Zaterdag 10 enlonflaé 11 lannari 1925. WIJ BRENGEN U begint a.s. Maandag 12 lan. 's morgens om 9 oor. S Electrische Luxe-Bakkerij GOUTIÈRE. lste klas huis voor fijn gebak en koekjes. - Grootste sorteering - Luxe doozen Bonbons. Chocolaad en pralines. PNSTDRDKWERK JAC. HEN- WAALWIJK Mr. no Coislml 16. Witte Jeans- Dubbeldraads- jYlatlassé- kepers. Ongebleekte en gekleurde prils. Zwarte Voerings. Eng. Stof. Molton-flanel (tnssehenvoering.) 32799 Satinets poppetine. Kosetten, Strikken enz. te Waalwijk. O-CEDAR POLISH Bierlaagh-v. d. Heijden, nijplanken, tanzblokken, choenrekken, ion verven. 1. H.A.P.-Courant. 2. H.A.P.-Revue. 3. Hollandsch Nieuws. 4. Wat doen ze in de kou. (Komisch 2 acten.) Hooidnummer In den hoofdrol een der meest gevierde iilmartisten ANDRÉ NOX. Sxplieatiede Keer K. van Sngelen. Zaterdag 8 uur. Zondag 6 en 8'|2 uur. 99 Magazijn „De Zon", Kaatsheuvel. Alle Seizoensartikelen moeten weg. S Geen ziehtzendingen. Uitsluitend a contant. J Sanapirine Tabletten, Abdijsiroop, Victo Borstsiroop en Borsthoning Gist Tamine Tabletten, De Drogisterij „De Gaper". fl. Bonis, Besoijen. 5. speciaal toe 0P Belast zich met alle Beurstransactiën in Binnen- en Buitenland. 99 De Najaarslammerenmarkt te Edam, 34041 De nieuwe Stadswerken te 's Gravenhage. De molens in den Schermerpolder zullen vervangen worden door Electrische gemalen. Een begraienls van den „onbekenden Zeeman" te Schier monnikoog. Kerstmis in aantocht...... Adspirant Ganzenbout|es. Een nieuw Wegmonster. Drama in 5 acten. Dit filmwerk werd bewerkt naar den beroemden roman van OSCAR WILDE. Behalve de dramatische handeling komen er ook vele verrassende momenten in voor. het alles overtreffende filmwerk ONZE GROOTE VERBLUFFEND LAGE PRIJZEN. J MEUBELEN, BEDDEN, TAPIJTEN ENZ. worden aan huis bezorgd. ZIE ONZE STROOIBILJETTEN. 34042 TELEFOON 52 Hoogste onderscheidingen Tentoonstelling Luik 1933. 's-Bosch 1924. 34030 WIJ LEGGEN ONS Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. 60 EIGEN "KANTOREN. 33346 KAPITAAL EN RESERVE 19.060.000. UIT CCN BRIEF VAN EEN J0NC VROUWTJE uit INOIE GROOTESTRAAT. tr ahi/- ode Speciaal Schoenvoerings Garen Band en Sajet engros, 3teeds voorradig aan uiterst concurreerende prijzen Vele ongeregelde PARTIJEN waaraan beslist koopjes. TEGEN INFLUENZA EN GEVATTE KOUDE. VOOR KEEL EN BORSTAANDOENINGEN. HET BESTE BLOEDZUIVEREND MIDDEL 34040 ZIJN STEEDS VERKRIJGBAAR IN Depot Nutricia. Fa. OR IE DUMOULIN, Markt, - WAALWIJK. Telefoon No. 123. WIN'S EPFABRIEK"HET KLAVERBLAD"HAARLEM KANTOORUREN VAN 9-12 UUR. DES ZATERDAGS VAN 9-11 UUR maakt een einde aan het vermoeiende boenen en wrijven van vloeren, want met den O-CEDAR POLISH MOP, veegt, reinigt en glanst men zonder bukken of kruipen. Bovendien en dit is van zeer groot belang is verplaatsing van het vuil uitgesloten, daar de O-CEDAR POLiSH MOP al het vuil en stof opneemt en zoodoende een zeer hygiënisch schoonmaak middel is, terwijl de glans aanmerkelijk wordt verhoogd. In het kort samengevat: Met den O-CEDAR POLISH MOP bespaart men tijd, arbeid en geld. Voor Waalwijk en Omgeving verkrijgbaar bij MARKT, WAALWIJK. 33719 TIMMERMAN. STOOMEN. VERVEN. ROUWGOEDEREN binnen 2 x 24 uren klaar. Afwerking als nieuw. De vStralende Zon", 33654 Tilburg. Depot TH. v. d, SANDEN, Grootestraat HmukLtkLikLÈkLÈkLÜLÜL Witte Bioscoop - Waalwijk. manulacHiandei Firma A. F bedehuis s tiii X/zz^t. Vraagt Uwen winkelier bij onze grooie stukken Karne- melkzeep een Albumplaatje. Albums, ter verzameling dezer plaatjes, zijn bij eiken winkelier of aan onze fabriek, verkrijgbaar a 60 cents.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3