Zaterdag 6 en Zondag 7 Juni Voor Fijn gebak, Koekjes, Chocolaad of Bonbons bovenstaand adres! In Overhemden. Dassen, Zelibinders. Corn. P. van Zeist, Atelier voor Fotografie A. OERKERK EENVOUDIG Gratnaphoon, pathffootr of platen Pfaff-Naaimachinefabriek M. v. 1. Hammen, Staflonstraal 63. Dit Elad ziel z'n oplaai en advertenties eiken dal) toenemen. Firn P. OWirch |(iijplanken, tatizblokken. choenrekken- P. KOESEN. HOEDEN PETTEN torn. P. van Zeist WIT EN GESTREEPT INWIKKELPAPIER Frank Mayo. - Mildred Harris. Norman Kerry. - Evelyn Brent. Prachtig Bijprogramma. £xplieafie\ de Heer van Snge/en, Telefoon 52. denke men aan Neemt gelden in deposito en Rekening Courant. Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM WAALWIJK. DROGISTERIJ „DE GAPER" -Waalwijk. L C. MORTIER. Bonis, Besoijen 's-Boscti. Waalwijk. brengen wij onze geachte Bioscoop bezoekers van Waalwijk en Omstreken ondanks het late seizoen, een bijzonder programma met als Hoofdnummer: 99 34839 Melodrama in 6 bedrijven door E. M. HULL. (Schrijver van „DE SHEIK.") De hoofdrollen worden gespeeld door beroemde artisten als PRACHTIGE NATUUROPNAME Zij die het filmwerk „onder TWEE VLAGGEN" gezien hebben, mogen beslist niet verzuimen dit prachtige filmwerk te komen zien, daar dit een film is nog prachtiger en spannender. PF" Iedereen zal bewonderen de magische kracht van den Indischen Fakir. AANVANG DER VOORSTELLINGEN Zaterdag 8 uur. Zondag 6 en 8'/2 uur. Hoogste onderscheidingen Tentoonstelling Luik 1923. 34848 Lid der Jury Parijs 1925. - 's Bosch 1924. ENZ., ENZ. 34202 VINDT U BIJ ONS STEEDS IETS APARTS. Prima Overhemden met boord f 2,50. WAALWIJK bij de Markt. (v/h. Fa. van Delft) 34838 Voor het maken van Familie-, Bruiloft of Vereenigings- groepen overal aan huis te ontbieden. 34490 VESTIGINGEN KAPITAAL EN RESERVE GROOTESTRAAT. WAALWIJK, Uitbreiding: dienst Geertruidenberg-Rotterdam. Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag. Donder dag. Vrijdag. Zater- dag. Waalwijk vm. 3.— nm. 2.— vm. 3 vm. 6. vm. 6.— nm. 2.— vm 6.— vm. 6.— nm. 2.— Rotterdam vm. 7.— nm 12.- nm. 1.— nm. 1 vm 7.- nm. 2.— nm 12." vm. 7.— nm 12." Geertruidenberg vm 4 nm. 3.30 vm, 4. nm. 3.30 nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3 30 vm. 7.— nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 Rotterdam vm. 7.— nm. 1.— vm. 7.— nm, 1.— vm. 7.— vm. 7. nm. 3. vm. 7.— nm. 1.- vm. 7.— nm. 1.— vast te houden aan dit adres, indien U bij het koopen van een voordeellg wilt worden bediend. Voorradig een prachtcollectieGramaphoon- en Citherplaten, waaronder de nieuwste nummers. 34698 C. JACOBS Zn., Waalwijk 4 hij de Haven. Passagierstarief le Klasse 75 ct. 2e Klasse 50 ct. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 's Bosch 3.30 v.m. Woensdag van 's-BOSCH naar Oeertruidenlerg 12.n.m. De Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhuizen te Rotterdam en brengt deze aan den loswal in de haven te Waalwijk. Agenten: Waahoijk-Bcsoijen: G. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). Dordrecht: H. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam(Telef. No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reederij AR1E SMIT SS. Thor, Slikkerveer, Telefoon No 201 ZUIVERE LIJNOLIE. SICCATIEF, STANDOLIE, TERPENTIJN, VUURLAK, STOELENVERNIS. BLACK VARNISH OF SNELTEER, HOEDENVERNIS, KOUDWATERVERF VOOR MUREN. BUSSEN GLANSVERF, BUSSEN LAK, FIETSLAK, KLEEDERVERF, PARIJSCH GROEN koopt U steeds het voordeeligst in de van ouds bekende 34736 Firma OfME-DUMOULIN, Markt, Waalwijk. ALLEENVERKOOP _NUTR1CIA'S"-ART1KELEN. G. M. PFAFF MP KAISERSLAITTERN - Heeft U zich een NAAIMACHINE aangeschaft, vervaardigd in de dan heeft U HET BESTE wat er te krijgen is op gebied van Naaimachines. TELEFOONINTERC. 124. 34801 RUIME KEUZE Ijzerhandel Waalwijk. Opticien31822 35 Vuchterstraat 35, 'g-HERTOGENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 176. Fabriek tan kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Rechthoud in b, Plattobtzolen etc Spreekdag alle Dinsdagen. TIMMERMAN Zadelmakerij. Kofferfabriek. HINTHAMERSTRAAT 61 PAARDETUIGEN. LEIDSELS. PAARDEDEKKEN VOERMANSBELLEN BREUKBANDEN, BUIKBANDEN. Sportartikelen. 34731 VOETBALLEN. BEENKAPPEN. Tennis artikelen. RACHETS in alle merken en prijzen. Reiskoffers en Tasschen. Honden-artikelen. SP1LLERS H0NDEBR00D In zakjes van 2'/2 en 5 Kilo 11,25 en 12.50. 34201 EN DE NIEUWSTE MODELLEN. WAALWIJK bij de Markt. 33600 Alleen bij TH. LÖ VENT HAL. Grootestraat 375. W A A L W IJ K. bedrukt en onbedrukt voor Heeren Schoenfa brikanten. 34435 ZEER BILLIJK. Wille Bioscoop - Wailwijb. DE SCHADUW VAN HET OOSTEN Hectische Luie Bakkerij Gouiière. NAHMASCHINEN - PABRIK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3