Luxe-Bakkerij 60UÏIÈKE. lste klas huis voor fijn gebak en koekjes. - Grootste sorteering - Luxe doozen Bonbons. Chocolaad en pralines. I. VAN LEEUWEN FRIJDA dieosl 't „W o o ri h u i s' t f. PFAFF Klasse 34 M. v. d. HAMMEN, Muziek en dans is de ggzetlighcid iw Kw huls. Gramaphoons ca Palhéloons. JAG. COHEN - WAALWIJK Mr. fan Coolhstraat 16. Witte Jeans- pnbbeldraads- jVlatlassL kepers. Ongebleekte en gekleurde prils. Zwarte Voerings. Eng. Stof. Molton flanel (tnssebenvoering.) 32799 Satinets poppet ne. Kosetten, Strikken enz. W. Baan te Waalwijk. MEUBELMAGAZIJNEN HET ZUIDEN perX'pond <\(%£ent Concurreerende prijzen. WAALWIJK. Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM. Meest bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. DE LAAGSTE PRIJZEN. Attentie Meubelmagazijnen ,,'T WOONHUIS X. P. C. Roothaert VuL GEUREN SMAAK. De machine voor groot en kleinbedrijf Brood en Beschuit „DE HOOP", Krentenbrood cadeau. s H E RTOGENBOSCH 'sHERTOGENBOSCH. Teief. Waalwijk. 33628 TELEFOON 52 Hoogste onderscheidingen Tentoonstelling Luik 1923. 's-Bosch 1924. 34030 Vertrek van Maan dag. Dins- d ag. Woens dag Donder dag. Vrijdag Zater dag Waalwijk vm. 3 VD 1. 3 vm 6.— 6- vm. 6. Rotterdam nm 12." n m. 1.— nm. 1 12.— nm 12.- Geertruidenberg vm 4 nm. 2.— •Z 3 3 1 j nm. 2.— vm. 7.— nm. 2. vm. 7.— nm. 2 vm 7.— nm. 7. Rotterdam vm 7. nm. 1.—- vm. 7.— nm, 1. vm. 7.— vm. 7. nm. 1. 1. E E c vm. 7.— nm. 1.— Passagierstarief le Klasse 75 et. 2e Klasse 50 et. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 's Bosch 3.30 v.m. Woensdag van 's-BOSCH naar Geertruidcriberg 12.n.m. De Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhuizen te Rotterdam en brengt deze aa.n den loswal in de haven te Waalwijk. Agenten: Waalwijk-BesoijenG. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). DordrechtH. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam(Telef. No. 289),. Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reederi) ARIE SMIT SS. Thor, Slikkerveer, Telefoon No 1 VUCHTERJ5TRAAT 46 en 48 om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis en Slaapkamer Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen Spiegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz. Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENGROS. Firma G Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 Stoombiljartfabrlek TILBURG. 31819 /5 EEN VERE/5CHTE ON UW GROENTEN 5NA/fELy/f TE DOEN ZON WAARDOOR OW OOL5DENOOTEN ZOO TEN VOLLE VAN DEN NAAI TDD NONNEN DEN/ETEN El nE HU/S VROUW O/E N/EPOP POOS 3 TEL T, /3 DAN OOP N/ET TEVREDEN NET 'N GOEDE /OVAL'r NAP6AP/NE DDLN E/5ENT STEE, STATIONSTRAAT 63 TELEF. INTERC. 124 De beste kwaliteit tegen concurreerende prijs, levert U de 33724 CAPELLE (NBr.) Na afname van 25 brooden een best VOORRADIG EERSTE KWALITEIT Alle soorten VEEREN, NAALDEN enz. enz. Steeds voorradig de nieuwste nummers op de Gramaphoonplaat. Reparatiën aan alle machines vlag en billijk. 33768 Beleefd aanbevelend, Rijwiel- en Muziekhandel Speciaal Schoenvoerings Garen Band en Sajet engros. Steeds voorradig aan uiterst concurreerende prijzen Vele ongeregelde PARTIJEN waaraan beslist koopjes. aan de Haven WA AL WIJ K. KANTOORUREN VAN 9—12 UUR. DES ZATERDAGS VAN 9-11 UUR 4961 - 34074 to t-i vn: ;.n&-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4