Due Richelieu g> 4 n jj öpgeri ALfflEll UllRIH OP HET LEVEN. 250 MILLIOEN. NAAI- STIKMACHINES. IpfP*""de echte Knoopsgatenmachine Ai 25 Cent per dozijn* Niet meer naar Parijs! ZWARTE ZIJDE VOOR JAPONS ff. TRAVAGLINO te IIUIII1J Mej. de Wed. ïtubbens-Kievits Mej. H. F. M. Van de Goor, SALOMMLS, PIANINOS SIRAI'IIIAElllKiltS. Tapijten, Bedden, Meubelen PENSMARKT, 1. iS 1» iU. STOFFEERDEISIJ. IIIDIIEMAIIRIEK. A. C. van der Meiilen Zonen. Ontvangen eene groote zending Compagnie d'Assurances Générales, benevens de Elastiek-Machine „Polytype." voor HANDBOOGSCHUTTERIJEN Doelplaatjes voor Kruisboogschutterijen ■T. T_ O-QXXIPIEIRJS!, Hoog West-Einde 37, 's-GRAVENHAGE. Volledige Meubileering van Gebouwen. Waalwijk. Alf ADR. H. OOMEN, Markt 107. FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: per dozijn. Franco aan huis. Deugdzaamheid van Fabrikaat. Verkrijgbaar te Waalwijk bij BEKROOND «fe MEDAILLES Londen,Parijs. mMêij Dordrecht, Haarlem. FABRIEKSPRIJS EN GARANTIE. Voorradig eenige bespeelde Pianinos van af/180. ijliiillillgligiiiiBMBfflMHMB en bijbehoorende artikelen, ANTOON Tl EL EN. Waalwijk. de grootste en oudste der hier te lande in werking zijnde Maatschappijen van Waarborgen in vaste goederen en staatsfondsen Bestuurderen Baron ALPHONSE MALLET, Regent der Eransche BankPresident. Baron ALPHONSE DE ROTHSCHILD, Regent der Eransche Bank, Vice-President PHILIPPE DE BOSREDON, Directeur. LEON HAMOIR(Brussel Rue du Marquis) Particulier Directeur voor Nederland, Belgieenz. Bedrag der loopende polissen op 31 December 1881 in verzekerde kapitalen. frs. 631.810.843.69. in verzekerde lijfrenten. frs. 11,913,038,00. De meest volledige inlichtingen geeft de hoofdagent te TILBURG, AALWIJKhebben de eer te berichten dat zij VOORHANDEN hebben eene groote sorteering van de beste en meest sJlIF gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN, In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. Premie »an16,600fr. WEREND middel GOUDEN Medaille Verkrijgbaar te Tilburg bij E. GIELIAM. uit de fabriek van BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZILVEREN MEDAILLE WEGENS Drap de Haarlem62 cm. breed f3.95 per meter Faille noir5860 - 4 90 Faille de Haarlem62 - Faille de Hollande62 - 4 80 Faille Impériale. 26 -5.20 Alle deze soorten zijn geheel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook "niet kunstmatig geglansd zeer sterkdeugdelijk en voldoen uitstekend bij het gebruik. en bij wien Stalen voorhanden en de goederen te verkrijgen zijn ook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden. VAN opgericht 1836, WERELDTENTOONSTELLING TENTOONSTELLINGEN Medailles der Academie Amsterdam en 's-Hage. Steeds voorradig eene ruime keuze Bestellingen op alle soorten van muziekinstrumenten tegen Eenige instrumenten van bovengenoemde fabriek zijn te bezichtigen bij te WAALWIJKdie dezelve aflevert tegen dezelfde prijzen als aan de fabriek. van Prijsopgaven, Teekeningen en Stalen op aanvrage. Bij hoeveelheden van minstens 3 Riem franco aan huis. Ook voor Tilburg JAARMARKT TE WAALWIJK, Woensdag 6 September a.s. van af heden 75 Cent De EETLUST OPWEKKEND, VERSTERKEND VOEDZAAM. rABRIBKSMZBK SKIIEPONRBHD De KRACHTEN HERSTELLENS). PARIS, 22, rue Drouot. IN IN ALLE JlBOXHEKEN Piano-Fabriek l\» p/i.Sm Stroopa pier. p^;em

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4