G.VERKADG. WAAL W IJ K. Vanaf Maandag 17 tot en met Maandag 24 Januari Tevens van alle nog voorradige Pelterijen aan spotprijzen. Graslinnens, Witte Katoenen Oogjes, Blokjes, Theedoeken, Handdoeken. C. J. MARKS - Waalwijk. 1EEMAF Eigen Fabrikaat-Motor direct leverbaar. ROLPENS, Gelder sche Rookworst, Waalwi'ikscce Stoomdfukkerif Antoon Helen DRUKWERKEN. csassi? Vraagt TIJGERBROOD Jac. Sars. Fa.Wed.Joh. Vefhulst&Zn Giof- en fijn Smeedweik Frits van Bladel, fa. L, van Bladel en Zonen Wed. N. Va in WELL, Wollen, Molton en Gestikte Dekens. Wolvlok en kapok bedden. Uzer sterke schoolkousen. Zie Etalage en Prijzen. - B.E LANDBOUWERS- - BLETENSJNIJDERS Rollandsche en Engelsehe o:p:R,ui:vLiisrc3- 8673 Winter-Artikele|n. Alle Heeren- en Kinderkleeding GROOTESTRAAT. TEGENOVER DE R.K. KÈRK. Offerten en Ingenieursadvies kosteloos. Wederom dagelijks voorradig. ZIJLMANS Vleeschhouwerü l*3r beslist fijn. OXIGENIUM Beste adres van Manufacturen. (ft. FLINKE VOORRAAD. bij Bierlaagh-v. d. Heijden WAALWIJK, - Markt. Firma Wed. Tielen. ülülülülülülülülül Groote straat B 109. - Te'efoon No. 46. BUREAU 's-HERTOGENBOSCH. Elektrische installatie voor licht en kracht van eiken omvang. om te koken. Aanbevelend, het best? adres voor aile soorten HEKWERKEN. Q r o otestr aat WAALWIJK. g597 Waalwijk. B 157 bij de Markt. aan spotprijzen. VERTEGENWOORDIGER Groote Straat A 328, WAALWIJK. 7793 Telefoon Mo. 16. maakt natte kelders en voch tige muren volkomen water- el i c h en kurkdroog. HESRI HIM k ALKX IMHOFE, Inlichtingen, Pruspectoe C. gratie. uSs6 COCOSZEEP. COCOSROZENZEEP. PALMITINEZEEP voor de logeerkamer PALMINEZEEP. SAVON SUR FIV. KARNEMEKKZEEP. STOKPAARDJES LEL1ËN- MELKZEEP. GLYCERINEZEEP. EAU DE COLOGNE van Bold.io», SANDERS JOHANNA MARIE FARINE en 4711. 8700 Aanbevelend, 8718 Aanbevelend Stationstraat. Grootestraat' WAALWIJK. 7551 Interc. Telef. No. 40.' Herstelplaats van MACHI- j NES voor stoom- en hand- kracht. Speciale inrichting voor het laspchen van gegoten machinedeelen met LEVERING VAN ALLE SOORTEN EN Gediplomeerd Fruitteelknndige W A A L W IJ K. Beveelt zich beleefd aan voor het aanleggen van boomgaarden en fruittuinen. Verstrekt gratis alle ad viezen iüzake fruitteelt. Bestrijdiog van ziektenen schadelijke insekten, snoeien van vruchtboomen. overal kosteloos te ontbieden 8698 Wagens vergevorderd Seizoen van alle Mantels, Mantelcostuums, Blouses, Costuum- rokken, Ponten, Ch&les, Doeken, Rokken, Handschoenen. KOMT ZIEN. ALLES MOET WEG. Waal wij ks Manuf act ur enhandiel LAPIENDiSEN. Extra aanbiedingen Witte Goederen BOTTBHDAM, OK. DKAAI8TEEQ 8. FmZTËinr^HEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 4