Til. 1. VAN WIJ Mi, MSüisOT, mmmm* "E&gumw im LINNENKASTEN, ACII L Bil 1ZEN. Emaille Huishoudeliike Artikelen Spodwagens en Kooktoestellen. F, Oosterhout - Waalwijk, GEWEREN J.CJARKSenM Met weinig' moeite veel geld! Eisch uw Bon, hij heeft waarde. G. DE KROONLangendijh 171G or cum geschilderd werk. CILINDERBUREAU Stims Putten, VULKACHELS Ht A. L TI HANGLAMPEN, J ACHT ARTIKELEN. PRIMA QUALITEIT, PRACHTIGE VERPAKKING lil i Eisehfc uw bon, want hij heeft waarde. Electrische geleidingen, H.H. winkeliers, op goeden stand, maken wij er attent op dat thans voor hen de gelegenheid is opengesteld om met een depot in gemakkelijk verkoopbare comsumptie- artikelen VEEL GELD te verdienen. De conditiën zijn uiterst voordeelig gesteld, en moet daarom op elke plaats van eenige beteekenis onze artikelen ingevoerd worden. I Ook personen, die geen winkel drijvendoch vele relatiën bezitten I in den gegoeden stand, kunnen óf een DEPOT, of een AGENTUUR verkrijgen. Brieven met opgaaf van referentiën aan H.H. LüHRS, oud kerkhof] no. 51 Utrecht, onder 't metto „DEPOT" Goedkoop verkoopen en daarbij Puike Waar leveren is voldoen aan den eisch van iedereen. WIIHMIIS1 TBIABT KlifII «ITJtlS PÜ«M¥iII«Ë li tllflïlïil» ES TELLINGEN boven 10 gulden franco. Voor meer Comestibles en deli catessen vrage men de alphabetische prijscourant van Comestibles bij IN Heeft in zijn magazijn, voorra dig eene groote keuze van bovengenoemde artikelen restigt bij deze bijzonder de aandacht, op zijn buitengewoon fraai Buitengewoon solied en bijna niet te herkennen van massief, mahonie en noten; hiervan voorradig in verschillende grootten, bahuts waschtafels, werkkasjes ook sehrijf- bureaux met dichtslaande klep. onmisbaar voor eiken burger of neringdoende. Ook verkrijgbaar massief eiken Armerik. voor kantoorgebruik Parapluistandaards en Bloemtafel- tjes in Bamboe. Hiermede heb ik de eer te berichten, dat ik mij belast met het vervaardigen en boren van in alle wijdten met 5 jaar garantie. Ontvangen de nieuwste modellen Lamp en Gasornatnenten ruime sorteering in alle prijzen. in kortstmogelijken tijd vervaardigd in alle afmeetingen. VEEVOEDER- en EORNUISKETELS KLEER- en PARAPLUISTANDAARDS, fijne NIKKELWAREN. Wegens gevorderd seisoen opruiming van Verders beveel ik mij aan voor alle re paraties aan RIJWIELEN. UEd. dw. Dn. Koperslager, Loodgieter, Gasfitter. Stationsstraat, tegenover Van Gend &Loos. Voor het winterseizoen. Ontvangen eene groote collectie KOLENSCHOPPEN vanaf 10 cent. Een prachtige sorteering werklampen, de beste soort lampe- belge universallamp, muur en sierlamp- jes, looplampjes en alle soorten losse branders, al deze lampen zijn van de beste qualiteit. en aan scherp CONCURREERENDE prijzen. Verder alle als: WATER- en TOILETEMMERS allfwoorten BRAADPA NN EN,KOPFIE en THEETROMMELS een mooie sor teering BROOD- en BESCHUIT TROMMELS, KOFFIEMOLENS enz. Het beste adres van en alle Verder beveel ik mij beleefd aan tot het leggen van en bijlevering van allen daartoe benoo- digdbeden, desverkiezend met garantie. Aanbevelend Koper-lood- zinkwerker en pompen maker, WAALWIJK. Kaas Binnenlandsch en Buitenlandsch Spek, Boter en alle Vetwaren zijn in ruime sor teering en tot de billijkst concurreerende prijzen aan DIT ADRES te koopen. HUISMOEDERS en allen leest en herleest deze goedkoope aanbieding. Qualiteit is uitstekend en De voorraad GROENTEN IN BLIK is te uitgebreid om te noemen. Men vrage hiervan de nieuwe officieele prijscourant. Het onmisbare voor allen is: 1. Krachtige, geurige en lekkere KOFFIE voor slechts 35 cent de 5 ons. 2. Prima lichte CANDYSTROOP met ongeëvenaard zoetge- halte voor 50 cent de 5 pond. De uitstekende qualiteit en billijke prijs van deze twee artikelen is de oorzaak van het groot debiet. Neemt slechts een proef. Prima Bessensap per flesch 177a, 20 en 25 a roode Bessenwijn per flesch 327a- witte v r 35. wordt door ie der verbruiker geroemd. Abrikozen, Peercn, Perziken en Tomaten in blik. Speciaal adres voor Kindervoedsel als Zalm, Kreeft, Ansjovisch, Thon Marine in blik. Winkeliers vraagt toch prijzen aan. "RITTTT7MT TTT? ^'e 's Maandags v^uo en accuraat willen geholpen worden, schrijven hunne inkoopen op een .O <U A A JLjJLv JLi U Ae briefje en geven dit af. Vergeet dit niet. Bij iederen Verkoop a Contant wordt een bon gegeven waarop uw besteed bedrag gedrukt staat, deze Bon geeft recht op 2 °/o korting. Prijzen zonder verbinding. 1. Prima witte Kristal suiker per 5 ons 23 cent. 2. Lichte droge Basterd per 5 ons van 22 en 21 cent. 3. Candygruis voor inmaak per 5 ons 30 en 35 4. 3 pak beste Zw. Lucifers a 11 ct. 5. 3 doozen Stuiverszeep a 49 cent. 6. Stuwerszeeppoeder 6 pakjes a 25 cent. 7. Sunlichtzeep per doos 25 ct. (4 groote stukken) 8. Suikertabletten voor koffie of cognac per 5 ons 30 cent. 9. Nootmascaat 10 voor 1 dubbeltje, 30 voor 1 kwartje. 10. Zuivere oplosbare Poederchocolade per ons 15 cent. 11. Prachtige groote nieuwe rozijnen voor boerenjongens van 15, 20, 25, 30, 35, 40 en 60 cent per 5 ons. 1 Luxe busjes Cacao van 10—127a227»—55 en 100. 12t Thee van 177a—20—50 en 100. n Biscuits van 100—170 en 250. Luxe busjes met Vanille flikjes a 10 cent. Van Houtens CACAO en CHOCOLADES. Superfijne chocolade Tabletten en Noqat-reepen van 1, 3, 5,10,15, 20, 25 en 30 cent. 13. Goedgevulde Bosnische Pruimen a 10, 15 20, 25, 40 en 75 cent. 14. Braad vermecelli per 5 ons 127a en 15 ct. (per kistje all cent,) 15. Hijst van 25, 30, 327a, 35, 40, 50 en 60 ct. per 5 pond. Java Rijst per 5 ons a 227a en per 5 pond a 100. Kraak- en gepelde Amandelen. 16. Nieuwe Jams (vruchtengelei) in 9 smaken per pot van 25, 45 50, 60 en 90 cent. THEE zonder prijzen of cadeaux maar qualiteit, per ons 12, 15, 20, 25 en 30 cent. 17. Groene Kaas van 6 10 en 15 cent per stuk. 18. Puntgave Edammers van 150 per stuk (vette kaas) 19. Ontbijtkoek de fijnste qualiteit, 3 voor 11 ct. met sucade 3 voor 25 cent, voorts van 20, 25 en 30 cent per stuk. 20. Keurige Bankethammetjes per 5 ons van 277a en 35 ct. 21. 3 flacons Utrechtsche Mosterd a 25 ct. 10 voor 75 cent. 22. Margarine van 20, 25, 30, 35, 40 en 45 ct. de 5 ons. 23. Prima nieuwe Chyloong Gember per 5 ons 30 cent, in origineele potten van 40, 75, 90 en 150 cent. 24. 3 doosjes Hoffman9 Zilverglansstijfsel a 25 cent. 25. 3 pakjes Glansstij fsel a 25 cent, 10 voor 75 ct. (Frits Schultz. 26. Zuivere Appelstroop per 5 ons a 25 cent. 07 10 pond beste groene Zeep a 65 ct., 10 pond Zout üt 30, 10 pond 11 Soda k lV/i. 28. Prima nieuwe Cephalonia Krenten per 5 ons 127a p. 10 pond 100; 29. Germania Stijfsel per 10 pond 80 ct. p. kist 77a per 5 kist £7 ct. Prima onvervalschte raapolie per 5 kan 1.25 L r c 1 qc is van onbetwist- v Frambozen 41. Mei wijn r 427a- u Bisschopswijn 427a- Nieuwe malsche Californische Abrikozen per 5 ons a427a en 50 ct. Tafelzuren en Picles per 1/1 en 1/2 flacon met sluiting. Corned Beef lunchtong Ossentong, van de beste merken. Cibils Vleeschextract per flacon 90 cer.t. Sardines Philip en Canaud per blikje 50 cent. t Aroieux frères in 9 merken en grootten van 16, 20, 25, 30, 35 en 40 cent, alles met sleutel, behalve van 16 en 20. ~j^SARDÏÏVES de RUIMSTE VOORRAAD^ Soepen, Sauces en Soya, steeds van de beste en bekendste fabri kanten. Ananas per blik 45, 75. 100 (Singapore.) Capers-, Olijven-, Colmans Mosterd en Knor's Soeptabletten. Dureya's Maisena, Gebrand meel, Panirmeel, Liebig's zelfs rijzend Bakmeel, steeds versch voorhanden. Knor's Havermeel voor zuigelingen (6 pakjes a 1.00) Vlaardingsche Bussenmelk per bus 35, per dozijn a 327a* Zwitseische y 40, 377s* Far ine lacte'e y 85 cent. Schotsch Havergort (Octraeel) per pak 20 ct. Roode en Witte Gelatine. Pudding, diverse smaken, per doosje, 3 pakjes ii 227a cent. Tafelzout, Studenten haver etc. etc. Waskaarsen per pak 16, 18 en 20 cent (goed branden.) Prima dominéé Candij per 5 on9 40 cent. Truffels, Truffelschillen en Champignons. Smyrna eu Portimad Vijgen van 20, 25, 30 en 35 ct. de 5 ons. Eau de Cologne per flesch 55, 65, 75, 85, 100, 110 en per maat. Beste Sla- en Genua olie per flesch 65, 100 en per maat. Vanille stokjes van 10, 127a» 15, 20 en 25 cent. Vanille suiker per pakje 5 cent. Pypkaneel per ons 0,25. Candijgruis 30 en 35 cent. Saffraan per busje 5 ct. Rozijnen 15, 20, 25 en 35. Abrikozen 427a en 50. Prunellen 40. Fanille Wafeltjes met fondant per ons 20 cent. Kersen, Frambozen, Abrikozen op sap en op brandewijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 4