H. Kolsteren-Lagarde - waalwijk. Grossier in: SIGAREN, SIGARETTEN, TABAK, KOFFIE EN THEE. A. A.FARÖ. 1 cojthmzi BLOEMEN Het Is in Uw belang De Rooij-Bourgonjen, peau de 5ned« Damesschoenen Bruine jtaeren jtfjpolliires £ak en bruine kinderschoentjes I. COHEN MUM, Mr. van M 16. Firma Chr. de Kort, llül te Waalwijk. J0S. DE FOLTER-KOOLS Winkeliers belangrijke korting. 34558 3W Bij afname van partijen rabat GRATIS SERVICE VOOR FORD EIGENAREN BRILLEN BETEREN BILLIJKER Engelsche Stof voor Pantoffels. Rozetten, Strikken, Pompons. Garen, Band, Sajet en gros. VROOM €2 P1EESMANN Speciaal-Schoenvoerings en gros. VI RIJWIELEN. OFFICIAL DEALER Wed. Jean Rievers, Anjelieren per tak26 Tulpen per bouquet 36 per tak... 135 Crocussen per tak9 2 Anemonen per bouquet75 16 Seringen per groote tak89 39 Prunus per tak55 36 Bouquetten lozer, enz98 63 49 Bloemenbakjes met bloemen 49 49 SPAARHUIS" Winkeliers van Waalwijk en Omstreken I ONTVANGEN Gij kunt alle een gelukkig en voorspoedig jaar 1925 hebben, indien U met uw REPARATIE of het zij bij aanschaffen van een NIEUW RIJWIEL, banden, lam- pen of ONDERDEÈLEN naar de i meest bekende en vakkundigste j inrichting van Waalwijk gaat. Nergens vindt ge een grootere keuze in diverse artikelen.Speciaal maak ik U atlent op mijn groote verscheidenheid in U vindt bij mij elk gewenscht merk, zoowel in ENGELSCH of van de meeste 1ste Klas HOL- LANDSCHE fabrikaten,o.a. Rudge Withword, Fongers, Gazelle, Union, Burgers E. N. R., Bato, Batavus, Magneet, Eijsinck, enz. enz. Steeds voorradig diverse PH1L1PS LAMPEN voor Automo bielen, Motorrijwielen, Rijwiel lampen, Zaklampen enz. Diverse Olieën, Benzine. Dunlop Auto- en Motorbanden. 33995 Aanbevelend. Bondsrijwielhersteller. Waalwljk-Besoijen. 33600 Alleen bij: TH. LÖWENT HAL. Grootestraat 375. WAALWIJK. Fords od Lincoln WAALWIJK, 33195 Electrische Brillenslijperij. Reclameaanbieding van een zeer mooie partij Kunstbloemen, bijna niet van echt te onderscheiden Hyacinten per groote tak 36 Rozen Per tak39 35 26 Vossestaarten alle kleuren2.4 19 Jardinières Bloempotten -- met 4°/0 samengestelde rente, garantie, plus winstaandeeleu 10—15 of 20 jarige kassen HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET vVOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. HOOGSTE U1TKEERING: Jaarkas 1913—1923 1726.27. 1914 -1924 1 678.02. Per aandeel van f500.-- storting van f50 per jaar. 34196 om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij GROSSIER, WAALWIJK. 33302 VRAAGT MONSTER, PR1|S EN CONDITIËN. DE NIEUWSTE MODELLEN uitsluitend prima qualiteit. handwerk en machinale. Aanbieding van eene mooie collectie MONSTER PAREN aan verminderde prijzen. 34508 Probeert onze bekende „CRES" Schoenen. Reparatie aan schoenwerk zeer concurreerend. Aanbevelend. ALLE GENRES 3424 Veel ongeregelde Partijen beneden fabrieksprijzen. naast de R.K. Kerk. KANTOORUREN VAN 9-12 UUR. DES 7ATERDAQS VAN 9-11 UUR 4196 Markt, WAALWIJK, Gegarandeerde Ruime keuze Soiled eerste kwaliteit in de nieuwste en concurreerend adres Spring-Matrassen. uitsluitend Leder: voor Spiraal Damestasschen Paardentuigen Kapok Portefeuilles. Honden Zeegras Portemonnaies Ook voor het be- Slroo Sigarenkokers. kleeden van Kinder Acte mappen. Auto kappen en Wollen dekens. Koffers enz., enz. Meubelen. Reparatlen aan bovenstaande artikelen 33603 spoedig en billlfk I! I. Wielrijders! kJ WWW. •/.WA', '*s- -ttf. Dc zakenpolitiek der Ford Motor Comp. is niet slechts automobielen te verkoopen, maar veel meer, haar afnemers het onafgebroken gebruik van uitstekende transportmiddelen te verzekeren, waarvan, behalve de aanschaffings-, ook de onderhouds- en bedrijfskosten tot een minimum beperkt zullen zijn. De over de geheele wereld ingerichte Ford Service geeft den Ford-eigenaar de zekerheid, dat hij oVeral en te allen tijde bij Official Ford Dealers of Official Ford Service Stations de echte Ford onderdeden direct kan krijgen, zoodat reparaties in den kortst mogelijken tijd tegen minimum kosten kunnen worden verricht, terwijl hij er tevens van verzekerd kan zijn, dat men hem steeds op de meest voorkomende wijze zal bedienen. Om den FORD bezitter nog meer dan voorheen te helpen, de onderhoudskosten van zijn wagen zoo laag mogelijk te houden, heeft de Ford Motor Comp. of Holland al hare Official Fdrd Dealers toegestaan, voor eigenaars van Ford automobielen, trucks of tractors, de hiernaast nader omschreven Service geheel kosteloos te verrichten. In 23 verschillende gevallen zal dus de Ford eigenaar zijn wagen of motor kunnen laten nazien of bijstellen, of wel bepaalde ondcrdeelen er aan laten vervangen, zonder dat hij ook maar één cent aan arbeidsloon heeft te betalen. Deze maatregel geeft den Ford eigenaar de zeker heid, dat hij meer dan ooit tegen minimum uitgaven een maximum nut van zijn wagen zal trekken. L«t op het hieuw en witte wegbord s U weet den bij een Official Ford Dealer of bij een Official Ford Service Station te zijn. Iedere Official Ford Dealer zal U gaarne inlich- tingen verstreKKen omtrent gemaKKelijKe be talingscondities of het Ford weKelijHsch aankoopsysteem 1. Bougies schoonmaken. 2. Vervangen van de bougies of porseleintjes. 3. Vervangen van de bougie- draden. 4 Stroomverdeeler schoon- maken. 5. Stroomverdeeler verwisselen. 6. Rol van den stroomverdeeler verwisselen. 7. Vervangen van de draden van den stroomverdeeler. 8. Stellen van bobine-punten. 9. Vervangen van trillerplaatjes. 10. Ventilatieriem vervangen. 11. Versnellingsbanden stellen. 12. Aanzuig stangetje vervangen 13. Magneet beproeven. 14. Radiateur spoelen. 15. Waterslang aanbrengen. 16. Geheelen wagen smeren. 17. Accu beproeven. 18. Voorwielen uitlijnen 19. Verwisselen van binnen- en buitenbanden. 20. Aanbrengen van anti-slip- kettingen. 21. Glazen van koplampen ver wisselen. 22. Electrische lampen verwis selen 23. Geheelen wagen nazien. V aardewerk, zeer mooi gebeeldhouwd groote maten, prachtig gemodelleerd LEN BC2C.J □N3HOVEN 99{ N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HAARLEM. Goedgek. by Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol- landsche Scheepsverband-Maatschappij te Amsterdam. P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. CHR. VAN AMSTEL, Architect en Expert., Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzn., Directeur der Levens-Verzekering-My, „De Hoop", te 's-Gravenbage. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candidaat-Notaris te '9-Hertogenbosch E. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het Bykantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandsch Landbouw-Crediet". DIRECTIE A. VAN AMSTEL Jr. C. E. HOORENS VAN HEIJNINGEN. ff re 1 1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8