Donderdag voor Palmzondag, 30 Maart 1882. Steenhouwer, - 's- mmim Schoorsteenmantels. SLIJM i MMGPILL1 Waalwijk alleen bij J, Kuiten, Handelswerk, TOT UITKERING bij OVERLIJDEN, Stroopapier. Waalwijksche Snelpersdrukkerij. MAATSCHAPPIJ Het Gemeentebestuur van Waalwijk, brengt bij deze ter kennis, dat de Jaarmarkt van PAARDEN, BEESTEN. LINNEN en LAKEN, dit jaar zal gehouden worden op Donderdag den 30 Maart 1882. Fabriek en Magazijn gevestigd te UTRECHT6 December 1847. MIDDELEN VAN VERVOER, ENZ. Per Riem ƒ1.50. Pr. 3 Riem 4.35. Stoomtram TilburgWaalwijk. Winter dienst Het Gemeentebestuur voornoemd, Waalwijk, Maart 1882. De Secretaris, De Burgemeester, P. W. VAN LIEMPT. VAN DER KLOKKEN. (SCHREUDER'S PILLEN) Het Nieuwsblad voor Ned. Leerlooierijen en aanverwante vakken, Enveloppes, Briefhoofden, Circulaires, Rekeningen, Kwitantiën, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- en Overlijdensberichten, Bestekken, Brochures, Boeken. Gedrukt materieel voor Gemeente-, Am-, Dijk- en Polderbesturen en Kantongerechten Reservekapitaal Zeven-honderd-duizend gulden. DirecteurenW. P. INGENEGEREN en J. P. BOL. Bij hoeveelheden van minstens 3 Riem franco aan huis. Ook voor Tilburg ANTOON TI ELEM. Waalwijk. Winterdienst van 1881. J aarmarfat Waalwif h. van zijn Maagversterkend, zacht laxeerend bijzonder goed tegen SLIJ M en bevor deren de Spijs verteering. 32J/a Cent per doos verkrijgbaar te Heusden: Erven G. Veerman Tilburg: J. H. van Gils. en in de bekende Depots. Men wachte zich voor na maaksels. Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekening van den ver vaardiger J. J. SCHREUDER, Apotheker. UITGEVER van „De Echo van het Zuiden" en van beveelt zijne Drukkerij, die van de nieuwste lettersoorten en machineriën is voorzien beieeldelijk aan tot het drukken van Buitengewoon groote sorteering van Enveloppen, van af fl.75 per mille, Postpapier, van af f3.per mille, in verschillende grootte en kwaliteit. Voor het bedrukken met firma en adres wordt f 1.in rekening gebracht' Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemokt'koming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Verdere inlichtingen worden verstrekt te Waalwijk door W. KUIJSTENBode voor Waalwijk. Tilburg (Heuvel ld. (Station Loonopzand Kaatsheuvel (Nieuweweg) Sprangschevaart Sprang .Besoijen Waalwijk Tr. 2. v. V. V. V. V. V. A. .30* .10 .25 Tr. 4. 7.40 7.45 8.32 8.49 8.52 8.54 8.58 9.8 9.13 Tr. 6. 10.40 10.45 11.24 11.41 11.35 11.47 11.51 12.1 12.6 Tr. 8. Tr. 10. Tr. 12. 1.55 6.00 10.10 2— 6.5 10.15 2Ï45 6.50 7.7 v 11.- 3.2\ 11.17 3.6 7.10 11.20 3.8 7.12 11.22 3.12 7.16 11.26 3.25 7.25 11.35 3.27 7.30 11.40 Kaatsheuvel (Nieuweweg) ld. (dorp) Tr. 14. v. 7.30 8.15 a. 7.40 8.25 Tr. 16. 8.53 9.3 Tr. 18. 11.5 11.15 Tr. 20. 11.45 11.55 Tr. 22. 3.45 3.55 Tr. 24. 7.11 7.21 Waalwijk Besoijen Sprang Sprangschevaart. Kaatsheuvel {nieuweweg) Loonopzand Tilburg Station ld. {Heuvel) v. v. v. v. A. V. V. V. A. Tr. 1. 7.50 7,55 8,5 8,9 8,11 8,15 8,32 9,15 9.20 Tr. 3. 10,40 10,45 10,55 10.59 11,1 11,4 11,22 12,3 12,8 Tr. 5. 2,00 2,5 2,15 2.19 2,21 2,25 2,42 3.20 3,25 Tr. 7. 4,5 4,10 4,20 4,23 4,26 4,30 4,47 5,30 5.35 Tr. a 7.40 7.56 8.36* Tr. 11 8,- 8,5 8,15 8.19 8,21 8,25 8,42 9.20 9,25 Tr. 13. Kaatsheuvel {dorp)v. 8.00 Id. {n.toeg) a. 8.10 Tr. 15. 8.38 8.48 Tr. 17. 10.53 11.3 Tr. 19. 11.32 11.42 Tr. 21. 2.12 2.25 Tr. 23. 6.5 7 7.7 7.30 7.40 Trein no 1 correspondeert op de treinen, die ten 9.25 naar Rotterdam en Antwerpen en ten 9 48 naar Venlo vertrekken. Trein no 3 correspondeert op de, treinen, die ten 13.54 naar Eindhoven. Utrecht en Amsterdam ten 1.7 naar Breda en ten 1.10 naar Turnhout vertrekken. Bij tijdig ver trek van trein 4 uit Tilburg mede op de trein, die ten 12.07 'naar Venlo enz. vertrekt. Trein no 5 corresp. op de treinen, die 3.24 naar Bosch en Eindh. en 4.59 naar Venlo vertrekken Trein no 7 correspondeert op de treinen, die ten 5.41 naar Utrecht en Amsterdam, ten 5 59 naar Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen, er. ten 6.30 naar Turnhout vertrekken. Trein no 9 correspondeert op de treinen, die ten 9,27 naar Breda en Rotterdam en ten 10.11 naar Eindhoven en 's Bosch vertrekken. Deze treinen vertrekken en komen aan op de Veldhoven aan de Keraiscn. VERTREK DER SPOORTREINEN. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg-Boxtel 7,31 9.48* 10,42 12,7* 12,54 3,24 4.59, 5.41*, 10.11. Boxtel-'s-Bosch 6,23 8,2 10,15* 11,15 1,26 4,10 6.4* 6,30 9.5 10,45. s-Bosch Utrecht 6,41 8,27 10,30* 1,49 6.22* 7. ütrecht-'s Bosch 7, 8,50* 11,48 1,45 3,50* 8.40. s-Bosch-Boxtel 6, 8,29 9,55* 12 1,3 3,39, 5,8* 7.10 10,14. Boxtel-Tilb. 6,24 8,58 10,18 12.30 1,24*1.35 5,37* 6.14 7,36* 9. Oisterwijk Tilburg 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 9.14. Boxtel-Eindhoven 8 9.2 10,13* 10,23* 11.18 12,29* 1,30 4,18 5,30 10.43. Eindh,-Venlo 8,31 11,54 12,56* 5,4 6,3. Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14 2, 7,22. Maastricht-Venlo 6.26 9.25 12.50 5.5 ,38. Venlo-Eindboven 6 §/-0 10 12.2* 1,52 4,4* 7,10. Eindhoven-Boxtel 5,50 7,25 8,3 9,50 11,45 12,59* 4.15 5,9* 5.25 S,28. Eindhoven-Luik 8,31 10,53* 6,8. Luik-Eindhoven 5,57 9,55 1,37* 5,12 8,26. Tilburg-Breda 6,48 9,25 10,40 1,7 1,43* 3.5 5,59* 6.47 9,27. Breda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3.18 6,29* 8,5 10,2. Rotterdam-Breda 5,45 7,40 8,14* 8.25 9.20* 10,28* 12,40 1,45 3.5 5,15 6,55* 7.55 10,30. Breda Tilburg 7,5 9,24* 10.8 11,43* 12,23 2.43 4,33 5,15 9.38. Rosend.Vliss. 7.28 10.51 11.53 3, 7,20* 8.44* 8,52 Vliss.-Rosend. 5.50 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,10 7.2010 Zuid- Oosterspoorweg Nijmegen-'s Bosch. 7,10 11.40, 4.50, 6.10 7.45. 's Bosch-Tilburg. 8.35, 1 4, 6. 9.3. Tilburg-'s Bosch. 7.43, 11, 2.55, 7.10 's Bosch-Nijmegen. 8.35, 10.10 11.45, 3.37, 7.55. Grand Central Beige. Tilburg-Turnhout 7.2 1.10 6.30. Turnhout-Tilburg 5.10 9.5 3.50. Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,12 6,32*7,30. Roosend.-Antwerpen 7.30 9.17 10.45* 11.50 2.57 3.17 4 8.26* 8.49. Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,20 7.47 10,20 2 30 3,17 4.50 6,42 8.14. Roosend-Breda 8,47* 9.5 11,43 3.51 4,45* 8,39 9.43 Noord-brabantsch Duitsche lijn. Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5,34. Wezel-Boxtel 7,81 2,43 5.44* 6.6. STOOMBOOTEN. Rotterdam-Kaatsheuvel {St. Stad Heusden).) 's Maandags. Vertrek van Kaatsheuvel2.30 's mg. Waalwijk3.30 h Heusden5.30 Overige W er k dagen. Kaatsheuvel. vertr. 3.45 's mg. Waalwijk 4.45 Heusden7.30 Stoombootdienst Waalwijk-Dordrecht-Rotterdam- Gouda en Amsterdam, vice versa, in directe coi'respondentie met Tilburg en omliggende plaatsen. Van Waalwijk naar Rotterdam: Dinsdag- en Vrij dagavond. Van Rotterdam naar Waalwijk; Woensdag- en Zaterdagmiddag 12 uur! Van Waalwijk naar Amsterdam Vrijdagavond. Van Amsterdam naar Waalwijk (zomerdienst 15 Maart tot 15 October) Dinsdagmiddag 12 n. (Winterdienst 15 October tot 15 Maart) Dins dagmorgen bij het openen der boom. Stoomboot STAD TILBURG. Van Waalwijk naar Rotterdam en Amsterdam en tusschengelegen plaatsen, in directe verbinding per stoomtram met Tilburg. Vertrek van Waalwijk: Maandag, Woensdag en Vrijda Vertrek van Rotterdam: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. s-Bosch- Waalwijk-Kaatsheuvel-Raamsdonksveer. Vertrek van 's Bosch naar Waalwijk vm. ca. 8.35 ure en nam. ca. 3.45 ure. Vertrek van Waalwijk naar Raamsdonksveer ca. 6.10 ure. Vertrek van Raamsdonksveer naar 's Bosch vm 5.30 ure. Vertrek van Waalwijk naar 's Bosch vm. circa 7.30 ure en nam. 4.15 ure. Geertruidenberg-Kaatslieuvél. Vertrek van Kaatsheuvel des Maandags en Dins dags des morgens 1,ure; de overige dagen, behalve Zondag, 2,15 ure des morgensvan Waal wijk 's Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overige dagen behalve Zondags ca. 3.30 des morgens. - Vertrek van Geertruidenberg na aankomst der boot uit RotterdamMaandag en Dinsdag 1 uur des namiddags; de overige werkdagen 12,30 ure des namiddags. Rijks Postkantoor te Tilburg. GeopendDagelijks van 6,30 's morgens tot 10 u 's avonds. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiënOp de werkdage van 9 uur 's m. tot 1 uur 's av. en van 3 uur 's av tot 5 uur 'sav. Op Zon- en Feestdagen van 6,30 's m, tot 8 uur 's m., van 9,30 's m. tot 12 uurvan 3,30 's av. tot 6 uur 'sav. en van 8 uur 'sav. tot 10 uur 'sav Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8uur 'sm. tot 9 uur 'sav Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 nur 'sm., van 12 tot uur 'sav. en van 7 uur av. tot 9 uur 's av. Telegraaf-StaatsspoorwegCB. Eiken dag, ook op Zon en Feestdagen van 8 uur '8 m. tot 8 uur 's av. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-rn. tot 9 uur 's avonds. Voor storting en uitbetaling van postwissels en uitbetaling van quitantien alleen op werkdagen van 9 uur 's m. tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur s m., van 2.30 uur tot 5.30 uur 'sav. van van 7 uur 'sav. tot 8 uur. Rijks Telegraaf. Op v, erlcdagen van 8 uur 's morgens tet 9 uur 's avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's m. van 2.30 uur 's av. tot 5.30 uur 's av van 7 uur 's avonds tot 8 uur.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4