J. F. DE BOOIJ. Dl NOTARIS A. J. m li, Steenhouwer, - 's-I SLIJII1MMGPILL1 Waalwijk alleen bij J, Kuiten, NAAI- STIKMACHINES. MAGAZIJNEN TFR MEUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS. J. E. DE BOOIJ, ANTOON TIELEN, te WAALWIJK, Prijs buiten inteekening f4.00 de echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." 's-BOSCH, Kerkstraat 65 en 66. jHeeren Kiezers in het kiesdistrict Tilburg p.m. 29 hectaren Weiland, Fabriek en Magazijn MARKEREN Schoorsteenmantels. VOOR DE LEDERINDUSTRIE, FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: Stoomtram TilburgWaalwijk. Winterdienst.) MIDDELEN VAN VERVOER, ENZ. De LEDERINDUSTRIE is, jam mer genoegnog NIET in de Kamer vertegenwoordigd. Lid van den Gemeenteraad te Breda en Voorzitter van het Nationaal Lederindustrie-Bond. op Maandag 17 April 1882, Publiek Verpachten INKTSTEMPELS (SCHREUDERS PILLEN) Heusden: Erven G. Veerman TilburgJ. H. van Gils. en in de bekende Depots. Men wachte zich voor na maaksels. Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekening van den ver vaardiger J. J. SCHREUDER, Apotheker. neemt BESTELLINGEN aan op het samengesteld door JAN PHILIPSEN en GERARD HAA6H. Daarin zijn opgenomen (alphabetisch gerangschikt) de namen van: H eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde JANSEN, MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen BeddenMatrassen en Tekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. v!l Winterdienst van 1881. DINSDAG 2 MEI a. s. zal in uw district gestemd worden voor een Lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaalwegens de vacature ontstaan door het bedanken van den Keer F. H. A. BORRET. Wij hopem dat gij ditmaal zult afvaardigen een persoon die uwe nijverheid kent en volkomen in staat is die te verdedigen. De industrie in uw district is hoofdzakelijk Wol- handel en Lederfabricatie. Voor de wolindustrie bezit gij een door en door ijverig en bekwaam afgevaardigde in den heer B. M. BAHLMANN. Wij nemen daarom de vrijheid tot can- didaat te stellen een persoon, die reeds vijf jaren lang getoond heeft alies over te hebben om den toestand, waarin de lederindustrie verkeert, te verbeteren, en met kennis van zaken over uwe belangen kan oordeelen. Indien kunde, geschiktheid, lust en redenaarstalent in een persoon zijn vereenigddan voorzeker is onze candidaat de rechte man op de rechte plaats. Wij hebben het oog gevestigd op den heer Wij zijn overtuigd dat deze keuze alom bijval zal vinden. Ons gansche district, TILBURG, WAALWIJK, OOSTER HOUT, DONGENenz., heeft daarbij het grootste belang. Ook de Kiezers- vereeniging „NOORDBRABAJST" zal, naar wij vertrouwenonze keuze billijken en steunen. Wij bevelen u dus dringend aan op Dinsdag 2 Mei a. s. uwe stem uit te brengen op den Heer Eenige Looiers uit Waalwijk, Dongen en Oosterhout. te Waalwijkzal des voormiddags 9 ure, ter herberge van ARN. KLERX, te Vlijmen, of ongeveer 90 halve weischaren in Vlijmensche veld. het in Galvanisch Koper en in gevulcaniseerd Caoutchouc zijn verkrijgbaar bij ANTOON TIELEN te Waalwijk. van zijn Maagversterkendzacht laxeerend bijzonder goed tegen SLIJ M en bevor deren de Spijs verteering. 32y2 Cent per doos verkrijgbaar te a. Fabrikanten van blaasbalgen. b. u a brandspuitslangen. c- a drijfriemen. d. machineriën in gebruik bij de looierij en schoenmakerij. e. Handelaars in haar. f. huiden. g. n a leder. h. n n lederfournituren. u a looiersgereedschappen. h a schors. k. wol. I. Huidenzouters. m. Leerlooiers. n. Leertouwers. o. Lijmstokers. p. Makelaars. q. Schaftenmakers. r. Schoenmakers. s. Winkeliers in schoenen en laarzen. t. Zadelmakers. u. Zeeltenmakers. v. Zeembereiders. dat Onnoodig de groote noodzakelijkheid van zulk een adresboek aan te toonen het voor elk hierboven genoemd beroep onmisbaar is. te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dat zij VOORHANDEN hebben: Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien, Tr. 2. Tr. 4. Tr. 6. Tr. 8. Tr. 10. Tr. 12. Tilburg (Heuvel V. 7.40 10.40 1.55 6.00 10.10 ld. (Slation V. 6.30* 7.45 10.45 2.— 6.5 10.15 Loonopzand V. 7.10 8.32 11.24 2.45 6.50 11.— Kaatsheuvel (Nieuweweg) A. V. 7.25 8.49 8.52 11.41 11.35 3.2 3.6 7.7 7.10 11.17 11.20 Sprangschevaart V. 8.54 11.47 3.8 7.12 11.22 Sprang e soijen V. 8.58 11.51 3.12 7.16 11.26 V. 9.8 12.1 3.25 7.25 11.35 Waalwijk A. 9.13 12.6 3.27 7.30 11.40 Tr. 14. Tr. 16. Tr. 18. Tr. 20. Tr. 22. Tr. 24. Kaatsheuvel (Nieuweweg) V. 7.30 8.15 8.53 11.5 LI 45 3.45 7.11 ld. (dorp) A. .7.40 8.25 9.3 11.15 11 55 3.55 7.21 Tr. 1. Tr. 3. Tr. 5. Tr. 7. Tr. 9. Tr. 11 Waalwijk V. 7.50 10,40 2,00 4,5 8,- Besoijen V. 7,55 10,45 2,5 4,10 8,5 Sprang V. 8,5 10,55 2,15 4,20 8,15 prangschevaart. V. 8,9 10.59 2,19 4,23 8,19 Kaatsheuvel {nieuweweg) 8,11 8,15 11,1 11,4 2,21 2,25 4,26 4,30 7.40 8,21 8,25 Loonopzand V. 8,32 11,22 2,42 4,47 7.56 8,42 Tilburg {Station) V. 9,15 12,3 3,20 5,30 8.36* 9,20 ld. {Heuvel) A. 9.20 12,8 3,25 5.35 9,25 Tr. 13. Tr. 15. Tr. 17. Tr. 19. Tr. 21. Tr. 23. Kaatsheuvel {dorp)v. 8.00 8.38 10.53 11.32 2.12 6.5 7 7.30 Id. {n.weg) A. 8.10 8.48 11.3 11.42 2.25 7.7 7.40 Trein no 1 correspondeert op de treinen, die ten 9.25 naar Rotterdam en Antwerpen en ten 9.48 naar Venlo vertrekken. Trein no 3 correspondeert op de treinen die ten 12.54 naar Eindhoven, Utrecht en Amsterdam, ten 1.7 naar Breda en ten 1.10 naar Turnhout vertrekken. Bij tijdig ver trek van trein 4 uit Tilburg mede op de trein, die ten 12.07 naar\Venlo, enz. vertrekt. Trein no 5 corresp. op de treinen, die 3.24 naar Bosch en Eindh. en 4.59 naar Venlo vertrekken. Trein no 7^correspondeert op de treinen, die ten 5.41 naar Utrecht en Amsterdam, ten 5,59 naar Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen, en ten 6.30 naar Turnhout vertrekken. Trein no 9 correspondeert op de treinen, die ten 5.41 naar Breda en Rotterdam en ten 10.11 naar Eindhoven en 's-Bosch vertrekken. Deze treinen vertrekken en komen aan op de Veldhoven aan de Remiscn. VERTREK DER SPOORTREINEN. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg-Boxtel 7,31 9.48* 10,42 12,7* 12,54 3,24 4.59, 5.41* 10.11. Boxtel-'s-Bosch 6,23 8,2 10,15* 11,15 1,26 4,10 6.4* 6,30 9.5 10,45. s-Bosch Utrecht 6,41 8,27 10,30* 1,49 6.22* 7. Utrecht-'s Bosch 7, 8,50* 11,48 1,45 3,50* 8.40. s-Bosch-Boxtel 6, 8,29 9,55* 12 1,3 3,39, 5,8* 7.10 10,14. Boxtel-Tilb. 6,24 8,58 10,18 12.30 1,24* 1.35 5,37* 6.14 7.36* 9. Oisterwijk Tilburg 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 9.14. Boxtel-Eindhoven 8 9.2 10,13* 10,23* 11.18 12,29* 1,30 4,18 5,30 10.43. Eindh.-Venlo 8,31 11,54 12,56* 5,4 6,3. Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14 2, 7,22. Maastricht-Venlo 6.26 9.25 12.50 5.5 ,38. Venlo-Eindhoven 6 8,40 10 12.2* 1,52 4,4* 7,10. Eindhoven-Boxtel 5,50 7,25 8,3 9,50 11,45 12,59* 4.15 5,9* 5.25 8,28. Eindhoven-Luik 8,31 10,53* 6,8. Luik-Eindhoven 5,57 9,55 1,37* 5,12 8,26. Tilburg-Breda 6,48 9,25 10,40 1,7 1,43* 3.5 5,59* 6.47 9,27. Brcda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3.18 6,29* 8,5 10,2. Rotterdam-Breda 5,45 7,40 8,14* 8.25 9.20* 10,28* 12,40 1,45 3.5 5,15 6,55* 7.55 10,30. Breda Tilburg 7,5 9,24* 10.8 11,43* 12,23 2.43 4,33 5,15 9.38. Rosend.Vliss. 7.28 10.51 11.53 3, 7,20* 8.44* 8,52 Vliss.-Rosend. 5.50 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,10 7.2010 Zuid- Ooster spoorweg. Nijmegen-'s Bosch. 7,10 11.40, 4.50, 6.10 7.45. 's Boscli-Tilburg. 8.35, 1 4, 6. 9.3. Tilburg-'s Bosch. 7.43, 11, 2.55, 7.10 's Bosch-Nijmegen. 8.35, 10.10 11.45, 3.37, 7.55. Grand Central Beige. Tilburg-Turnhout 7.2 1.10 6.30. Turnhout-Tilburg 5.10 9.5 3.50. Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,12 6,32*7,30. Roosend.-Antwerpen 7-30 9.17 10.45* 11.50 2.57 3.17 4 8.26* 8.49. Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,20 7.47 10,20 2,30 3,17 4.50 6,42 8.14. Roosend-Breda 8,47* 95 11,43 3.51 4,45* 8,39 9.43 Noord-brabantsch Duitsche lijn. Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5,34. Wezel-Boxtel 7,81 2,43 5.44* 6.6. STOOMBOOT EN. Rotterdam-Kaatsheuvel {St. Stad Heusden).) 's Maandags. Vertrek van Kaatsheuvel2.30 's mg. Waalwijk3.30 u n Heusden5.30 Overige W erkdagen. Kaatsheuvel. vertr. 3.45 's mg. Waalwijk 4.45 Heusden7.30 Stoombootdienst Waalwijk-Dordrecht-Rotterdam- Gouda en Amsterdam, vice versa, in directe correspondentie met Tilburg en omliggende plaatsen. Van Waalwijk naar Rotterdam: Dinsdag- en Vrij dagavond. Van Rotterdam naar Waalwijk: Woensdag- en- Zaterdagmiddag 12 uur. Van Waalwijk naar Amsterdam Vrijdagavond. Van Amsterdam naar Waalwijk (zomerdienst 15 Maart tot 15 October) Dinsdagmiddag 12 n. (Winterdienst 15 October tot 15 Maart) Dins dagmorgen hij het openen der boom. Stoomboot STAD TILBURG. Van Waalwijk naar Rotterdam en Amsterdam en tusschengelegen plaatsen, in directe verbinding per stoomtram met Tilburg. Vertrek van Waalwijk: Maandag, Woensdag en Vrijda Vertrek van Rotterdam": Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. s-Bosch- Waalwijk-Kaatsheuvel-Raamsdonksveer. Vertrek van 's Bosch naar Waalwijk vm. ca. 8.35 ure en nam. ca. 3.45 ure. Vertrek van Waalwijk naar Raamsdonksveer ca. 6.10 ure. Vertrek van Raamsdonksveer naar 's Bosch vm 5.30 ure. Vertrek van Waalwijk naar 's Bosch vm. circa 7.30 ure en nam. 4.15 ure. Geertruidenberg-Kaatsheuvel. Vertrek van Kaatsheuvel des Maandags en Dins dags des morgens 1,— urede overige dagen behalve Zondag, 2,15 ure des morgensvan Waal wijk 's Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overige dagen behalve Zondags ca. 3.30 des morgens. Vertrek van Geertruidenberg na aankomst der boot uit Rotterdam Maandag en Dinsdag 1 uur des namiddags; de overige werkdagen 12,30 ure des namiddags. Rijks Postkantoor tc Tilburg. GeopendDagelijks van 6,30 's morgens tot 10 u 's avonds. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiënOp de werkdage van 9 uur 's in. tot 1 uur 's av. en van 3 uur 's av tot 5 uur 'sav. Op Zon- en Feestdagen van 6,30 'sm, tot 8uu 's m., van 9,30 's m. tot 12 uurvan 3,30 's av. to 6 uur 's av. en van 8 uur 's av. tot 10 uur 's a Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's av Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 nur 'sm., van 12 tot 3 uur 'sar. en van 7 uur av. tot 9 uur 's av. Telcgraaf-Staatsspoorwegcii. Eiken dag, ook op Zon en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 8 uur 's av. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-m. tot 9 uur 's avonds. Voor storting en uitbetaling- van postwissels en uitbetaling van quitantien alleen op werkdagen van 9 uur 'sm, tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur s m., van 2.30 uur tot 5.30 uur 's av. van van 7 uur 'sav. tot 8 uur. Rijks Telegraaf. Op w erkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 'sm. van 2.30 uur 'sav. tot 5.30 uur 's av van 7 uur 's avonds tot 8 uur.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4