WITTE BIOSCOOP liH A/WSTEL-BON BILLIJKER Oralis een tweede groote doos No. 12 OPRUIMING fa. fi. milS, Mapzijo „De Zon", Kaatslnel. Cocos-tapijt 1 Meter breed f 1.09. Cocos ganglooper, mooie dessins 0.55. 2-persoons ledikanten 7.95. I. C. HO STIER Het is In Uw belang De Rooij-Bourgonjen, 1. COHEN - WMLWIJfi Mr. van Coislraal 16. Witte Jeans- pubbeldraads- jtfatlassMtepers. Ongebleekte en gekleurde prils. Zwarte Voerings. Eng- Stof. Molton flanel (tnssdienvoering.) 32799 Satinets ?oppet:ne. petten, Strikken enz. Alle Martelen J. S. I VAN ERF, J[ ONDERGANG 111 T10JE". DE STEDELIJKE HYPOTHEEKBANK 61» Pandbrieven a IIP pCt. 4 WAALWIJK. Zaterdag 8 uur - Zondag 6 en 8'|2 uur In den hoofdrolHENNY PORTEN PRACHTIG BIJPROGRAMMA. Dageiijksche Ruto-Besteldienst BRILLEN BETEREN Wed. Jean Rievers, Waalwijk. te Waalwijk, C. JACOBS Zn., i Sanapirine Tabletten, b Abdijsiroop, Victo Borstsiroop en Borsthoning Gist Tamine Tabletten, m De Drogisterij „De Gaper", m ZONDAG 18 JANUARI, 6 en 81i uur. Prijzen als gewoon. Verwacht de groote Historische kunstfilm Winkeliers van Wan lm ijk en Omstreken AM brengen wl] U een prachtig hoofdnummer getiteld: Aangrijpend Drama in 7 acten, spelend omstreeks 1860 in een der Oostelijke Jodenstadjes te Weenen en ten hove-van Aartshertogin Elisabeth Theresia. bijgestaan door Ernst Deutsch, Grete Berger. Magarete Schlegel e. m. a. bekend uit het prachtige filmwerk „HANNELLE'S HEMELVAART". Voorname tafelen uit het grootsche filmwerk zijn De beroemde aflossing der Wacht te Weenen. De Seideravond in een Joodsch stadje. De Synagoge op Groote Verzoendag. De groote repetitie in het „Hofburg Theater" te Weenen, onder persoonlijke leiding van Heinrich Laube. Het groote feest van Aartshertogin Elisabeth Theresia. De strijd van den ouden Rabbijnen de verzoening. KAATSHEUVEL-WAALWIJK- 's-BOSCH. A. J. van Es, Waalwijk. (voorheen WAVEEM). BILLIJKE TARIEVEN. Beveelt zich beleefd aan voor het vervoeren van STUKGOED en het uitvoeren van bestellingen. WAALWIJK Grootestraat 125. Telefoon 116 en 161. WAALWIJK. 33195 Electrische Brillenslijperij. Iedere kooper van één groote doos No. 12 der alom bekende prima ontvangt daarbij tijdelijk tegen inlevering van deze advertentie bij zijn winkelier Naam winkelier invullen Woonplaats en adres winkelier inv Men ontvangt dns TWEE doozen en betaalt er EEN. Knip deze advertentie uit2e heeft waarde 11 Deze bon is geldig tot 27 Januari 1925 en inwisselbaar bij alle winkeliers en schoenzaken. 34079 Alleen Ingevulde Bons zlln geldig. Winkeliers kunnen de van het publiek ontvangen bons weder inwisselen tot 10 Februari 1925 tegen doezen Amstel No. 12 bij hun eigen grossiers en bij de grossiers, Wed. H. L. van Mol-Pauwels, Nieuwkuik, J. v. Engelen- Staal. Waalwijk, A. Boon. Geertruidenberg, C. W, de Jong Zn., Raamsdonksveer. Tijdelifk bieden wij aan: Komt zoo mogelijk in de morgenuren, opdat de drukte verdeeld wordt en dan teder conform bediend kan worden. 34073 RUIME SORTEERING Ijzerhandel &wdeQ^neJöyz€ÊL€ Opwekkend en verfrisschend Parfumerie Joyzelle, Haarlem. om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij GROSSIER, WAALWIJK. 33302 VRAAGT MONSTER, PRIJS EN CONDITIËN. KANTOORUREN VAN 9—12 UUR. DES ZATERDAOS VAN 9-11 UUR 496I Speciaal Schoenvoerings Garen Band en Saietengros. 3teeds voorradig aan uiterst concurreerende prijzen Vele ongeregelde PARTIJEN waaraan beslist koopjes. Verschenen voor de GRAM0PH00N de populaire en schitterende Marche bijgenaamd „DE PLATTE". Verder de nieuwste, succesvolle muzjekpiaten van Duo Holmann. Let op Maakt kennis met onze prima qualiteit Vioolsnaren en verdere benoodigdheden. Gramaphoons, Pathéfoons en Cithers. 34092 WAALWIJK 4, bij de Haven. TEQEN EU INFLUENZA EN GEVATTE KOUDE. VOOR KEEL EN BORST AANDOENINGEN g HET BESTE BLOEDZUIVEREND MIDDEL 34040 ZI|N STEEDS VERKRIJGBAAR IN j PROGRAMMA: I. Op bezoek bij de Cow-boys. Natuur. II. Hoofdnummer: 3348 zijn tegen laagsten prijs verkrijgbaar bij Drogisterij 34095 Grootestraat, WAALyviJK Voor fl 10.bons wordt fl 0 50 terugbetaald. 7 ACTEN. III. De eene dienst ls de andere waard. Drama. 2 ACTEN 33600 Alleen bij: TH. LÖWENTHAL. Orootestraat 375. W A A L W IJ K. Fa. OR IE DU MOULIN, Depót Nutricia. Markt, - WAALWIJK. Telefoon No 123. Anna Paulownastraat 20 te 's-GRAVENHAGE. in coupures van f 1000.f 500.en f 100. Verkrijgbaar ten kantore van de Heeren: W. TIMMERMANS ZONEN, Kassiers te WAALWIJK. STOOMEN. VERVEN. ROUWGOEDEREN binnen 2 x 24 uren klaar. Afwerking als nieuw. Dc .Stralende Zon". 33654 Tilburg Depot TH. v. d, SAN DEN, Grootestraat Kiespijn en Aangezichtspijn x - Mijnhardt's ry VSANAPIRIN- Tabletten De oude Wet. t Instel Schoencrean No TR7W. COLONEL I0SEY. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I Flora-lioscope, Waalwijk. JE SLAVENJONGEN". 4; jy.'. '«el l' TmTni verdrijft men spoedig met 75CT. BIJ APOTh.EN DROGISTEM

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3