De Firma RUBBENS COMP, van JULIUS QUTMAN voor linnen en gebreid werk voor naaisters. COURANTE GOEDEREN, H^-NIEU WE AANVOER PRIESTER-HOEDEN. NAAI- STIKMACHINES. I! G.G.VAN HULTEN. Waalwijk. Eene prachtige sorteering van de nieuwste Gouden Sieraden, als Eene schoone sorteering Kanten Prentjes. de echte KNOOPSGATENMACHINES EEK MAN0FA.C.T0im WIKKEL Waalwijk. N. W. STRIKKERS. de echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." Draisma van Valkenburg's GEBEDENBOEKEN in Chagrin, Bois-durci, Schildpad, Ivoor en Veau-mat. A N/r O O N TIE L EN. Waalwijk. Waalwijk. Wed. Dumoulin-Ver wiel. Zijden Hoeden vanaf f2.50, tot f6.00. Vilten Hoeden fl.50 tot f5.00. Flambaarhoeden van fl.50, tot 4.50. Tyrölerhoeden fl.50 tot f7.00. Zijden Petten fl.OÖ, 2.00. Jongenspetten f0.80, tot fl.50. Stroohoeden voor heeren, jongens en kinderen in alle prijzen. Verder beveelt hij zich minzaam aan voor het laten wassehen en opmaken der stroohoeden. FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: p VOORHANDEN: eene groote sorteering SECRETAIRES, LADETAFELS EN KASTEN, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, LU Ooi bellenOorknoppen, Broches, Parures, Eugenie- en Halskettingen met en zonder schuiven en flossenSlotenVestkettingenenz. berichten hunne geëerde afnemers, dat bij hen (JANSEN) voor H.H. Schoenmakers te bekomen zijn, zoomede die Bovengenoemde machine JANSEN, door ons afgeleverd en die in alle opzichten naar wensch voldoetis in werking te bezichtigen bij den heer J. YAN BLADEL en bij B. HENDRIKS, Mécaniciën. De Ondergeteekende heeft de eer UEd. te berichten dat zij DEN 15 MAART geopend heeft, bestaande voornamelijk uit tegen de meest concurreerende prijzen. Zich minzaam in UEds. gunst aanbevelende en eene prompte en nette bediening belovende, noemt zij zich met achting UEd. dw. dienaresse VAN Prijs fl.50 tot 15.00. Prijs fl.00 tot f2.00. VERDER te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dat zij VOORHANDEN hebben: eene groote sorteering van de beste en meest f gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN, In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mécaniciën, Genees- en scheikundig onderzocht en aanbevolen door Professoren van AL d© Nederl. Hoog0Scholen en verschillende Buitenlandsche Geleerden. Verkrijgbaar bij de Heerente WaalwijkW. J. Baijens. TilburgDe Kanter v/d Heuvel. Hensden, Daniel Duijster. Waspik, A. Snels. OosterkoutP. J. Aerssen. Prijs f 0.80 de heel© en f 0.40 de halve flacon. 1SB. Geen Levertraan wordt in den handel gebracht, tenzij door den Hoogleeraar Dr. E. A. VAN DER BURG onderzocht en goedgekeurd van in verschillende soorten en qualiteiten. Premie vanl 6,600fr. IDE ECHTE middel GOUDEN Medaille Verkrijgbaar te Tilburg bij E. GIELIAM. Bekendmaking. De EETLUST OPWEKKEND, VERSTERKEND VOEDZAAM. mSUBKSMUK «KDBPOMBBRD De KRACHTEN HERSTELLEND. PARIS, 22, rue Drouot. IN IX ALU AXOTUXU Voor de aanslaande Eerste H. toiiiiinie

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4