Electrische Luxe-Bakkirij GOUTIÈRE. lste klas huis voor fijn gebak en koekjes. - Grootste sorteering - Luxe doozen Bonbons. Chocolaad en pralines. t't STEEDS VOORRADIG: Regulateurs, Wekkers. Eiken- en Bronzen Pendules, Horloges, Goud en Zilver. I. van Leeuwen-Frijda. - Waalwijk. MEUBELMAGAZIJNEN 't „W oonhui s", 5toomen en Verven. Po Stralende Zon KOOPT Fa. Gebrs. Schoep. JAC. CODED WAALWIJK. If. hp CaoUraal 16. Gevonden. C. Klerks HET ZUIDEN Alle Bankzaken. DAMES! MOFFELEN". pr- I 7.50. Het is in Uw belang De Rooij-Bourgonjen, Klankvol en Melodieus Zoekt uw voordeel 1 GEBRUIKT GR0 0TE ASSORTIMENT Alles uiterst concurreerend bij s H E RTQGENBQSC H iVieest bezochte en bekendste adres der DE LAAGSTE PRIJZEN. Attentie Meubelmagazijnen ,,'T W 0 O li H U15" 'sHERTOGENBOSCH. Te.ef 22 een Iedereen doet het. Speciaal-Schoenvoerings en gros. Engelsche Stol voor Pantoffels. Rozetten, Strikken, Pompons. Garen, Band, Sajet en gros. In RIJWIELEN In Kinderwagens A„ P. C. Roothaert Brood en Beschuit W. TIMMERMANS ZONEN Winkeliers van Waalwijk en Omstreken DE HOOP' Krentenbrood cadeau. Gramaphoon- en Citherplaten Gramaphoons en Pathéfoons uw Verf en Behangselpapieren W. VAN DER HEIJDEN 1 TELEFOON 52. 34587 Hoogste onderscheidingen Tentoonstelling Luik 1923. 's Bosch 1924. Lid der- Jury Parijs 1925. WANNEER U GEREGELD VOL GEUR EN 5MAM I 1 I I I 34633 VUCHTERSTRAAT 46 en 48 Zuidelijke Provinciën. Bekend om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis- én Slaapkamer Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spi egels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENQROS. Firma G Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 Door ons keurig, vlug en GOED KOOP werk breidt zich onze Cliëntèle steeds uit. 34422 Aanbevelend, TILBURG. 34622 ALLE GENRES 3424 Veel ongeregelde Partijen beneden fabrieksprijzen. Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEELIG ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering. vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 R IJ WIELEN aan voordeelige prijzen. GROOTESTRAAT 45, D R U N E N. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. Stoombiljartfabriek TILBURG. 3181 De beste kwaliteit tegen concurreerende prijs, levert U de KASeiERg EN COMMISSIONNAIRS IN EFFECTEN, WAALWIJK, KANTOORURENVAN 9 TOT 4 UUR. 20*13 ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR W egens uitbreiding der Safe-Inrichting zijn weer loketten verkrijgbaar. 33724 CAPELLE (N.Br.) Na afname van 25 brooden een best Zendt in den Schoonmaak uwe GORDIJNEN, DEKENS enz. ter behandeling naar de 34312 Oudste en meest moderne Inrichting TILBURGTelefoon No. 146 99 Vakkundige behandeling. Kleur naar verkiezing. Billijk in prijs. Voor handelaars reductie. Speciaal ingericht voor 't BOUWEN EN VERBOUWEN van Heerenrijwielen, Damesrijwielen, Kinderrijwielen, Transportrijwielen. Onder hooge garantie tegen uiterst lagen prijs De nog in voorraad zijnde NIEUWE MERKRIJWIELEN EN 2e HANDS RIJWIELEN (Gemoffeld) tegen zeer verminderden prijs. 34586 Aanbevelend, om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij 33302 GROSSIER, WAALWIJK. VRAAGT MONSTER, PRIJS EN CONDITIËN. klinken onze nieuwste voorraad De nieuwste. 34547 Eenig mooi. in alle soorten steeds voorhanden. C. JACOBS ZN., bij de Haven, WAALWIJK 4. en GROOTESTRAAT 3 tegenover de Besoijensche Steeg. ■■■■■■■■BHHBMMBBHmaBiBBiMHtaÉMllilÉariiMia bij 34186 GROOTESTRAAT 270. V I 1 I Thalia-Rpiel. Depots Th. v. d. Sanden, Grootcstr. Mimmmmmmm 'J '«"«MJ1UU1V.1.UU, koopt

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4