Te Waalwijk alleen verkrijgbaar bij H. KOLSTEREN-L GARDE. MEUBELMAQAZIJNEN 't „Woonhuis', Alle Bankzaken. Ansichtkaarten flectrische Luxe-Bakkerij G0ÜTIÈ1E 1ste klas huis voor fijn gebak en koekjes. - Grootste sorteering - Luxe doozen Bonbons. Chocolaad en pralines. KACHELS. Bierlaagh-v. d. Heijden, J0S. DE F0LTER-K00LS PFAFF Klasse 34 M. v. d. HAMMEN, DRUKWERK Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Mn. DE LAAGSTE PRIJZEN. Attentie Meubelmagazijnen ,,'T WOON HUI 5 'sH ER TOQ EN BOSCH. Te.ef. M. Brood en Beschuit DE HOOP", Krentenbrood cadeau. W. TIMMERMANS <S ZONEN <^5ch rale GEBR. SCHOEP, WAALWIJK. De machine voor groot- en kleinbedrijf Waalwijk Neemt gelden In deposito en Rekening-Courant. s H ERTOOENBOS CU GEBRUIKT TOCH I RAAMSDONKSVEER. AGENTSCHAP DER AMSTERD AMSCHË BANK, Amsterdam RAAD VAN COMMISSARISSEN: D ANDRESON, plaatsverv. directeur der Amsterdamsche Bank Voorzitter. S. D. LANKHUIJZEN, Gedelegeerd Mr. A. M. DE ROON, Gedelegeerd. Mr S. NAAYEN.Secretaris. VERSTREKT HANDELSCRED1ETEN OP NADER OVEREEN TE KOMEN VOORWAARDEN. VERRICHT OVERIGENS ALLE BANKZAKEN WISSELT GRATIS BANKPAPIER De Directie 34031 T. BOONSTRA. VUCHTERSTRAAT 46 en 48 bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis en Slaapkamer Ameublementen. Stoeien, Fauteuils, Bedden, Matrassen Spiegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz. Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENGROS Firma O Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 tv"'"'"' De beste kwaliteit tegen concurreerende prijs, levert U de 33724 C A P E L L E (N Br.) Na afname van 25 brooden een best KASSIERS EN COMMISSIONNAIB8 IN EFFECTEN. WAALWIJK, KANTOORURENVAN 9 TOT 4 UUR. 20418 ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR VERSCHENEN der nieuwe kerk van St. Jan Baptist. Winkeliers. Hoteliers enz. die zich met den verkoop daarvan willen belasten, kunnen zich vervoegen ten onzen kantore. 33187 Verkoopsprijs 5 cent, waarop 20°/0 korting. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. TELEFOON 52 Hoogste onderscheidingen Tentoonstelling Luik 1923. 's-Bosch 1924. 34030 Aanbevelend, Sub. Agenten, Telefoon No. 102. van alle voorradige Wie nu een goedkoope KACHEL wil hebben, koope nu bij 34059 BIJ DE MARKT. WAALWIJK. Voor hen die het nog niet weten!! De za?.k Is verplaatst naar de overzijde der straat tegenover de Markt. Markt, WAALWIJK, Gegarandeerde eerste kwaliteit Spring-Matrassen. Spiraal Kapok Zeegras Slroo Kinder Wollen dekens. Ruime keuze in de nieuwste en uitsluitend Leder: Damestasschen. Portefeuilles. Portemonnaies Sigarenkokers. Acte mappen Koffers enz., enz. Soiled concurreerend adres voor Paardentuigen. Honden Ook voor het be- kleeden van Auto kappen en Meubelen. STATIONSTRAAT 63 TELEF. INTERC. 124 dat uw persoon of zaak waardig represen teert en wendt U daarom in vertrouwen tot de Reparatlen aan bovenstaande artikelen 33603 spoedig en billijk. OPGERICHT 187 2. 60 EIGEN KANTOREN. 33346 KAPITAAL EN RESERVE 19.060.000. GBOOTE STBAAT BAL. De 6 cents sigaar zonder weerga. S. D. Lankhuijzen Co's. Bank ff ruwe huid. Gesprongen handen,Springende lippen. Gebruik INDIAN SCOUT f 875.-. GBOOTE OPRUIMING w

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8