t. o. de R. K. Kerk. A A L W IJ K. Graslinneiis Witte katoenen Oogjes - Blokjes - Handdoeken enz. ONTVANGEN: Mooie sorteerïng stoffen voor Heeren- en DameskleecLing. Groote keuze nieuwe Stoffen voor Damesmantelcostumes. INSTALLATIES OP ELK GEBIED. STEEDS ÉLECTRO-MOTOREN VAN V20 P.K. C. J. MAE.ES, - Waalwyk. Eigen Fabrikaat-Motor direct leverbaar. E FIRMA WED.H. COHEN Maandag 28 Augustus tot en met Vfi]dag 1 Septembei Lappen, diverse Manufacturen Prachtfornuizen niat duur. REX INMAAKGLAZEN Geëm. Steriliseer-Ketels, Gritznef, Pfaff en Kayser CHINES VAfit AÖEI.BERG. SLAlPKlIER-lIEIIBLEIENIII 4. C. mn der Meulen fy Zon jm, Wed. N. VAN WELL WED, ORIE-DUMOUUN, Mailt, Waal# Steeds het nieuwste in Garneeringen, Ruches, Kantenkraagjes, Knoopen enz. Licht en Kracht, Hoog- en Laagspanning FIRMA W. VAN BOXTEL ZONEN. J Eleetro-technische Fabriek, TILBURG. Offerten en Ingenieursadvies kosteloos. Dit uit VEI WAALWIJK. Markt. Manufacturen en Bedden. by BIERLAAGH v. d. HEIJDEN, HEDEN ONTVANGEN Dameshemden, Damespantalons, Damesnachtjaponnen, Knssensloopen, Dames- en Kinderschorten, DAMES- EN HINDERHOEDEN. Nieuwste Heerenpetten en Hoeden, Grootste larloktlig A aard la Nsdsrlud BEDDEN. MATRASSEN, DEKENS, IJZEREN LEDIKATEN enz. van een party prima gebreide Prijsopgaven, Teekeningen en Ingenieurs-adviezen kosteloos uit voorraad leverbaar. Hoofdkantoor Bijkantoor H (Teleph. Interc. No. 427.) (Teleph. Interc. No 85.) Groote straat B 109. - Telefoon No. 46. Electrische installatie voor licht en kracht van eiken omvang. nog aan spotprijzen 32 - 34 - 36 cM. fl 4.75 - 5.00 5.00 Nieuw model GASKETELS, Nieuw model THEEPOTTEN, EENIG ADRES. Firma Anton grokx-m its een groote partij WITGOED bestaande uit GROOTE OPRUIMING van A&&B HI&ITAISBH 60BSSSIH. Geregeld voohanden Pensmarkt 22 en 24 's-BOSJH. Telef, 571 een weinig beschadigd voor f 1.45. Grootestraat A 131, Waalwijk. VERTEGENWOORDIGER BUREAU's-HERTOGENBOSCH. Dit Al Fri Bri van een groote partij dus Restanten van vroegere goedkoope inkoopen. leder die dus Koopjes wil maken, kome zien en zal zboals vroeger overtuigd zijn werkelijk goedkoope en soliede LAPPEN te koopen,9772 GROOTE VOORRAAD SPOT GOEDKOOP. PRACHTIG, ZELDZAAM MOOI. KOMROMMERSCHAAFJES, SNIJBOONENMESJES, GROENTE-HAKBORDEN EN MESSEN, KAAS- EN KOOLSOHVEN. MESBEN EN SCHAAVEN. 9622 Zie de Etalage b\d MARKT B 157. Tel. 72. aan meest concurreer en de prijzen levert voorheen J. BROKX Pzn. te Waspik, h CONTANT EN OP APBETALNG. - Ruimste keuze in verschillende MODELLEN. Alle merken OUDE MACHINES worden tegen de hoogste waarde ingeruild. 9086 In goede staat zijnde 2e HANDSMACHINES steeds n grooten voorraad. Eigen reparatie-inrichtiog. Jarenlange garantie. Vraag inlichtingen. Opgeriht 188 f>. Telefoon Int. N 9 alsmede een groote sorteering in Alle SPORTARTIKELEN, MOTOR- en AÜTOKLEEDING, Catalogus op aanvrage verkrijgbaar. Sportartikelen van de Firma G. J. Eilers, Amsterdam. Auto- en Motorkleeding «Nieuw Engeland, Pry*en zonder verhooging der pryscourant. Aanbevelend Markt. -0- WAALWIJK.; 7908 Penningmeester der Nationale VereenigiDg van winkeliers van Hoeden get ten en Mode-Artikelen. 221 Foto album en prijscourant op aanvrage franco. br de he en V.ersla,i \chapp. vtstigd 184.1. Com Maats c leven en ver 1915 daarbi; schrift accoor Wij aanwe effecte waardi rectie se er de Batik fondse fectlef Eer fecten gesch: schil f 13,31 Vo. houdi fende voor verklj Wa Cijft va\ Reser Aaott Maats Verze 9748 HANDEL IN Kruidenierswaren Comestibles, Drogerijen, Chemicaliën en Verfwaren. SPONZEN, ZjEEM EN DWEILEN. Bussen Glans verf en Ripolin. Eau de Cologne en Odeur bij de maat en per flescb Toiletzeep, Toiletcrême enz. En alle artikelen tot het Krnideniera en Drogistenvak behoorende. Alle prima kwaliteit by uiterste bilyke pryzen. Beleefd aanbevelend, Vaa Eem 20) (inde tart geloo om c on'r,t if, d «ree leven blik alias soek ltd v Mi hem onbe wore geef. ai.t te W b'w« daar ifin- Ik verg' treu Waal wij ks Maxiufacturenhaiidel G. Verkade. Specialiteitszaak in WIT GOEDEREN. ELECT RISC H AF HEE "T LAPriiWVUIili. opruiming ft if: Extra aanbieding Mansbroeken u Borstrokkei

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 4