Groote sorteering COCOS, TAFEL- en VLOERZEILEN, CHIN AM ATTEN, Kinder- en Vouwwagens. Alles uiterst concurreerend. I. van Leeuwen-Friida. - Waalwijk. Electrische Luxe-Bakkerij GQUTIÈRE. Paaseh- Sfatage, MANGELS. Mij.vh. De Erven H.Trip-Utreclit. 't „W o o n h u i s", PFAFF Klasse 34 M. v. d. HAMMEN, Varkens en Koeien. Je Hoop", - Capelle (N.-Br.) Dames- ee Heerenkleeding Corn. P. van Zeist it KOOPT m Fa. Gebrs. Schoep. Dijckerhoff- Portlandcement MEUBELMAQAZIJNEN 1 STEEDS VOORRADIG: zoowel aan 't stuk als afgepast. Doet Uw voordeel Beleefde uitnoodgng tot mijn speciale welke dit jaar buitengewoon gesorteerd is Bijzonder in Paaseh CrèmeFiguur- en Bonboneieren, Bonbonnières en Paaseh-affraefies I. C. MORTIER. 34197 Importeurs van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. De machine voor groot en kleinbedrijf Meest bezochte en bekendste adres der DE LAAGSTE PRIJZEN. Attentie 'sHERTOG EN BOSCH. Te.ef 22 Het BESTE KRACHTVOER voor HET ADRES naar maat is een Iedereen doet het. „MOFFELEN". I 7.50. v.|tl. W. C. KLERKX, Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM. sHERTOGENBOSCH Meubelmagazijnen ,,'T W 0 0 N h (J 15 Firma A. L- SNEEP Co. 34509 Aanbevelend, TELEFOON 52 34346 Ijzerhandel 34502 Waalwijk. Voor Noord-Brabant levering uitsluitend xaan den handel. VUCHTERSTRAAT 46 en 48 'rnmÊÊm STATIONSTRAAT 63 TELEF. INTERC. 124 Waalwijk. 33628 Zuidelijke Provinciën. Bekend om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis en Slaapkamer Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENGROS. Firma G. Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 Belangrijk hooger gehalte aan eiwit- en vetstoffen dan andere meelsoorten als b.v. maismeel en gerstemeel: lager in prijs analyse ter inzage. Sneller gewichtstoename en beter kwaliteit spek bij Uw varkens. 32323 Hooger melkopbrengst bij Uwe koeien. Vraagt een proef bij Uwen Handelaar en doet Uw voordeel. V O ,0 R 34203 WAALWIJK bij de Markt, 30 34422 Aanbevelend, Emailleer-, Nikkel-, Framenbouw- en Reparatie-lnr chting. Laat nu Uw RIJWIEL moffelennergens kan men zoo billijk een Rijwiel laten moffelen. Alle Rijwielen worden 3 maal gelakt, de kleur der biezen naar verkiezing worden gedemonteerd en gemonteerd voor den prijs van slechts Verder worden alle nieuwe Rijwielen door mij zelf gebouwd. Solied en zeer billijk in prijs. Alle Rijwielen door mij ge bouwd worden geleverd met '10 jaar garantie. Speciale aanbieding voor het bouwen van KINDER RIJWIELEN, die in alle mogelijke maten geleverd kunnen worden. N Alle REPARAT1EN worden vlug en billijk afgewerkt Beleefd aanbevelend, Grootestraat 3 tegenover de Bescijer.sche Steeg, 34379 B E S O IJ E N. Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag. Donder dag. Vrijdag. Zater dag. Waalwijk vm. 3.— vm. 3 vm. 6. 6.- vm. 6. Rotterdam nm 12." n m 1.— nm. 1.— 12 nm. 12.- Geertruidenberg vm 4 nm. 2.— vm, 4. nm. 2.— nm. 2.— vm. 7.— nm. 2. vm. 7.— nm. 2.— vm. 7. nm. 2.— Rotterdam vm. 7. nm. 1.— vm. 7.— nm, 1.— vm. 7.— vm. 7. nm. 1. vm. 7. nm. 1.— vm. 7. nm. 1. Passagterstarief le Klasse 75 ct, 2e Klasse 50 ct. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 's Bosch 3.30 v.m. Woensdag van 's-BOSCH naar Geertruidenberg 12.n.m. De Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhuizen te Rotterdam en brengt deze aan den loswal in de haven te Waalwijk. Agenten: Waalieijk-Besoijen: G. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). Dordrecht: H. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam: (Telef. No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reederij AR1E SMIT SS. Thor, Slikkerveer, Telefoon No 1 Sneep's Grofmeel! WILT GE ER ZEKER VAN ZUN OAT UW KOOKKUNST STEEDS OEN JUISTEN KOERS HOUDT, GEBRUIK 0AN8DMET 3AKKEN STOVEN BRADEN gN OP HET BROOD UITSLUITEND DE FilNE LOTUS MARGARINE PER^DONO CENT Thalia-Rüwiel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4