Twee millioen Naaimachines geea aanprijzing. OPRUIMING PFAFF Klasse 34 M. v. d. HAMMEN, IlilDfi. Ft- Wed Joh. Mulst I lonen, l C. MORTIER nijplanken, tanzhlokken, choenrekken. MEUBELMAGAZIJNEN 't „Woonhuis', £norm Succes BRILLEN BETER EN BILL1J HER Singer-Maatsctiappij Model 1924 tegen uiterst lage prijzen. Stoomwasscherij „DE LEIJ" Tilburg. De machine voor groot- en kleinbedrijf RIJWIELEN, Dageiijksche Ruto.Besteldienst Wed. Jean Rievers, Ma ctilnef abrlek Waalwijk. f\. Bonis, Besoijen Brood en Beschuit DE HOOP", Krentenbrood cadeau. 'sHE RTQGENBQ SC ft Meest bezochte en bekendste adres der DE LAAGSTE PRIJZEN. Attentie Meubelmagazijnen ,,'T WOON HU 15" 'sHERTOQENBOSCH, Teief. 22. Belast zich met controle van uitlotingen. Verzilvert Coupons en lossingen, M 0 i VOL CEUR EN SMAAK verlaten jaarlijks onze fabrieken. DUIZENDEN WINKELS OVER DE GEHEELE WERELD. 115 WINKELS IN NEDERLAND. WAALWIJK, NABIJ DE MARKT. 37782 VAN EENIOE MODELLEN 33707 Aanbevelend, Speciaal adres voor het opmaken van VITRAGES, TULLEN GORDIJNEN met toebehooren enz. enz., alsmede voor het uitstoomen van WOLLEN en KATOENEN DEKENS, SPREIEN enz. 32484 Meest moderne inrichting voor het behandelen van ENGELSCHE HEMDEN, BOORDEN, MANCHETTEN enz. STATIONSTRAAT 63 TELEF. INTERC. 124 Waalwijk 33628 heb ik met den verkoop mijner omdat ik een prima fiets lever aan billijken prijs en daarbij zeer coulant ben in garantie- opvattingen. Ik lever U alle eerste klas fabrikaten, w.o. GAZELLE, BURGERS, SIMPLEX, BATO, SERVA EN ANDERE, terwijl ik reeds voor 65.een beslist degelijk Rijwiel kan leve ren met één jaar schriftelijke garantie. Grooten voorraad in alle ONDERDEELEN, tevens meest gesorteerde adres in allerlei LUXEARTIKELEN, alle soorten Lantaarns, Zaklam pen, Batterijen, Handwarmers en verder al het denkbare dat met den rijwielhandel in verband staat. 33152 Annex Reparatie-Inrichting Grootestraat 4, D R U N E N. KAATSHEUVEL-WAALWIJK- 's-BOSCH. A. J. van Es, Waalwijk. (voorheen WAVEEM). BILLIJKE TARIEVEN. Beveelt zich beleefd aan voor het vervoeren van STUKGOED en het uitvoeren van bestellingen. WAALWIJK Grootestraat 125. Telefoon 116 en 161. WAALWIJK. 33195 Electrische Brillenslijperij. WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walkvaten. Exhausters. RUIME SORTEERING Ijzerhandel TIMMER MAN. De beste kwaliteit tegen concurreerende prijs, levert U de 33724 CAPELLE (N Br.) Na afname van 25 brooden een best VUCHTERSTRAAT 46 en 48 Zuidelijke Provinciën. BCkGlld om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis- en Slaapkamer-Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENGROS. Firma G. Vwnnix Hendriks. ENDETAIL. VUC TERSTRAAT 46 en 48 60 EIGEN KANTOREN. 33346 KAPITAAL EN RESERVE 19.060.000. WAALWIJK, GBOOTESTRAAT. Kinder- en Vouwwagentjes L van Leeuwen-Fria, Waalwijk Amerikaaiische Strljkinrlchting. Telegraaf straat 38. Opgericht 1882. Telefoon No. 146. HELDERE WASCH. HYGIËNISCHE BEHANDELING. Concurreerenden prijzen. Wekelljksche aflevering.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4