1. MORTIER firma P. Dlmkircliri I. C MORTIER ZONEN. Het is in Uw belang De Rooij-Bourgonjen, Behangselpapieren 1925 't Woonhuis', Frits Van Bladel-Waalwijk II MEUBELMAGAZIJNEN Waalwijk. w dat men THEE nooit op een lichtje mag laten trekken maar wel onder een theemuts Dagelijksche Ruto-Beste!dienst /pn/S rrAKGflme <3OCrP£ff/£P0ND HEDEN ONTVANGEN: Stoomwasscherij „DE LEIJ'' Tilburg. W. v. d. Heijden. ALOM VERKRIJGBAAR. JVIeest bezochte en bekendste adres der Bekend om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 DE LAAGSTE PRIJZEN. Attentie Meubelmagazijnen ,,'T WOOMHÜI5" Bloemwerken, Tafeldecoraties, GEBR. SCHOEP, WAALWIJK. Winkeliers van Waalwijk en Omstreken l sHERTOGENBQS C H 's HERTOGENBOSCH. Teief. 22. RUIME SORTEERING Ijzerhandel Opticien, 31822 25 Vuchterstraat 25, s-HERTOOENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 17 G. Fabriek van kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Rechthouders, Platvoetzolen etc Spreekdag alle Dinsdagen MM W6ZZ//Y ZOO M REE* tt££/?LM£ CtiQCOLAO£ Vereeniging voor de Thee-Cultuur in Ned.-Indiê. Cf 34039 ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. MANGELS. WASCH- EN WRINGMACHINE5. VEEVOEDERKETELS. FORNUIZEN. KAATSHEUVEL-WAALWIJK- s-BOSCH. A. J. van Es, Waalwijk. (voorheen WAVEEM). SCHAATSEN. SLEDEN. BILLIJKE TARIEVEN. Beveelt zich beleefd aan voor het vervoeren van STUKGOED i en het uitvoeren van bestellingen. Hoogstraat. 7 8, GORINCHEM. 33 669 WAALWIJK Grootestraat 125. Telefoon 116 en 161. DE NIEUWSTE om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij GROSSIER, WAALWIJK. 33302 VRAAGT MONSTER, PRIJS EN CONDITIËN. Speciaal adres voor het opmaken van VITRAGES, TULLEN GORDIJNEN met toebehooren enz. enz., alsmede voor het uitstoomen van WOLLEN en KATOENEN DEKENS, SPREIEN enz. 32484 Meest moderne inrichting voor het behandelen van ENGELSCHE HEMDEN, BOORDEN. MANCHETTEN enz. HELDERE WASCH. HYGIËNISCHE BEHANDELING. Concurreerende prijzen. Wekelljksche aflevering. aan scherp concurreerende prijzen. Alle papieren zijn uit voorraad leverbaar. ZIET ONZE ETALAGE. Aanbevelend, Glas-, Verf- en Papierenhandel. Grootestraat, WAALWIJK VUCHTERSTRAAT 46 en 48 Zuidelijke Provinciën. Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis en Slaapkamer-Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENGROS. Firma G. Vennix Hendriks. ENDETAIL. VUCHTERSTRAAT 46 en 48 33721 DIPLOMA BLOEMSCHIKKEN der Koninkl. Mij. voor Tuinbouw- en Plantkunde en van den Ned. Tuinbouwraad. BEVEELT ZICH AAN VOOR DE LEVERING VAN ALLE enz., enz. 33330 - VOOR ALLE GELEGENHEDEN. Aanbevelend, Sub. Agenten, Telefoon No. 102. "'it Van Neile's Amerikaansche Strljkinrichtiag. Telegraaf straat 38. Opgericht 1882. Telefoon No. 146. INDIAN SCOUT f875.-.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4