Tapijten, Bedden, Meubelen mmm% b, m mmmi A. C. van der Meiden Zonen. NAAI- STIKMACHINES. 'de echte Knoopsgatenmachine ■NIEUWE AANVOER - MM PRIESTER-HOEDEN. STOOlTRAlffEG-lAATSCHAPPlJ. Van Waalwijk naarRotterdam, VanRotterdam naarWaalwijk Van Waalwijk naar Rotterdam Van Rotterdam naarWaalwijk. Niet meer naar Parijs! ZWARTE ZIJDE VOO JAPONS w. mum te hurleh Mej. de Wed. Rubbens-Kievits Mej. H. F. M. Van de Goor, Volledige Meubileering van Gebouwen. benevens de Elastiek-Machine „Polytype." Waalwijk. N. W. STRIKKERS N 00RDBRAB ANTSCHE Braisma van Valkenburg's en bijbehoorende artikelen, FRANS DE COETIE DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: Zijden Hoeden vanaf f2.50, tot f6.00. Vilten Hoeden fl.50 tot f5.00. Flambaarhoeden van fl.50, tot 4.50. Tyrolerhoeden fl.50 tot f7.00. Zijden Petten fl.00, 2.00. Jongenspetten f0.80, tot fl.50. Stroohoeden voor beeren, jongens en kinderen in alle prijzen. Verder beveelt hij zich minzaam aan voor het laten wasschen en opmaken der stroohoeden. •IJ»-EU3ER Stoomboot STAD TILBURG", APRIL 1882. MEI 1882. L il Deugdzaamheid van Fabrikaat. Verkrijgbaar te Waalwijk bij van Prijsopgaven, Teekeningen en Stalen op aanvrage. I eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde JANSEN, Prijs fl.50 tot 15.00. Prijs f 1.00 tot f2.00. Premie »an16,600fr. GOUDEN Medaille Deze Maatschappij biedt de geschiktste reisgelegenheid aan voor personen van lilburg naar LoonopzandKaatsheuvel, Sprang, Besoijen, Mnaalwijk, Baardwijk en verdere dorpen der Langstraat en óm- Zij staat in directe aansluiting met ROTTERDAM, AMSTERDAM en tusschengelegen plaatsen per en is dus het BESTE, SNELSTE en GOEDKOOPSTE vervoer middel voor goederen van alle soort. De uren van vertrek der Stoomboot „STAD TILBURGziin geregeld als volgt: lS 's middags 13. 14 's namidd. 2. 17 's morgens 5. 19 6.- 21 7.- 24 10.— 20 's middags 12, 28 2.30 Nadere informatiën bij de Agenten: te Waalwijk de Heer CHR. VAN DE WERFEHaven te Rotterdam P. H. KOK, Haringvliet ZZ. 90* te Dordrecht J. MAST H.Wz., Merwekade te Amsterdam D. F. KIEVITS, Expediteurs. 1 li ULilL Prijs f 0.80 de heele en f0.40 de halve flacon. BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZILVEREN MEDAILLE WEGENS Drap de Haarlem62 cm. breed f3.95 per meter FaUle noir5860 - 4.20 Faille de Haarlem62 - 4 50 Faille de Hollande62 - 480 Faille Impériale26 - 5.20 en bij wien Stalen voorhanden en de goederen te verkrijgen zijnook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden te WAALWIJKhebben de eer te berichten dab zij VOORHANDEN hebben: Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien, VAN m VERDER sterk KOORTss'WSREND middel De EETLUST OPWEKKEND, VERSTERKEND VOEDZAAM. VABRIKKSHIRK «ÏDEP0NBERD )De KRACHTEN HERSTELLENS). PARIS, 22, rue Drouot. ■M IM ALLS ATOTHiKJW Verkrijgbaar te Tilburg bij E. GIELIAM. Maandag Woensdag Vrijdag Maandag Woensdag Vdijdag Maandag Woensdag Vrijdag Maandag Woensdag Vrijdag 3 's morgens 5 7 10 5.30 ure. 0.30 7,30 9,- Zaterdag Dinsdag Donderdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Zaterdag 1 's morgens 4 u 0 's namidd. morgens 11 13 15 18 20 's namidd. 22 25 's morgens 27 29 10 11.30 12.30 1.30 5.- 7— 9— 11- 12.30 1.30 5.— 0.30 1 's morgens 4.30 ure. Maandag Woensdag Vrijdag Maandag Woensdag Vrijdag Maandag Woensdag Vrijdag Maandag Woensdag Vrijdag Maandag Woensdag 10 12 's namidd. 15 's morgens 17 19 22 u 24 20 29 31 5.00 0.30 8.30 10.30 12.30 4.— 5.30 0.30 8.30 9.30 11.30 3.— 4.30 Dinsdag Donderdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Zaterdag Dinsdag 2 's morgens 11. 4 's middags 12. 0 's namidd. 9 11 's morgens 13 10 18 20 's namidd. 23 25 u 27 's morgens 30 2.30 5.— 7.— 10 11.30 12.30 2.— 3.— 0.30 9.— i BI Genees- en scheikundig onderzocht en aanbevolen door Professoren van AL de Neder 1. Hoogescholen en verschillende Buitenlandsche Geleerden. Verkrijgbaar bij de Heeren te Waalwijk Reusden Oosterhout W. J. Baijens. Daniel Duijster. P. J. Aerssen. TilburgDe Kanter v/d Heuvel. Waspik, A. Snels. NB. Geen Levertraan wordt in den handel gebracht, tenzij door den Hoo<*leeraar Dr. E. A. VAN DER BURG onderzocht en goedgekeurd uit de fabriek van Alle deze soorten zijn geheel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook niet kunstmatig geglansd zeer sterkdeugdelijk en voldoen uitstekend bij het gebruik.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4