Extra Pinkster-programma „Een Gerechtelijke Dwaling". A. A.FARO. Fi. Wed Joh Uithuis! Zonen, HOEDEN PETTEN Corn. P. van Ml, Fotograaf, KOOPT -•§ Fa. Gebrs. Schoep. Van Delfts' Kinderwagens en Wandelwagens. REISKOFFERS, R. v. Mil-Roluien. Het is in Uw belang De Rooij-Bourgonjen, Zoekt uw voordeel Drukwerken Prachtig Bij-programma. Machinefabriek MAANDAG 1 JUNI (2en Pinksterdag) De sleutel van het Letterslot". Het Kristallen Meer. Nuthoenderpark „ALTENA een Iedereen doet het. eene groote zending in alle maten en modellen. Bestelt Uw Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. ZATERDAG 30 en ZONDAG 31 MEI WIE IS DE SCHULDIGE? RIJWIELEN. Het Atelier is geopend le Pinksterdag van 10 tot 4 uur. 2e Pinksterdag van 10 tot 6 uur. DROGISTERIJ „DE GAPER" Fa. Th. v. Wijck. ONTVANGEN Winkeliers van Waalwijk en Omstreken I uw Verf en Behangselpapieren W. VAN DER HEIJDEN bij de met als Hoofdnummer het schitterende filmwerk Boelend drama in 7 acten. Een geheimzinnige moord geschiedeniseen schuldige die vrijgesproken wordt en door wroeging gekweld, ten slotte zijn misdaad bekentadem stokkende spanningsterk ontroerend spel met beroemde Amerikaansche sterren als NORMAN KERRY en CLAIRE WINDSOR in de hoofdrollen. Een der boeiendste Amerikaansche Super productions van het seizoen. Zes personen van moord op den millionair PRENTICE verdacht. Hebt U lust deze gerechtelijke puzzle op te lossen Bezoekt dan ons theater waar U eenige uren van aangename spanning door brengt. Vertel liever niet Uw vrienden den inhoud van een der spannendste films van het seizoen, „EEN GERECHTELIJKE DWALING". Gij zoudt een deel van hun genoegen bederven. Juist de prachtig volgehouden mysterieuse situatie, die zelfs de meest scherpzinnige bioscoop bezoeker niet voor de allerlaatste scène vermag op te lossen, geeft aan deze boeiende film zoo'n bijzondere, onweerstaanbare aantrekkelijkheid Niemand verzulme dit met zorg gekozen Pinkster programma te gaan zien. 34815 AANVANG DER VOORSTELLINGEN Gij kunt alle een gelukkig en voorspoedig jaar 1925 hebben, indien U met uw REPARATIE of het zij bij aanschaffen van een NIEUW RIJWIEL, banden, lam pen of ONDERDEELEN naar de meest bekende en vakkundigste inrichting van Waalwijk gaat. Nergens vindt ge een grootere keuze in diverseartikelen.Speciaal maak ik U attent op mijn groote verscheidenheid in U vindt bij mij elk gewenscht merk, zoowel in ENGELSCH of van de meeste 1ste Klas HOL- LANDSCHE fabrikaten,o.a. Rudge Withword, Fongers, Gazelle, Union, Burgers E. N. R., Bato, Batavus, Magneet, Eijsirick, enz enz. Steeds voorradig diverse PHILIPS LAMPEN voor Automo bielen, Motorrijwielen, Rijwiel lampen, Zaklampen enz. Diverse Olieën, Benzine. Dunlop Auto- en Motorbanden. 33995 Aanbevelend, Zaterdag 8 uur. Zondag 6 en 8'/2 ««r. Bondsrijwielhersteller. Waalwljk-Besoijen. WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. om 6 uur en halt negen 5e en 6e Serie getiteld: Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walkvaten. Exhausters. 5e Serie 6e LET WELMaandag uitsluitend VERVOLG en SLOT van den Avonturenfilm van EDDiE POLO. 34201 EN DE NIEUWSTE MODELLEN. WAALWIJK bij de Markt. v./h. Fa. VAN DELFT. ALLE ZONDAGEN STEEDS TOT 4 UUR. 34795 Voorloopig Erkend Fokstation der A. N P. V. AALBURG bIj Hensden. Wit Leghorn toom Elite, prod. d. hennen 250—294 230-250 210-230 180-210 Valneslconlröle sedert 1920. Broedeieren f 0,40 f 0,30 f 0,20 f 0,15 f 0,10 f 0,30 f 0,20 f 0,10 f 0,20 f 0,15 f 0,30 f 0.20 Eendagsk f 1,25 f 1- f 0,75 f 0,60 f 0,50 f 1- f 0,75 f 0,50 ZUIVERE LIJNOLIE, SICCATIEF, STANDOLIE, TERPENTIJN, VUURLAK. STOELENVERNIS. BLACK VARNISH OF SNELTEER, HOEDENVERN1S, KOUDWATERVERF VOOR MUREN, BUSSEN GLANSVERF, BUSSEN LAK, FIETSLAK, KLEEDERVERF, PARIJSCH GROEN koopt U steeds het voordeellgst in de van ouds bekende 34736 Firma ORIE-DUMOULIN, Markt. Waalwijk. ALLEENVERKOOP „NUTRICIAV-ARTIKELEN. 34422 Aanbevelend, De Nieuwe TAR1EFWET is zeer gevaarlijk voor land en tuinbouw, omdat „de groote exportkracht" van die be drijven volgens Dr. Lovink - hierop neerkomt, „dat wij eenige centen goedkooper kunnen leveren dan onze mededingers". COMITÉ VAN VERZET TEGEN PROTECTIE. jonge hennen v. d. len leg Wit Wyandotte toom 1 prod. d. hennen 200—259 n 2 hm 9 160-200 b jonge hennen groote toom W. I. Loopeenden (overj. dier) groote witte eieren jonge dieren v. d. len leg Bronski. Mamm. Kalk. [haan 35 pond zwaar] Goud Sebr. Kriel bekroond 's-Bosch en Waalwijk Verzending remb., verpakk. vrij, vracht rek. van kooper. Aanvragen met betaald antwoord. 34692 Teleloon 131, W A A L W1J K. Stoffeerderij en Reparatie-inrichting. Speciaal eigen fabrikaat onder merk KEMI. ONTV ANGEN: Prachtcollectie 34799 Aanbevelend. 34623 om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij 33302 GROSSIER, WAALWIJK. VRAAGT MONSTER, PRIJS EN CONDITIËN. GROOTESTRAAT 270. 34186 n Witte Bioscoop - WaaiwilK. Wielrijders! „Overwinnen of Sterven" 99 99 99 99 Thalia-Rijwiel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3