45* 8,39 9.43 Noord-brahantsch Duitsche lijn. Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5,34. Wezel-Boxtel 7,81 2,43 5.44* 6.6. STOOMBOOTEN. Rotterdam-Kaatsheuvel {St. Stad Heugden).) 's Maandags. Vertrek van Kaatsheuvel2.30 Waalwijk3.30 Heusden5.30 Overige Werkdagen. Kaatsheuvel. vertr. 3.45 'smg. Waalwijk 4.45 Heusden 7.30 Stoombootdienst Waalwijk-Dordrecht-Rotterdam- Gouda en Amsterdam, vice versa, in directe correspondentie met Tilburg en omliggende plaatsen. Van Waalwijk naar Rotterdam: Dinsdag- en Vrij dagavond. Van Rotterdam naar Waalwijk; Woensdag- en Zaterdagmiddag 12 uur. Waalwijk naar Raamsdonksveer 'smg. Van Waalwijk naar AmsterdamVrijdagavond Van Amsterdam naar Waalwijk (zomerdienst 15 ,w. ^aar.fc t0' I® October) Dinsdagmiddag 12 u. (Winterdienst 15 October tot 15 Maart) Dins dagmorgen bij het openen der boom. Stoomboot STAD TILBURG. Van Waalwijk naar Rotterdam en Amsterdam en tusschengelegen plaatsen, in directe verbinding per stoomtram met Tilburg. Vertrek van Waalwijk: Maandag, Woensdag en Vrijda Vertrek van Rotterdam: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. s-Bosch- Waalwijk-Kaatsheuvel-Raamsdonksveer. Vertrek van 's Bosch naai* Waalwijk vm. ca. 8 35 ure en nam. ca. 3.45 ure. Vertrek van ca. 6.10 ure. 5 80eurek Raamsdonksveer naar 's Bosch vm. Vertrek van Waalwijk naar 's Bosch vm. circa 7.30 ure en nam. 4.15 ure. Geertruidenberg-Kaatsheuvel. Vertrek van Kaatsheuvel des Maandags en Dins dags des morgens 1,— ure; de overige dagen behalve Zondag, 2,15 ure des morgensvan Waal- vnjk s Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overige dagen behalve Zondags ca. 3.30 des morgens Vertrek van Geertruidenberg na aankomst' der boot uit RotterdamMaandag en Dinsdag! uur des namiddags; de overige werkdagen 12,30 ure des namiddags. Rijks Postkantoor tc Tilburg. GeopendDagelijks van 6,30 's morgens tot 10 n 's avonds. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiën; Op de werkdagen van 9 uur 'sm. tot 1. uur 'sav. en van 3 uur'sav tot 5 uur 'sav. °P Zpn- e.n Feestdagen van 6,30 'sm, tot 8 uur s m., van 9,30 s m. tot 12 uurvan 3,30 's av tot uur 's av. en van 8 uur 's av. tot 10 uur 's av Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's ar Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm tot 9 uur 'sm van 12 tot 3 uur 'sar. en van*7 uur av. tot 9 uur 's av. Telegraaf-Staatsspoor wegen. Eiken dag, ook op Zon en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 8 uur 's av. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-m. tot 9 uur s avonas. ,ritwQri-St0rting en ™tbe.talin?, van postwissels en uitbetaling van quitantien alleen op werkdagen van 9 uur sm. tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagen van 8 uur's m. tot 9 uur s m., van 2.30 uur tot 5.30 uur 'sar. van van 7 uur 'sav. tot 8 uur. Rijks Telegraaf. Op w erkdagen van 8 uur 's morgens tet 9 uur 's avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 's ra. tot 9 uur 'g m. van 2.30 uur 's av. tot 5.30 uur 's av van 7 uur 's avonds tot 8 uur.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4