SLIJM EN MMGPILLI Waalwijk alleen bij J, Kuiten, iJVLAa-A-zrcnsr van Modes, Lingeiiën, Wollengoederen. Pelterijen, w Niet meer naar Parijs! N. W. STRIKKERS, ZWARTE ZIJDE VOOR JAPONS W. 1M1GÜ0 te HAARLEM Mej. de Wed. Rubbens-Kievits Mej. H. F. M. Van de Goor, NAAI- STIKMACHINES. Handelswerk, Tapijten, Bedden, Meubelen IJ, STOFFEERDERS BEBD1FMIIK. A. C. van der Meulen Zonen. IJEMLAJSTID, f150.000, J"_ T. CTJICTFEX^S Hoog West-Einde 37, 's-GRAVENHAGE. A. 3. HESSELBERTH, FABRIEK en MAGAZIJN Waalwijksche Snelpersdrukkerij. de echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." S-HERTOGENBOSC». Volledige Meubileering van Gebouwen. dl f 1/ P. C. Baijens te Waalwijk. Heuvelstraat 4. TILBURG. MEDAILLES DordrechtHaarlem BEKROOND Londen, Parijs, i FABRIEKSPRIJS EN GARANTIE. Voorradig eenige bespeelde Pianinos van af/180. LINGERIES en HEERENARTIKELEN Grootestraat.-^^ WAALWIJK. NB. Heeren winkeliers genieten goed rabat. Deugdzaamheid van Fabrikaat. Verkrijgbaar te Waalwijk bij FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: en bijbehoorende artikelen, bekend met moderne talen, boekhouden, enz., nog eenige uren disponibel hebbende, wenscht die nuttig te besteden. Brieven franco, onder letters ABC, post kantoor "Waalwijk. LI Trekking 1 DECEMBER met een Hoofdprijs van benevens PP IJZEN van ƒ15,000, ƒ5000, ƒ3000, ƒ1000. ƒ100, 75, 50, ƒ25, ƒ20, >10, ƒ5. Verkrijgbaar bij den heer (SCHREUDER S PILLEN) zijn Maagversterkendzacht laxeerend bijzonder goed tegen SLIJM en bevor deren de Spijsverteering. h 32*/g Cent per doos verkrijgbaar te HeusdenErven G. Veerman TilburgJ. H. van Gils. en in de bekende Depots. Men wachte zich voor na maaksels. Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naainteekening van den ver- vaardiger J. J. SCHREUdDER Apotheker. Van af heden GROOTE EXPOSITIE der compleete sorteering m - VAN opgericht 1836, TENTOONSTELLINGEN Amsterdam en 's-Hage. WERELDTENTOONSTELLING Medailles der Academie Steeds voorradig eene ruime keuze 11 LjLI Bestellingen op alle soorten van muziekinstrumenten tegen Eenige instrumenten van bovengenoemde fabriek zijn te bezichtigen bij te WAALWIJK, die dezelve aflevert tegen dezelfde prijzen als aan de fabriek. enorm assortiment ongegarneerde hoedenprachtige veeren en V bloemen, prima fluweel, peluche en ottoman in de nieuwste kleuren. Eene fijne keuze (dernière nouveauté). cJy Rijke voorraad soliede pelterijen, in de nieuwste modellen 4, aan lage prijzen. van Bestelde bont- en alle andere petten worden tegen concuree- rende prijzen met den meesten spoed geleverd. uit de fabriek van BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZILVEREN MEDAILLE WEGENS Drap de Haarlem v 62 cm. breed f 3.95 per meter. Faille noir Faille de Haarlem. Faille de Hollande. Faille Impériale -4.20 5860 62 -4.50 62 -4.80 26 -5.20 Alle deze soorten zijn geheel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook niet kunstmatig geglansd zeer sterkdeugdelijk en voldoen uitstekend bij het gebruik. en bij wien Stalen voorhanden en de 'goederen te verkrijgen zijnook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden. 1te WAALWIJKhebben de eer te berichten da* zij VOORHANDEN hebben: j| eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge- regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN, In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mécanicieu. UITGEVER van De Echo van het Zuiden" en van Hel Nieuwsblad voor Ned. Leerlooierijen en aanverwante vakken, beveelt zijne Drukkerijdie van de nieuwste lettersoorten en machineriën is voorzien beleefdelijk aan tot het drukken van Enveloppes, Briefhoofden, Circulaires, Rekeningen, Kwitantiën, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- en Overlijdensberichten, Bestekken, Brochures, Boeken. Buitengewoon groote sorteering van Enveloppen, van af f 1.75 per mille, Postpapier, van af f 3.—per mille, in verschillende grootte en kwaliteit. Voor het bedrukken met firma en adres woidt f 1.in rekening gebracht. Gedrukt materieel voor Gemeente-, Am-, Dijk- en Polderbesturen en Kantongerechten van Prijsopgaven, Teekeningen en Stalen op aanvrage. Premie fanl 6,600fc. GOUDEN Medaille PAR1S'22' rue Dronoi. Verkrijgbaar te Tilburg bij E. GIELIAM. U ft i%0 Piano-Fahrieli ■vrc3"S5V>.VN5C>t W0F* middel De EETLUST OPWEKKEND, VERSTERKEND VOEDZAAM. riBRIKCSHBBK «KDEPONBERD De KRACHTEN HERS TELLENS), IN IN ALLE APOTtf.RUS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4