J0S. DE FOLTER-KOOLS EENVOUDIG Gratnapiioon, pathéfoon of platen AHe Bankzaken. MEUBELMAGAZIJNEN 't „Woonhui s", Vanaf heden tot Pinksteren RECLAMEWEEK. Dames- en Heerenkleeding Corn. P. van Zeist Louis Van Rdelberg, Markt, Waalwijk HET ZUIDEN ONZE PENDELWASCHMACHINES I. I MORTIER i ZONEN, Mij. vh. De Emu B. Trip - Utrecht. Dijckerhoff- Portlandcement JU. COHEN Mill1. m tuMraat 16. De Ijzerwinkel van Waalwijk Bierlaagh-v. d. Heijden DAMES W. TIMMERMANS ZONEN DE LAAGSTE PRIJZEN. DE HOOP", Gaat met Pinksteren niet op reis alvorens het magazijn van LOUIS VAN ADELBERG bezocht te hebben. HET ADRES PRIJSVERMINDERING in Dames- en Hinderhoeden. 34759 PRIJSVERMINDERING in Heeren-, Jongens- en Kinderpakjes. Nieuwe aanvoer STROOHOEDEN. naar maat is Engeische Stof voor Pantoffels. Rozetten, Strikken, Pompons. Garen, Band, Sajet en gros. aan de Markt, Attentie Meubelmagazijnen ,,'T W00NHUI5 Brood en Beschuit Krentenbrood cadeau. W KEUKEN Extra Reclameprijzen. A. P. C. Roothaert 34197 Importeurs van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. Speciaal-Schoenvoerings en gros. sHERTOGENBOSCH 's HERTOGENBOSCH. T«irf. IN UW KOOKKUNST KONT GE TE BOVEN, AL9 MAAR AAN mm SPAAR HUIS" Markt, WAALWIJK, Gegarandeerde Ruime Reuze Soiled eerste kwaliteitin de nieuwste en concurreerend adres Spring-Matrassen. uitsluitend Ledet voor Spiraal Damestasschen. Paardentuigen. Kapok Portefeuilles. Honden Zeegras Portemonnaies Ook voor het be- Slroo Sigarenkokers. kleeden van Kinder Acte mappen. Auto kappen en Wollen dekens Koffers enz enz. Meubelen. Reparatie» aan bovenstaande artikelen 33603 spoedig en billijk. vast te houden aan dit adres, indien U bij het koopen van een voordeelig wilt worden bediend. Voorradig een prachtcollectieGramaphoon- en Citherplaten, waaronder de nieuwste nummers. 34698 C. JACOBS Zn., Waalwijk 4 bij de Haven. KA80IBES EN COMMIS8IONNAER8 IN EFFECTEN. WAALWIJK, KANTOORURENVAN 9 TOT 4 UUR. 20418 ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR Wegens uitbreiding der Safe-Inrichting zijn weer loketten verkrijgbaar. VUCHTERSTRAAT 46 en 48 bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 Qeregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis- en Slaapkamer Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz. Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENGROS. Firma G. Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 De beste kwaliteit tegen concurreerende prijs, levert U de - 33724 CAPELLE (N.Br.) Na afname van 25 brooden een best 'N REEP EAJNE CHOCOLADE IN ELK PAKJE Nog mooier en goedkooper. VOOR 34203 WAALWIJK bij de Markt. Stoombiljartfabriek TILBURG. 3181 maken den waschdag tot een feestdag I Onberispelijk heldere wasch Eenvoudige constructie Gemakkelijke werking Worden onder volle garantie geleverd 34664 Hoogstraat A. 7 8 GORINCHEM Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handel. met 4°/0 samengestelde rente, garantie, plas winstaandeelen. 10—15 of 20 j -.rige kassen. HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. - HOOGSTE U1TKEERING Jaarkas 1913—1923 f 726.27. 1914-1924 1678 02. Per aandeel van f500.-- bij storting van f 5O ~- per jaar. 34196 ALLE GENRES 3424 Veel ongeregelde Partijen benedenfabrieksprijzen. O z a v S co a a a co N ■O s co a a o o a v Is concurreerend, levert steeds 34643 prima qualltelt ivaren en heeft grooten voorraad van; Kippengaas, Kuikengaas, Vogeltjesgaas, Harmonica- gaas, Prikkeldraad, Heiningdraad, Droogdraad, Asphalt, Landbouw- en Tuingereedschappen, Keukenfornuizen, Waschfornuizen, Waschmachines, Mangels, Gegalv. waschketels, Waschteilen, Emmers, enz., enz. Beleefd aanbevelend. Zendt in den Schoonmaak uwe GORDIJNEN, DEKENS enz. ter behandeling naar de 34312 Oudste en meest moderne Inrichting. TH FTTpri Tpletnnn No. 146. 99 99' N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HAARLEM. Goedgek. btJ Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol- landsche Scheepsverband-Maatschappij te Amsterdam. P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. CHR. VAN AMSTEL, Architect en Expert., Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzn., Directeur der Levens-Verzekerlng-My„De Hoop", te 's-Gravenhage. Mr. OH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candldaat-Notaris te 'a-Hertogenbosch E. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het Bijkantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandsch Landbouw-Credlet". DIRECTIE A. VAN AMSTEL Jr. O. E. HOORENS VAN HEIJNINGEN. 4) 9 S3 co CA u 4) 4) 4) 4 O O

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4