&es)i Hoon oud 27 jaren met Margaretha Maria Boll oud 29 jaren. DRUNEN. Burgerlijke Stand. Geboren. Pieternella W. dochter van Ant. J. Mimpen-Verhoeven; Franc ij na dochter van C. Dekkers-Bruurmijn; Johannes G zoon van Theod. van Dru- nen-Lommers; Jacoba J. d. van Joh. Bruurmijn-Koks; Francisca A. d. van Albert Molenaar-Kooien; Maria J. d. v. Adr. van der Vecr-Verdiesen; Hendri- kus L. zoon van Corn, van Delft-van RooijJohanna W. J. d. van Gerard P. H. Veltman-Vissers. Overleden: Petronella M. J. Pijnen borg 24 j. RAAMSDONK. Burgerl. Stand van 1531 Dec. 1924. Geboorten. Maria J. d.v. Hendricus de Wit en Maria Rasenberg; Petrus A. zoon van Adrianus W. Fens en Johan na G. van der Velden. Overlijden. Johanna M. G. de Ruijter 7 innd dochter van Martinus J. de Ruijter-van d. Broek; Hendrika Paans eclitg. van Antonie J. Pols, G5 jHen- driea A. Aerts, 2 mnd d. v. Johannes W. Aerts-van der Steen; Adriaan G. Ligtvoet, wed. van Pietronella van der Avoird, 79 j.; Adriaan Kommers 27 j.; Willem Verhoeven, echtg. van Clasina Sneijers 78 jAdrianus Frenken 73 j Jacobus Zijlmans, echtg. van Petronel la M. Fens 59 j.; Lambertus F. van Drunen, 2 mnd. zoon van Franciscus van Drunen-Mekes; Jacobus Jacobs wed. van Cornelia Pekels 87 j. Ingekomen: Adriana Kommers van BredaCornelis J. Lensen-van Oord en gezin van WerkendamTjebbe Boon stra-Kas en gezin van Haarlem; Anto nie van Seeters-Broeders, van Son. Vertrokken. Pietronella G. M. Briaire naar Rotterdam; Jannigje M. van der Pligt naar Halsteren; Klaske Jager n. Elburg; Gijsbertus F. van Gils naar Oosterhout; Antonia E. Smulders naar Breda. DUSSEN. JBurgl. Stand over de maand Dec. 1924. Geboren. Hendrikus M. J. M. z. van G. Verhoeven en C. M. Buijs; Agu. P. d.v. J. Achterberg en C. Konings; Ma ria H. d.v. J. Verhoeven en P. C. Meij- ers; Wilhelmus M. zoon van C. de Wit en B. I. de Wit; Johannes M. zoon van C. Stevens en T. Vermui. Overleden. Augustinus Leonardus van Beurden echtg. van Maria Anna Verschure 74 jAdrianus Antonius v. Dortmond 4 jaar; Gerardus Hendrikus Ludeman echtg. van Allegonda Corne lia van Dijk 73 j.; Petrus Johannes Hu- bertus van Beijnen 31 j.; Bastiaan van Daalen 79 j. LOONOPZAND. Burgerl. Stand van 15tot 31 Dcc. 1924. Overleden. Johannes van Dongen z. van Antonius van Dongen en Francyna Klis oud 24 jaar; Maria Jacoba Hee- ren d. v. Petrus Heeren en Jacoba Cor nelia Gijsbrechts, oud 3 weken; Rumol- dus Haagh weduwnaar van Antonetta Anna Kornelia Koremans, oud 67 j.; Cornelis van den Hoven weduwnaar v. Willemina van de Wiel oud 87 jaren; Ludovinus van Hal echtgenoot van Jo hanna Dingemans oud 72 j.Maria En- gelina Ligtenberg d. v. W. C. Ligten- berg en A. M. Ypelaar oud 2l/z j.Adri anus van Boxtel echtg. v. Anna Catha- rina Soeterboek oud 60 j.; Cornelis Wilhelmus van Wezenbeek echtg. van J. M. IJpelaar oud 29 j. Huwelijken: Johannes Mattheus van Hooft oud 28 j. en Maria Vugts oud 28 jaren. Geboren. Johannes Broeders z. van Adrianus Broeders en Johanna Elisa beth Damen; Adrianus Johannes van Heesch zoon van H. J. van Heesch en H. M. Reijnen; Gerardus Kuis z. van Gerardus Kuis en Maria Herman; Mar tinus Jacobus van Wanrooij z. v. H. v. Wanrooij en Gerdina de Man; Joh. Jacobus Brekelmans z. v. A. J. Brekel- mans en H. F. H. van Vugt; Jacobus Adrianus de Kort z. v. Adrianus de Kort en Adriana Johanna van Roessel; Johannes Petrus de Kort z. v. Adrianus de Kort en Adriana Johanna van Roe- sel; Adriana Johanna Timmermans d. van W. K. Timmermans en Cornelia Rozenbrand; Wilhlemus Petrus Schel len z. v. M. J. Schellen en Gerdina Ivlijn. Christiaims Johannes van den Hout z. van H. van den Hout en C. Damen; Andreas Lambertus Broeders z. v. C. J. Broeders en J. J. Timmers; Wilhel mus Adrianus de Kort z. van J. M. de Kort en Hendrika Broeders; Wilhel- mina Johanna van Gorkom d. v. J. C. van Gorkom en Anna Maria Donders; Catharina Adriana Damen d. v. Johan nes Damen en Catharina Maria Labée; Johanna Josephina de Bont d. v. Wil helmus de Bont en Maria Dominica de Vries; Adrianus Antonius de Man z. v. Johannes de Man en Antonetta Poo- ters. WAALWIJK. Geboren. Willi. Joha. d. v. G. Mille- naar en P. C. Treffers; Corn. H. A. z. van J. C. Pullens en A. M. Strikkers; Jan G. zoon van G. Hogenhoul en Adr. Oosterom; Corna. M. W. d. van B. C. Korthout en A. van der Pennen; Nico- laas A. zoon van N. H. van der Ham men en A. J. Smits; Gesiena Anta. d. v. Smienk en J. J. v. d. Aa. Overleden. Theresia J. M. Lommers 6 j. Mart. Hamers echtg. van Joh. Hamers 70 j. Huwelijken. Adr. H. Mulders 30 j. en Joh. F. Sars 23 j. Ingekomen personen: Leendert Ros van Gemert. J. W. van Rijswijk van Veghel. P. A. J. van der Wee en ge zin van Loonopzand. J. L. van Bree- men van Oirschot. D. van Vianen van Ammerzoden. G. J. van Ven- raij van Drunen. L. van der Let en gezin van Tilburg.M. A. Joren van Drunen. A. van dén Berg van Amersfoort. C. van den Hoven uit Vught. P. Vermeulen van Vught. M. P. van Disseldorp van Vught. P. Merx en gezin uit 's Bosch. CU. W. G. Schlusen van Amsterdam. E. Boer van Oud-Beierland. F. de Kort van Teteringen. C. Trimbach uit Hooge Zwaluwe. F. C. Gruminel van Veen- dam. G. van der Pot van 's Grave- moer. M. A. Stevens van Tilburg. P. A. Dekkers uit Sprang-Capelle. Jozef Maas uit 's-Heerenhoek. D. J. Mateijscn uit Loonopzand. J. G. Hoetjes uit Hoogezand. Maria Fil ters uit Hoogezand. C. v. Weert uit Hoogezand. G. S. Evers uit Zeven- bergen. M. Maas uit Drunen. M. Moulhaan en gezin uit Waspik. W. F. van Vliet, van 's-Hage. Alida van Beek van Sprang-Capelle. C. A. v. d. Water van Beek en Donk. J. Koenen van Sprang-Capelle. C. Kruijf van Sprang-Capelle. J. C. van Geffen van 's-Bosch. Hubert Schepers en gezin uit Geertruidenberg. Paul Birch- meier uit Krauzlingen. Vertrokken personen. C. A. de Rooii en gezin naar Eist (G.). A. van Uden naar Millingen. E. J. van Gent naar Heeswijk. P. N. Lankhaar naar Eethen. Trijntje Colijn naar Eethen. H. J. Sep en gezin naar Amsterdam. C. F. ten Haaff naar Ophoven, (B.) A. M. Cuypers naar Ophoven (B.). J. G. Wouters naar Rotterdam. E. G. Scholte naar Boxtel. C. A. Zandbergen n. Brazilië. J. J. Noijen naar Venlo.A. van Vuuren naar Dordrecht. GEERTRUIDENBERG, Over de maand December 1924. Geboren Gerardus zv. A Pruys- sen—v. Groezen. Caroline Cornelia dv. A. B C. v. Dongen—Verkade. Johan zv. A. Damen—v. d. Kieboom. Jacobus zv.J Bouman—v. Oorschot Theodorus Henderik Arnoldus zv. Th. de Boer—Ruppert. Adrianus Gerar dus zv. H. Goossensv. d. Made. Overleden Johannes Martinus de Vries, 19 j Woutera v. d. Dungen, geh W. J. A v. d Loo, 54 j. Wouter Nicolaas Johannes Hagers 53 j. Pieter v. Duivendijk, geh A. Toren, 74 j. Johannes Cornelius v. Gelab* beek 16 j. Vfe, i- Bijna geraden, maar niet heelemaal juist. Mijne schoenen fcijn nog als nieuw. Aan een goede tfriendin als jij, wil ik mijn geheim wel verklappen. Ik laat mijn schoe nen geregeld met bruine of donker bruine Er dal onderhouden, dan ^lijven ze goed in 't model en behouden den nieuwen glans bode te Waalwyk; 2e pr. P. van den Assem te Kaatsheuvel; 3e pr. J. Leytens te Waal wyk. Oude Duiven. le pr. en eereprys P, van den Assem te Kaatsheuvel2e pr. Jos. J. van Bladel te Waalwyk. Uitspraken dd. 8 Januari 1925. M. J. K. te Kaatsheuvel, overtr. vei- ligh. wet 3.of 1 w. tuchtschool; S. I). W. te Vrijhoeve-Capelle, overtr. pol. verord. 2.of 1 w. tuchtschool; J. C. van R. te Waalwijk, overtr. als- voor 3.of 2d.; G. v. B. le Kaats heuvel, straatschenderij 5.of 3 d.; B. G. J. v. Z. te Waalwijk, J. E. W. te Loon op Zand, A. van K. te Kaats heuvel, G. J. van B. te Breda allen over treding Mot. en Rijw. wet ieder 5. of 3 d.; C. A. v. B. te Gilze-Rijen overtr. alsvoor 3.of 2 d.; C. de J. te Dongen overtr. alsvoor 5 of 2 d.; A. van T. te Meeuwen en E. P. J. v. H. te Loon op Zand, beiden overtr. als voor, beiden vrijC. de G. te Be- soijen, P. v. D. te Drunen, C. A. V. te Waspik allen overtr. arbeidswet, ieder 5.of 3d.; C. B. H. te Driel over treding alsvoor 2 of 2 d.; A. C. v. H. te Waalwijk, overtr. alsvoor 2 maal 3 of 2 maal 2 dagen; H. J. van B. te Waspik overtr. alsvoor voorw. 3 d. met proeftijd van 1 jaar; P. M. te Kaatsheuvel, overtr. veiligh. wet 4 maal 5 of 4 maal 3d.; A. J. V. te Waal wijk overtr. alsvoor 3 maal 10.of 3 maal 5 d.M. M. te 's Bosch overtr. alsvoor 10.of 5 d.; P. K. te Vlijmen, P. J. M. te Kaatsheuvel, J. Th. H. R. te Heusden, allen openb. dronkenschap ieder 10 of 5 d.; J. D. en L. D. bei den te Kaatsheuvel; P. D. te Loon-op- Zand allen overtr. alsvoor, ieder 15 of 15 dj A. van E. te Nieuwkuijk overtr. trekhondenwet 2 maal 2 of 2 maal 1 d.; J. W. de G. en A. W. de G. beiden te Waalwijk, overtr. vissche- rijwet, ieder 5.of 3 d.; J. P. A. v. d. I). te Waalwijk, overtr. keurings verordening 10 of 5 d.; J. P. de H. le Waalwijk overtr. algem. veiligh. wet 10 of 5 d.; J. A. de J. te Loonop zand overtr. alsvoor 5 of 3 d.; A. J. v. d. H. te Kaatsheuvel overtr. als voor 2 of 2 d.; H. M. de B. te Kaatsheuvel overtr. alsvoor 3 of 2 d. M. D. te Sprang-Capelle overtr. veld- pol. 5 of 3 d.; C. K. en C. V. te Kaatsheuvel, G. F. te Vlijmen, allen strooperij, ieder 5.of 3 d/; A. V. zwervende, overtr. pol. verord. 3. of 2 d.; dezelfde opgave valschen naam 25 of 10 d. SPORT. H. E. C. Morgen speelt H.E.C. I een thuis wedstrijd tegen W.S.C. II. Dit is de eerste maal dat H.E.C. tegen de W.S. C.-reserves uitkomt. We zijn daarom benieuwd hoe den uitslag zal zijn. Het schijnt dat de W.S.C.'ers momenteel goed in vorm zijn, gezien de 50 over winning die zij j.l. Zondag boekten op Dongen III. De H.E.C.'ers zullen er dus goed aan doen om deze wedstrijd niet te licht op te nemen, anders zou W.S.C. wel eens voor een verrassing kunnen zorgen die voor H.E.C. onherstelbare gevolgen zou kunnen hebben. Speelt H.E.C. ech ter voor wat zij waard zijn, dan licht een H.E.C.-overwinning voor de hand. De wedstrijd vangt aan om 12 uur. H.E.C. II gaat bij Baardwijk II op bezoek, terwijl H.E.C. III de gast is van Quick 4. We hopen dat ook de lagere elftal len succes zullen behalen. Maar er zal hard voor gewerkt moeten worden. Nationale Pluimveetentoonstelling. (Vervolg.) De prijzen werden behaald door: JAVA-KRIELEN. Zicart- Hennen. Ie en 3e pr. P. de Loos te Tilburg; 2e pp. Aridr. Schoute, wyk N.Br. Zwart- Trio's. Ie pr. P. de Loos te Tilburg; le pr. J. Xieuwenhuyzen te Waalwyk. PATRIJS-KRIELEN. Jonge Hanen. le pr. M. Heeren te Etten. Jonge Hennen. le en 2e pr. M. Heeren te Etten. SEBRIGT-KRIELEN. .Goud- Hanen, Jonge. Se pr. Hoenderpark Altena te Aalburg. Goud- Hennen, Jonge. 2e en 3e pr. Hoenderpark Altena, Aalburg. Goud- Trio's, Jong. 3e pr. Hoenderpark Altena te Aalburg. tV YANDOTTE-K RIELEN. Wit- Hanen. 3e pr. C. Heesters te Tongelre. Wit- Hennen. le pr. C. Heesters te Tongelre. Patrijs- Trio's. le pr. C. Heesters te Tongelre. Hanen. le pr. Nic. van Dongen, Waalwijk. Hennen. 2e pr. Nic. van Dongen, Waalwyk. PLYMOUTH ROOKS KRIELEN. Wit- Hennen. le pr. C. Heesters te Tongelre. JAPANSCHE ZWARTST. KRIELEN. Wit- Trio's. 3e pr. Adr. van Mierlo te Waalwyk. C. WATERVOGELS. INDISCHE LOOPEENDEN. Wit- Trio's. le pr. J. C. L. van der Geld te Waalwyk: 2e pr. H. J. Stokwielder. GANZEN. Toulouse- Trio's. le pr. F. van Oers te Waalwyk. v, Wit- Paar. le pr. B. A. van den Berg te Waalwyk. D. PAUWEN. KALKOENEN, FAZANTEN, enz. KALKOENEN- 8*»- -t Bronski. Mamm. Hanen. le en 2e pr. Hoenderpark Altena te Aal burg; 3e pr. F. A. J. van Llempt te Elshout. Niet gen. kleur. Hanen. le pr. Joh. Sikkers te Dnriien. - PARELHOENDERS. Paren. le pr. Joh. Sikkers te Drunen. Hennen. le pr. J. Blok te Waalwyk. E. SIERDUIVEN. ENGELSCHE KROPPERS. Zwartbont- Doffers. le pr. Verschure-van Liempt te Tilburg. Geelbont- Doffers. 3e pr. Verschure-van Liempt te Tilburg. Zxoartbont- Duiven. le pr. Verschure-van Liempt te Tilburg. Geelbont- Duiven. 2e pr. Verschure-van Liempt te Tilburg. HOLLANDSCHE KROPPERS. Blauwroek- Doffers. le pr. Theo Voskens te Tilburg. 3e pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. Blauwroek- Duiven. le pr. Theo Voskens te Tilburg; 2e pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. Z wa rtroek- D u i ven. 4e pr. Theo Voskens te Tilburg. Roodroek- Duiven. 3e pr. Theo Voskens te Tilburg. RAADSHEEREN. Rood- Doffers. le en 3e pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. Without- Doffers. 2e pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. Rood- Duibeii- le en 2e pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. Zicart- Duiven. 3e pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. PAUWSTAARTEN. Zwart- Duiven. 2e pr. P. Sprangers te Dongen. TUNISCHE MEEUWEN. Blauwkras- Doffers. 2e pr. P. Evers te Vught. Blauwkras- Duiven. 2e pr. P. Evers te Vught. BERLINER EKSTERS. Rood- Doffers. 2e en 3e pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. Rood- Duiven. le en 2e pry.s Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. TUIMELAARS. Geel-witstaart Duiven. 2e pr. P. Sprangers te Dongen. ENGELSCHE TUIMELAARS. Z.wart- Doffers. 3e pr. P. Elshout Jr. te Drunen. Zwart- Duiven. 3e pr. P. Elshout Jr. te Drunen. OUD-'HOLLANDSCHE tuimelaars. Witroek- Doffers. le en 2e prys Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. Witroek- D ui ven. le en 2e prys Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. NIET GENOEMDE RASSEN. BRÜNNER KROPPERS. Koffiebruin- Doffers. 3e pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. Roodroek- Doffers. 2e pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. Eng. Blauwroek- Doffers. 4e pr. Joh. van den Heuvel (e Tilburg. Blauw- Doffers. le pr. Verschuren-van Liempt te Tilburg. Blauwroek- Duiven. 3e pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. Eng. Geel-ioit-band Duiven. 2e pr. Joh. van den Heuvel te Tilburg. Blauw- Duiven. le en 4e pr. Verschuren-van Liempt te Tilburg. Pommersche kroppers, Doffers- le pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. Pommersche kroppers, Duiven. le pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. ROMEINEN. Blauwkras- Doffers. le pr. Verscliureu-van Liempt te Tilburg. Witroek- Doffers. 2e pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. Blauwkras- Duiven. le pr. Verschuren-van Liempt te Tilburg. Witroek- Duiven. 2e pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. HAGENAARS. Witroek- Doffers. le pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. IF it roek- D u iven. le pr. Alkm. Duivenfokkery De Sierduif. MOORKOPPEN. Wit-Zwart- Doffers. le pr. P. Sprangers te Dongen. UILENBAARDEN. Doffer8. le pr. M. Klyn te Elshout. HOOGVLIEGERS. Gemarmerd- Duiven. le pr. P. Evers te Vught. HELMDUIVEN. Bruin- Duiven. 2e pr. P. Sprangers te Dongen. TORTELDUIVEN. Paar. le pr. R. Adriaanse te Waalwyk. SOORT NIET GENOEMD. Doffers. le pr. F. Verhoeven te Waalwyk. Koppels. 3e pr. F. Verhoeven te Waalwyk. POSTDUIVEN. Schoonheid. Oude Doffers. le pr., eerebeker en eereprys Hok „de Luchtbode", eigenaar C. Witlox te Waal wyk; 2e pr. Jac. Pullens te Waalwyk: 3e pr. A. W. van Abeelen te'Tilburg; 4e prys D. Rozenbrand te Capelle; 5e pr. W- Verdyk te Elshout.. Oude Duiven. le pr. en eereprys H. van Dyk te Tilburg; 2e pr. Hok de Luchtbode te Waalwyk3e pr. A. W. van Abeelen te Tilburg; 4e pr. J. van Huiten te Waalwyk. Jonge Doffers. le pr. en eereprys M. vap Huiten te Els hout; 2e pr. G. P. Hendriks te Kaatsheuvel: 3e pr. H. van Corstanje te Waalwyk. Jonge Duiven. le pr. en eereprys W. Govaerts te Waal wyk; 2e pr. H. van Dyk te Tilburg: 3e pr. Am, Bakkers te Waalwyk. Vliegklassc. Oude Doffers. le pr., eerebeker en eereprys C. F. Tax te Elshout2e, 6e en 7e pr. Hok de Luchtbode te Waalwyk; 3e pr. M. van Huiten te Els hout 4e pr. P. van den Assem5e pr. Th. Trimbach te Waalwyk8e pr. A. Verhoeven te Waalwyk; 9e pr. Corn. Herman te Waal wyk; 10e pr. C. de Poffer te Waalwyk. Oude Duiven. le pr. en twee eerepryzen en 3e pr. Hok de Luchtbode te Waalwijk; 2e pr. A. J. v. Riel te Kaatsheuvel4e pr. A. W. van Abee len te Tilburg; 5e pr. A. J. van Riel te Kaatsheuvel; 6e pr. M. Ivlyn te Elshout. Jonge Doffers. le pr. en eereprys W. Verdijk te Elshout; 2e pr. P. vaii den Assem te Kaatsheuvel; 3e pr. Hok de Luchtbode te Waalwyk4e pr. Adr. Stokwielder te Waalwyk5e en 6e pr. Th. C. Ligtvoet te Kaatsheuvel; 7e pr. Adr. Stokwielder te Waalwyk8e pr. W. .1. van de Ven te Kaatsheuvel; 9e pr. A. J. van Riel te Kaatsheuvel. Jonge Duiven- le pr. en eereprys Hok de Luchtbode te Waalwyk2e pr. A. W. van Abeelen te Tilburg3e pr. J. Kools te Waalwyk4e pr. Th. C. Ligtvoet te Kaatsheuvel. Afstandsklasse. Oude Doffer8. le pr., eereprys en 4e pr. Hok de Lucht- <Sida£ a—m mi in 1 i VOETBALSPORT. WAALWIJK. JULIANA—QUICK. Zondag a.s. komen onze geel-zwarten we derom in den stryd voor de competitie 1ste klasse B.V.B. Thans ontvangt Juliana als gast de Quick-reserves. Beide vereenigingen hebben elkander nog nimmer ontmoet, dus is het des te meer een reden om Zondag eens van bet begin tot het einde flink aan te pakkeu en uw tegenstander niet te onder schatten. Juliana II ontvangt voor de 2de klasse H.E.C. IIindien de reserves zich ge heel geven kan er gewonnen worden. Juliana 3 is de gast van R.W.B. 3. De terreinen zyn de laatste dagen, door don aanhoudenden regen in geen al te besten staat, zoodat we vreezen dat het weer een voetballoozen Zon dag zal worden. R. W. B. Wedstryden op 18 Januari 1925. R.W.B. I moet haar laatste uitwedsti-yd spelen tegen D.E.V.O. te 's Bosch. Naar wy vernemen staat het terrein onder water, zoo dat er hoogstwaarscliynlyk niet gespeeld zal worden. R.W.B. 2 gaat op bezoek by Kaatsheuvel 2. R.W.B. 3Baardwyk 32 uur. terrein R.W.B. QUICK—W.S.C. Zoo de regen der laatste dagen geeu spel breker wordt, kan het er op het Quiek-ter- rein Zondag a.s. geweldig spannen. Steeds toch zyn de wedstryden tussclien Quick en W.S.C. de aantrekkeiykste geweest der plaatselyke ontmoetingen en een record aantal toeschouwers waren steeds getuige van deze wedstryden, waarin goed voetbal spel werd vertoond. Hoe zal de uitslag zyn van deze ontmoe ting? Hierop is moeiiyk een antwoord te geven, want al is op de ranglyst het verschil groot, steeds toch zyn plaatselyke ontmoe tingen verrassingen. We durven ons daarom aan geen voorspelling wagen en zullen den afloop maar kalm tegemoet zien. Wat de verhouding der spelers betreft, deze zal als van ouds sportief zyn, doch we willen de wederzydsclie supporters op het hart druk ken, zich niet met het spel in te laten en alles aan den scheidsrechter over te laten. We behoeven het niet te verzwygen dat er onder de wederzydsclie supporters elementen schuilen die op een voetbalterrein niet thuis behooren wegens hun onsportief optreden. Daarom zullen er van de Quick-zyde Zondag a.s. strenge maatregelen genomen worden en zonder onderscheid van personen, diege nen van het terrein doen verwyderen, welke gevaarlyk zyn voor den goeden gang van den wedstryd. Aanvang 24 uur; by gunstig weer half 3. SPRANG. Zondag krygt onze voetbalvereeniging S. V.V. Dongen II te gast, om een comp. wed strijd te spelen voor den B.V.B. Onze club wist den vorigeu tegen Dongen gespeelden wedstryd te winnen, doch Dongen is een sterke ploeg, die voorzeker zal pro- heeren revanche te nemen. Het zal dus voor S.V.V. aanpakken zyn en volhouden van het begin tot het einde. Aanvang 2 uur, terrein S. V. V. KAATSHEUVEL. De voetbalvereeniging Kaatsheuvel houdt Zaterdag 17 Januari een algemeene leden vergadering in 't clublokaal by den heer J. van Dun. Onder meer zal besproken worden het houden van een feestavond onder de werkende leden. GEERTRUIDENBERG. Zondagmiddag 2 uur speelt Geertruiden berg I tegen „de Hero" uit Breda. Daar. „de Hero" een prachtploeg heeft, en de onzen Zondag 1.1. ook hebben blyk gegeven het spel te verstaan, zal dit ongetwyfeld een mooie wedstryd zijn. Zondag 12 uur speelt Geertruidenberg.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6