Te Waalwijk alleen verkrijgbaar bij H. KOLSTEREN-L Ons abonnementental groeit dagelijks. dat het THEE-fabrikaat van Ned.-Indië een 5 zeer hoogstaande reputatie heeft 34117 JOS. DE FOLTER-KOOLS Groot Cinematografisch Kunstwerk KACHELS.^ Bierlaagh-v. d. Heijden, Verder mooi bij-programma. B A. A.FARÖ. is verp GROQTESTR A AT 316 OPENING Zaterdag 24 Januari. Ruime sorteering Hoeden, Petten en verdere heerenmodeartikelen. Dames. enHeerenkleedingnaar maat Mmbia. Bomocord. Odeon. ENZ., ENZ. Overweegt toch onze mededeeling omtrent de zeer groote verspreiding van en de groote belangstelling voor ons blad. Zaterdag 24 Januari 8 uur. Zondag 25 Januari 6 en 8j2 uur. („DE ONDERGANG VAN TROJE") I. De gevaren van het hoogtoerisme in de II. Kokki tegen wil en dank. s. 1 RIJWIELEN. ONZE ZAAK van GROOTESTRAAT 323 naar 34102 bij de Markt, in het pand vroeger bewoond door den heer P. Bierlaagh. BRILLEN BETER EN BILLIJKER Wed. Jean Rievers, Prijsverlaging f 1.50 m Winter. ls«e deel. #5 Vereeniging voor de Thee-Cultuur in Ned.-Indië. Markt, WAALWIJK, Gegarandeerde eerste kwaliteit Spring-Matrassen. Spiraal Kapok Zeegras Slroo Kinder Wollen dekens. Soiled concurreerend adres voor Paardentuigen. Honden Ook voor het be- kleeden van Auto-kappen en Meubelen. Reparatlen aait bovenstaande artikelen 33603 spoedig en bll!S|k. Ruime Keuze in de nieuwste en uitsluitend Leder: Damestasschen Portefeuilles. Portemonnaies Sigarenkokers. Acte mappen. Koffers enz., enz. van alle voorradige Wie nu een goedkoope KACHEL wil hebben, koope nu bij - 34059 BIJ DE MARKT. - WAALWIJK. Voor hen die het nog niet weten!! De zaak Is verplaatst naar de overzijde der straat tegenover de Markt. IA met de voornaamste Duitsche Artisten in de Hoofdrollen o.a. EDY DARCLEA als Helena, HANNA RALPH als Andromache, ALB. BASSERMAN als Aisakos, CARL DE VOGT als Hector, ALBERT STEINMUCK als Priamos, CARLO ALDINI als Achilles, Enz. ru Gij kunt alle een gelukkig en voorspoedig jaar 1925 hebben, indien U met uw REPARATIE of het zij bij aanschaffen van een NIEUW RIJWIEL banden, lam pen of ONlöERDEELEN naar de meest bekende en vakkundigste inrichting van Waalwijk gaat. Nergens vindt ge een grootere keuze in diverse artikelen Speciaal maak ik U attent op mijn groote verscheidenheid in U vindt bij mij elk gewenscht merk, zoowel in ENGELSCH of van de meeste 1ste Klas HOL- LANDSCHE fabrikaten,o.a Rudge Withword Fongers, Gazelle, Union, Burgers E. N R Bato, Baiavus, Magneet, Eijsinck, enz. enz. Steeds voorradig diverse PH1L1PS LAMPEN voor Automo bielen, Motorrijwielen, Rijwiel-? lampen, Zaklampen enz Diverse Olieën, Benzine. Dunlop Auto- en Motorbanden. 33995 Aanbevelend. Bondsrijwielhersteller. Waaiwljk-Besoljen. P.S. Voor vaste cliënten nog en kalender 1925 beschikbaar. PRIJZEN ALS GEWOON. 2 acten. 34108 3 V :a 3 Ab<mneert O op en Adverteert in ,J)E ECHO VAH HET ZülDEN", het meeat gelezen hlad in de Lang afraai en OinyevitoQ WAALWIJK, 33195 Electrische Brillenslijperij. WAALWIJK. CORN. P- VAN ZELST NOORDW1JK. Wij ontvingen heden een pracht-sorteering Qramaphoon-platen waarbij DiC MadprC VdifP wS'KgJberg's Werddbloomd Orkest I 5.40. 1110 I'IUulCI 0 f üllü' Charles van lsterdaal, Cello-solo's f 2.25. Louis Zimmerman, Viool en Piano's f 4 50. Lener—kwartet. Boris Lenski, Viool f 2.00. Duo Hofman, Succes—nummers f 2.00 Jeno Fesca, Dans— en Concertplaten. Emille van Bosch, Louis Morrisson en Mevr. Santhagens Manders Solo's, Duo's en Trios. Dajos Bela, Dansplaten f 3.00. Lou Bandy's Nieuwste successen. Duo Hofman, pracht—nummers. 34123 BEK A. De be te Nieuwe Wiily Derby Nummers. DE S1XTIJNSCHE KAPEL Pracr.t opnamen PARLOPHOON 30 c M. Dubbelzijdig f 6 oo. S T U DI E-M UZIEK voor de Muziekschool. Prima VIOOLSNAREN en ONDERDEELEN. Grootestr. 375 Hoek Putstraat, WAALWIJK. van alle MUZIEK en MUZIEK- INSTRUMENTEN. Reclame DANSPL \AT Del cents sigaar zonder weerga. FLOIt-IIOSCOPE vtiiwun GBOOTE OPRUIMING a v RS IA HELENA 1 Wielrijders! I L WilliH illlllMIl MülMWMMÏWTrï-"-"—

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7