den Heer lacq. Spijkerman Van Sen 4 Soseaerls I denkt er om! Bierlaagh-v. d. Heijden E Zoekt uw voordeel, E I. PKILIPFART VAN KEMPEN, JiC (Ml- WAALWIJK Mr. tod Coollislraal 16. Alle Bankzaken. Zondag 15 Maart. Aanvang 6 en 8X2 uur, A. A.FARO. Hebt K onze étalages reeds bezichtigd? U vindt er zeker iets voor 11 geschikt- Corn. P. van Zeist. Mij. vli De Erven I). Trip - Utrecht, Dijckerhoff Portlandcement PFAFF Klasse 34 M v. d. HAMMEN, muziek en dans is lie gtztllijluH In llw Ms. Gramapfiaons en Pathéfoons. W. Baan Het is in Uw belang De Rooij-Bourgonjen, Varkens en Koeien. - Capelle (N.-Br.) fo. Weil Joh Verhuist S Zonen, HIINSTDRUKWESK Markt - Waalwijk. Heeren-, Jongens- en Kindercostuums Speciaal-Schoenvoeringj en gros. Engelsche Stof voor Pantoffels. Rozetten, Strikken, Pompons. Garen, Band, Sajet en gros. 1. Journaal. 2. De strijd om een stuk land. 3. Het groole Zeemans-drama: Sensationeel Dramatische schets uit het Zeemansleven in 7 acten. 4. De Familie-auto. Dolvermakelijke klucht. Prijzen als gewoon. Het BESTE KRACHTVOER voor Machinefabriek HET ZUIDEN speciaal toe 0P BELAST ZICH WONINGGIDS HEEREN LANDBOUWERS Prikkeldraad, Heiningdraad, Harmonicag as, Kippengaas, Krammen, Draadnagels. Rieken Spaden enz. KOOPT U HET GOEDKOOPST W. TIMMERMANS ZONEN RIJWIELEN. 34197 Importeurs van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. De machine voor groot en kleinbedrijf Waalwijk. Winkeliers van Waalwijk en Omstreken Firma A. L SNEl P Co. A, P. C. Roothaert De Direciie der Algemeene Brandwaarborg-Maat schappij te Rotterdam, opgericht in 1818. bericht hiermede dat zij tot Correspondent voor WAALWIJK en Omstreken heeft aangesteld te Waalwijk, Grootestraat 143 en zulks In de plaats van den Heer J. LANGERMANS, welke op zijn verzoek, eervol is ontslagen. DE DIRECTIE ROTTERDAM, Maart 1925. Wijnhaven Zuidzijde No. 56 34393 Grootestraat 264 WAALWIJK, met het maken van plannen, bestekken en begrootingen voor alle voorkomende bouwwerken en de leiding daarvan. SCHE7SON 7 WERPEN tegen billijke vergoeding. - 7 A X All ES. B 111 ij k e condities. JOS. v. REE. 34389 ED. BOSSAERTS. Architecten. Te koop aangeboden: winkelhuis op besten stand in de Grootestraat1 burgerwoonhuis in voormalig Besoijen 2 per- ceelen bouwterrein en bloc woningen in de Putstraat bloc Ar beiderswoningen in de le Zeine (en bloc en in massa.) Te huur aangebodenflink woonhuis in het centrum van Waalwijk. Inlichtingen aan bovenstaand adres. bij 34300 Het beste Adres voor in alle maten en prijzen. KINDFRPAK.ÏFS zeer geschikt voor de EERSTE H. COMMUNIE. Tevens ook een ruime keuze in Regenjassen. Hoeden en petten en broeken en verdere .Mode artikelen. OOK UITSLUITEND KLEEDING NAAR MAAT. 34392 Aanbeveledd, naast het Postkantoor Waalwijk. ALLE GENRES 3424 Veel ongeregelde Partijen beneden fabrieksprijzen. KA8SIEBS EN COMMISSIONNAIRS JN EFFECTEN. WAALWUK, KANTOORURENVAN 9 TOT 4 UUR. 20413 ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR PROGRAMMA: 34398 Comedle 2 acten. Gij kunt alle een gelukkig en voorspoedig jaar 1925 hebben, indien U met uw REPARATIE bij aanschaffen van een ,NiEUW RIJWIEL, banden lam pen of ONDERDEELEN naar de meest bekende en vakkundigste inrichting van Waalwijk gaat. Nergens vindt ge een grootere keuze in diverse artikelen Speciaal maak ik U attent op mijn groote verscheidenheid in U vindt bij mij elk gewenscht merk, zoowel in ENGELSCH of van de meeste 1ste Klas HOL- LANDSCHE fabrikaten,o.a. Rudge Withword. Fongers, Gazelle, Union, Burgers E. N RBato! Batavus, Magneet, Eijslnck. enz. enz. Steeds voorradig diverse PHILIPS-DAMPEN voor Automo bielen, Motorrijwielen, Rijwiel lampen, Zaklampen enz Diverse Olicën, Benzine. Duniop Auto en Motorbanden. 33995 Aanbevelend Bondsrijwielhersteller. Waaïwijk-Besoljen, WAALWIJK bij de Markt. 34204 Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handei. STATIONSTRAAT 63 TELEF. INTERC. 124 VOORRADIG EERSTE KWALITEIT Alle soorten VEEREN, NAALDEN enz. enz Steeds voorradig de nieuwste nummers op de Gramaphoonplaat. Reparatlën aan alle machines vlug en billijk, 33768 Beleefd aanbevelend, Rijwiel- en Muziekhandel WAALWIJK. aan de Haven om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij 33302 GROSSIER, W A A L W IJ K. m»" VRAAGT. MONSTER, PRIJS EN CONDITIËN. Belangrijk hooger gehalte aan eiwit- en vetstoffen dan andere meelsoorten als b.v. maismeel en gerstemeel: lager in prijs analyse ter inzage Sneller gewichtstoename en beter kwaliteit spek bij Uw varkens. 32323 Hooger melkopbrengst bij Uwe koeien. Vraagt een proef bij Uwen Handelaar en doel Uw voordeel. WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walk vaten. Exhausters. StoombiljartfabrieK TILBURG. 3181 »-»- WIJ LEGGEN ONS Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieten. Flora-Bioscope, Waalwijk. leirijders! smtrr/'t 33628 Sneep's Groimeel] M

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7