I Hoor u's Me H. Commie en Aanneming ontvangen: I. van Leeuwen Frijda. - Waalwijk, Electiische Luxe-Bakkerij GQUTIÈRE. Paaseh- fa/a ff e Heden ontvangen een groote partij Pianomuziek: Doe thans uw voordeel0ramaPh°™-pla'e« 2s cm j ioo-j so JOS. DE FOLTER-KOOLS UITTREKSELS III GROOTE mtS I C Mortier C. Klerks In Overhemden, Dassen. Zelinders, Corn. P. van Zelsf, lÉeidi! MEUBELMAQAZIJNEN 't „W o o n h u i s", te Waalwijk. Lnorm Succes Gouden knopjes, Broches, Ringen, Arm banden, Colliers, Gouden en Zilveren Horloges, Kettingen, Gouden en Zilveren Knopjes Beleefde uifnoodiginff lot mijn speciale welke dit jaar buitengewoon gesorteerd is Bijzonder in Paaseh Crème- Figuur- en Bonboneieren. Bonbonnières en Paaseh-affraefiesc BELANGRIJK BERICHT RIJWIELEN, Vraagt DE GEESTDRIFTIGE ROEPT UIT I Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM. 'sHE RTOGENRO S C H Meest bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. Bekend om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 DE LAAGSTE PRIJZEN. Attentie Meubelmagazijnen ,,'T W0ONHÜI5" 'sH ER TOG EN BOSCH. Teief alles aan concurreerende prijzen. Verder steeds voorradig groote sorteering WEKKERS, PENDULES, en REGULATEURS vanaf f22.50, met bimbamslag met een vol jaar garantie. Oud Goud en Zilver wordt tegen de hoogste waarde ingeruild. 34358 Aanbevelend, TELEFOON 52 34346 Salonstukjps, Opera bandjes, Ouvertures. Fanlasien, Studieboeken. Moderne schlager, Walzen Foxtrots, Steps, Marchen, alsmede een pracht collectie COMISCHE VOORDRACHTEN van alle bekende uitgevers. CABARET LIEDJES van Hofman, Kees Pruis, Derby. Enz. 34286 ftll9 Muziekinstrumenten Snaren en Onderdeelen. Crootestr. 375 Hoek Putstraat, WAALWIJK. Meest gesorteerd adres voor Gramaphoons, pathéfoons en platen. Opruiming van een groote partij BESLIST HET GOEDKOOPSTE ADRES 1 Markt, WAALWIJK, Gegarandeerde Ruime keuze Soiled eerste kwaliteit in de nieuwste en concurreerend adres Spring-Matrassen. uitsluitend Leder: voor Spiraal r Damestasschen, Paardentuigen. Kapok Portefeuilles. Honden Zeegras Portemonnaies Ook voor het be- Slroo Sigarenkokers. kleeden van Kinder Acte mappen. Auto kappen en Wollen dekens. Koffers enz., enz. Meubelen. Reparatlen aan bovenstaande artikelen 33603 spoedig en blllllk. uit de ALCEMEENE POLTIE-VERORDENING van WALWIJK betreffende Markten. Ker mis, Tapperijen en Open bare vermakelijkheden zijn verkrijgbaar bij 34368 Waalwijkscbe Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Op gewoon papier f 0 25. Op carton f 0 50. Zesk Vlechtwerk. Vierk. Vlechtwerk, ^untdraad. (5 addendraad. Krammen draadnagels. Enz. Ijzerhandel 34319 Waalwijk heb ik met den verkoop mijner omdat ik een prima fiets lever aan billijken prijs en daarbij zeer coulant ben in garantie opvattingen. Ik lever U alle eerste kis fabrikaten, w.o. GAZELLE, BURGERS, SIMPLEX, BATO, SERVA EN ANDERE, terwijl ik reeds voor 65.een beslist degeljjk Rijwiel kan leve ren met één jaar schriftelijke garantie. Grooten voorraad in alle ONDERDEELEN, tevens meest gesorteerde adres in allerlei LUXEARTIKELEN, alle soorten Lantaarns, Zaklam pen, Batterijen, Handwarmers en verder al het denkbare dat met den rijwielhandel in verband staat. 33152 Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag. Donder dag. Vrijdag Zater dag. Waalwijk vm. 3.— vm. 3 vm 6. 6- vm. 6.— Rotterdam nm 12." nm. 1.— nm. 1 12.— nm. 12.-- Geertruidenberg vm 4 nm. 2 vm, 4.— nm 2.— nm. 2.— vm. 7.— nm. 2. - vm. 7.- nm. 2 vm. 7.— nm. 2. Rotterdam vm 7.— nm. 1.— vm. 7.— nm, 1.— vm. 7.— 1. 1 E E c vm. 7.— nm. 1. - vm. 7. nm. 1. Annex Reparatie-Inrichting Grootestraat 4, D R U N E N. HET ONOVERTROFFEN KINDERVOEDSEL. Waar andere voedingsmiddelen falen, succes verzekerd. 33472 Verkrijgbaar: Dames de Bree, WAALWIJK. Jos. Baaü'ens, (v.m. BESOIJEN). Wed. J. van Lier, (v.m. BAARDWIJK). A. van Dongen, SPRANG. Wed. H. Wordragen- van de Ven, VLIJMEN. ENZ., ENZ. 34202 VINDT U BIJ ONS STEEDS IETS APARTS. Prima Overhemden met boord 1 2,50. WAALWIJK bij de Markt. PER Passagierstarief le Klasse 75 ct. 2e Klasse 50 cl. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 's Bosch 3.30 v.m. Woensdag van 's-BOSCH naar Qeertruidenberg 12.— n.m. De Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhuizen te Rotterdam en brengt deze aan den loswal in de haven te Waalxoijk. Agenten: Waalwijk-Besoijen: G. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). Dordrecht'. H. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam: (Telef. No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reedertf ARIE SMIT SS. Thor, Slikkerveer. Telefoon No 1 VUCHTERSTRAAT 46 en 48 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis en Slaapkamer Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels, Schildertien, Geschilderde Meubelen enz. Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENQROS Firma Q Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 KANTOORUREN VAN 9-12 UUR. DES ZATERDAQS VAN 9-11 UUR 4196 mm t--" "H VOEDZAAM 8EURI6 SMAKELIJK V00R0EELIB MET OEZE EIGENSCHAPPEN TOEGERUST WINT LOTUS STEEDS MEER TERREIN MET OEZE EIGENSCHAPPEN HEEFT LOTUS REEDS OE VOORKEUR VEROVERO VAN ALLE HOLLANDSCHE HUISVROUWEN MET OEZE EIGENSCHAPPEN IS HEI SUCCES VAN LOTUS VERZEKERO VOOR ALTUO 8lk pö«je'N ui? tê HEtRL'JHE CHOCOLADE VRAA6T UW WINKELIER ONS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4