WITTE BIOSCOOP WAALWI1K. „Overwinnen of Sterven" „De Geheimzinnige Spelonk". Good- en ZiMrons In Omheinden, Mij. vh. De Enen H. Trip -Utrecht. torn. P. van Zeist REISKOFFERS. R. v MfKRohnpn. Het is in Uw belang De Rooij-Bourgon jen, pp- koopt Fa. Gebrs. Schoep J0S DE FOLTER-KOOLS Kindermeel EENVOUDIG Gramaphoon, pathifoon of platen Belast zich net controle van uitlotingen. Verzilvert Coupon; en lossingen. Drukwerken 1 Bijzonder mooi bijprogramma. Zoo iets komt nooit weer!!! Zaterdag 8 uur. Zondag 6 en 8'|2 uur. Dijckerhoff- Portlandcement GEN eene groote zending in alle maten en modellen. een Iedereen doet het. Nuthoenderpark „ALTENA Bestelt Uw Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. ZATERDAG 23 en ZONDAG 24 MEI J. H. M. v. ERP 34197 Importeurs van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. Winkeliers van Waalwijk en Omstreken DROGISTERIJ „DE GAPER" „SPAAR U1S" bij de VOOR het vierde deel van den zes-weeksche Seriefilm getiteld 6 deelen drama. 34762 Een schitterend geslaagde sensatie, waarin de sympathieke filmheld EDDIE POLO op eminente wijze de hoofdrol vervult. Reeds veel hebben wij in de drie voorgaande serie's gezien van den beroemden filmartist EDDIE POLO, wat hij ons in deze laatste drie weken te zien zal geven overtreft al het overige tot nu toe vertoond en wordt dan ook het Hoofdnummer „OVERWINNEN OF STERVEN" steeds spannerder daar er huiveringwekkende sensaties van de gepeperdste soort te genieten zijn, welke iedereen zal willen zien. 34726 UWADRE'S Grootestraat 198 bij de Markt, WAALWIJK. Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handel. VINDT U BIJ ONS STEEDS IETS APARTS. Prima Overhemden met boord 12,50. WAALWIJK bij de Markt. 34623 om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij GROSSIER, WAALWIJK. 33302 VRAAGT MONSTER, PRIjS EN CONDITIËN. 34422 Aanbevelend, Markt, WAALWIJK, Gegarandeerde Ruime Keuze Soiled eerste kwaliteit in de nieuwste en concurreerend adres Spring-Matrassen. uitsluitend Leder: voor Spiraal Damestasschen. Paardentuigen. Kapok Portefeuilles. Honden I Zeegras Portemonnaies Ook voor het be- Slroo Sigarenkokers. kleeden van Kinder Acte mappen. Auto kappen en Wollen dekens. Koffers enz., enz. Meubelen. Reparatien 33603 aan bovenstaande artikelen spoedig en billilk. ZUIVERE LIJNOLIE, SICCATIEF, STANDOLIE, TERPENTIJN, VUURLAK, STOELENVERN1S, BLACK VARNIS OF SNELTEER, HOEDENVERNIS, KOUDWATERVERF VOOR MUREN, BUSSEN GLANSVERF, BUSSEN LAK, FIETSLAK, KLEEDERVERF, PARIJSCHGROEN koopt U steeds het voordeeligst in de van ouds bekende 34736 Firma ORIE-DLIMOULIN. Markt, Waalwijk. ALLEENVERKOOP „NUTRICIA'S'-ARTIKELEN. Voorloopig Erkend Fokstation der A. N. P. V. AALBURG bi) Heusden. Valnestcontróle sedert 1920. 1 n 230-250 f 0,30 f 1,- 2 m 210-230 f 0,20 f 0,75 3 180-210 f 0,15 t o,eo 65 VESTIGINGEN. KAPITAAL EN RESERVE 16.000.000. 34490 vast te houden aan dit adres, indien U bij het koopen van een voordeelig wilt worden bediend. Voorradig een prachtcollectieGramaphoon- en Citherplaten, waaronder de nieuwste nummers. 34698 C, JACOBS Zn., Waalwijk 4 bi) de Haven. WAALWIJK, GROOTESTRAAT. p 1 Thalia-KüwieL 99 Broedeieren Eendagsk Wit Leghorn toom Elite, prod. d. hennen 250—294 f 0,40 f 1,25 jonge hennen v. d. len leg f 0,10 f 0,50 Wit Wyandotte toom 1 prod. d. hennen 200—259 f 0,30 f 1,— 2 160-200 f 0,20 f 0,75 jonge hennen groote toom f 0,10 f 0,50 W. I. Loopeenden (overj. dier) groote witte eieren f 0,20 jonge dieren v. d. len leg f 0,15 Bronski. Mamm. Kalk. [haan 35 pond zwaar] f 0,30 Goud Sebr. Kriel bekroond 's-Bosch en Waalwijk f 0.20 Verzending remb., verpakk. vrij, vracht rek. van kooper. Aanvragen met betaald antwoord. 34692 N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HAARLEM. Goedgek. bfl Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol- landsche Scheepsverband-Maatachappt) te Amsterdam. P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. OHR. VAN AMSTEL, Architect en Expert., Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzn., Directeur der Levena-Verzekerlng-My, „De Hoop", te 's-Gravenhage. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candidaat-Notaris te 'a-Hertogenbosch B. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het Bijkantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandsch Landbouw-Crediet". DIRECTIE A. VAN AMSTEL Jr. O. E. HOORENS VAN HEIJNINGEN. ff 9! met 4°/o samengestelde rente, garantie, plas winstaaadeelea. 10—15 of 20 jarige kassen. HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. HOOGSTE U1TKEER1NG /Jaarkas 1913—1923 1726.27. 1914-1924 1 67 8 02. Per aandeel van fs00.-- bij storting van f 5O per jaar. 34196 I 'i 1 in

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3