Te Waalwijk alleen verkrijgbaar bij H. KOLSTEREN-L A OARDE. billijks Gemtngde Zanpereeniging Grootc Uitvoering op Donderdag 7 eo Vrijdag 8 Mei REISKOFFERS, R. v. Mil-Bohnen. Mij. vh. De Ervend. Trip-Utrecht. Dijckerhoff Portlandcement FLORA BIOSCOPE, Zondag 3 Mei 6 en S1^ uur peatt de Snede patnesschoenen Bruin jteeren Rijpollières £ak en bruine kinderschoentjes NI „WAVEEM A.A.FARO. nijplanken, tanzblokken, choenrekken. Firma Chr. de Kort. J0S. DE FOLTER-KOOLS .Adverteert in De Echo van het Zuiden". TE KOOP: Drukwerken cenc groote zending in alle maten en modellen. In de Hoofdrol LUCIANO ALBERTINI. II. Hij was niet slecht. III. Zwart is Wit IV. Voor zijn vrouw. fl. Bonis, Besoijen Service Station. 1 vier-persoons gesloten wagen van prima Engelsch fabrikaat, met zomerkap, ge heel electrisch met starter, goede banden,in uitstekenden staat, prijs f 975.- 1 vierper soons torpedo,merk „Brasier", met tusschenruit, in goeden staat, sterk gebouw de wagen, prijs f 650.- 1 Vrachtwagenchassis, merk Bergman-Metallurgique, 20-55 P.K., zoo goed als nieuwe banden, prijs f 250.- Bestelt Uw Waal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. _aü Ï^NT VANGEN 3«97 Importeurs van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. Waalwijk. ONTVANGEN AUTOMOBIELEN. Official RIJWIELEN. bl] de No. 34 Directeur G. GERRITSEN, Oisterwfjk. van het oratorium van F. Mendelssohn Barlholdy, voor Gemengd Koor. Soli, Dubbel Kwartet'en Groot Orkest (Donderdag 7 Mei Generale Repetitie), in de zaal van den R.K. GILDENBOND te WAALWIJK. AANVANG 8 UUR. SOLISTEN: 34671 Me). Di. Moorlag. Sopraan. Amsterdam. Mej. Anna Veenenbos, Alt, Alkmaar. De Heer Jac. v. Kempen, Tenor, Bloemendaal. De Heer Max Kloos, Bas, Hilversum. Mevr. Mannaerts Pessers, Sopraan, Tilburg. Mevr. Verbunt Janssens, Alt, Tilburg. De Heer Leo Verschuren, Tenor, Tilburg. De Heer Mathieu Lejeune, Bas, Tilburg. Orkest: Versterkt Muziekkorps 6e Reg. Inf., Breda (35 personen). ENTRÉE-PRIJZEN: Donderdag 7 Mei Eerste Rang f 125. Tweede Rang f 0.75. Vrijdag 8 Mei Eerste Rang f 2.40, Tweede Rang f 1.20. (Alles inbegrepen). Donateurs en Honoraire Leden hebben op vertoon hunner kaart (die streng persoonlijk is) v r ij e n toegang met ééne Dame. Voorverkoop kaarten en plaatsbespreken bij de Kinderen TH. PULLES (tegenover den R K. Gildenbond) vanaf Zaterdag 2 Mei tot en met Woensdag 6 Mei. In verband met het te verwachten drukke bezoek wordt dringend aanbevolen kaarten in voorverkoop te nemen en tijdig plaatsen te bespreken. STRENG VERBODEN TE ROOKEN. 34623 Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handel. "ihdi 'v! HOOFDNUMMER: 34474 5 Acten vol spanning en sensatie. De stoutmoedigheid waarmede ALBERTINI zijn kunststukken van durf en behendig heid verricht, grenzen aan het ongelooflijke leder toeschouwer zal met groote belang stelling de zenuwspannende scènes dezer film volgen, welke is opgenomen in een heerlijke omgeving, terwijl de inhoud der film zelf dusdanig is, dat èn scenerio èn sensatie met elkaar in iedere acte wedijveren om de film tot een spannend geheel te maken. Klucht. Klucht. Klucht. Prijzen als gewoon Prijzen als gewoon. DE NIEUWSTE MODELLEN uitsluitend prima qualiteit handwerk en machinale. Gij kunt alle een gelukkig en voorspoedig jaar 1925 hebben, indien U met uw REPARATIE of het zij bij aanschaffen van een NIEUW RIJWIEL, banden, lam pen of ONDERDEELEN naar de meest bekende en vakkundigste inrichting van Waalwijk gaat. Nergens vindt ge een grootere keuze in diverse artikelen.Speciaal maak ik U attent op mijn groote verscheidenheid in U vindt bij mij elk gewenscht merk, zoowel in ENGELSCH of van de meeste 1ste Klas HOL- LANDSCHE fabrikaten,o.a. Rudge Withword. Fongers, Gazelle, Union, Burgers E. N R., Bato, Batavus, Magneet, Eijsinck, enz. enz. Steeds voorradig diverse PHILIPS-LAMPEN voor Automo bielen, Motorrijwielen, Rijwiel lampen, Zaklampen enz. Diverse Olieën, Benzine. Dunlop Auto en Motorbanden. 33995 Aanbevelend. Bondsrijwielhersteller. Waalwljk-Besoijen. TIMMERMAN 19 Aanbieding van eene mooie collectie MONSTER PAREN aato verminderde prijzen. 34508 Probeert onze bekende „CRES" Schoenen. Reparatie aan schoenwerk zeer concurreerend. Aanbevelend. naast de R.K. Kérk. Markt, WAALWIJK, Gegarandeerde Ruime keuze Soiled eerste kwaliteit in de nieuwste en concurreerend adres Spring-Matrassen. uitsluitend Leder: voor Spiraal Damestasschen Paardentuigen Kapok Portefeuilles. Honden Zeegras Portemonnaies Ook voor het be- Slroo Sigarenkokers. kleeden van Kinder Acte mappen. Auto kappen en Wollen dekens. Koffers enz., enz. Meubelen. Reparatlen aan bovenstaande artikelen 33603 spoedig en bllUJk. De 6 cents sigaar zonder weerga. r» Mister Radio. Wielrijders!

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8