MEUBELMAGAZIJNEN 't „W o o n h u i s", J0S. DE FOLTER-KOOLS KOOPT "«ft Fa. Gebrs. Schoep. DAMES I. van Leeuwen-Frijda, Waalwijk. Het Is in Uw belang De Rooi]-Bourgonjen, REISKOFFERS, R. v. Mil-Bohnen. Mij.vji. De Erven Trip - Utrecht. te Waalwijk. Varkens en Koeien. HaM |e Koop", - Capelle (N.-Br.) ONZE PENDELWASGHMAGHIKES I. C. MORTIER ZONEN, Bierlaagh-v. d. Heijden JiC. COBEN MM. Mr. )i M 16. Alle Bankzaken. sHERTOGENBOSCH Attentie Meubelmagazijnen ,,'T WOONHUI5 een Iedereen doet het 2 Persoons Vlokkenbedden vanaf f 17.50. 2 Persoons Kapokbedden vanaf f 30.- tot f 45.- 2 Persoons Veerenbedden vanaf f 55.- tot f 90.- 2 Persoons Kapokmatrassen vanaf f 40.- 2 Persoons Spiraalmatrassen vanaf f 10.50. 2 Persoons Ledikanten vanaf f 10.- 2 Persoons Eikenledikanten f 19 - eene groote zending in alle maten en modellen. Dijckerhoff- Portlandcement Het BESTE KRACHTVOER voor aan de Markt, Engelsche Stof voor Pantoffels. Rozetten, Strikken, Pompons. Garen, Band, Sajet en gros. DE LAAGSTE PRIJZEN. 'sHERTOGEN BOSCH. Te.ef „SPAAR HUIS" Winkeliers van Waalwijk en Omstreken ONTVANGEN 34197 Importeurs van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. Firma A. L. SNEEP Co. s Speciaal-Schoenvoerings en gros. W. TIMMERMANS ZONEN VUCHTERSTRAAT 46 en 48 bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis- en Slaapkamer-Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen Spiegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz. Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENQROS. Firma G Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 Markt, WAALWIJK, Gegarandeerde Ruime Keuze Soiled eerste kwaliteit in de nieuwste en concurreerend adres Spring-Matrassen. uitsluitend Leder voor Spiraal Damestasschen. Paardentuigen. Kapok Portefeuilles. Honden Zeegras Portemonnaies Ook voor het be- Stroo Sigarenkokers. kleeden van Kinder Acte mappen. Auto-kappen en Wollen dekens Koffers enz., enz. Meubelen. Reparatlen 33603 aan bovenstaande artikelen spoedig en blUifk. ff met 4% samengestelde rente, garantie, plas winstaandeelen. 10—15 of 20 jarige kassen. HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. HOOGSTE U1TKEERING: Jaarkas 1913—1923 f 726.27. 1914-1924 I 678.02. Per aandeel van f500.-- bij storting van f 5O per jaar. 34196 1422 Aanbevelend, Zendt in den Schoonmaak uwe GORDIJNEN, DEKENS enz. ter behandeling naar de 34312 'f iwivhiuuiw,1,uu> Oudste en meest moderne Inrichting. TILBURGTelefoon No. 146 STEEDS VOORRADIG OROOTE KEUZE CONCURREERENDE PRIJZEN. 34804 Aanbevelend, om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij 33302 GROSSIER, WAALWIJK. VRAAGT MONSTER, PRIJS EN CONDITIËN. 34623 Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handel. KANTOORUREN VAN 9-12 UUR. DES ZATERDAQS VAN 9-11 UUR 4196 Belangrijk hooger gehalte aan eiwit- en vetstoffen dan andere meelsoorten als b.v. maismeel en gerstemeel: lager in prijs analyse ter inzage. Sneller gewichtstoename en beter kwaliteit spek bij Uw varkens. 32323 Hooger melkopbrengst bij Uwe koeien. Vraagt een proef bij Uwen Handelaar en doet Uw voordeel. maken den waschdag tot een feestdag I Onberispelijk heldere wasch Eenvoudige constructie Gemakkelijke werking Worden onder volle garantie geleverd 34664 Hoogstraat A. 7 8 GORINCHEM a e w z a v a S3 B 4> 05 a e a S3 a a o o x v is concurreerend, levert steeds 34643 prima qualiteit waren en heeft grooten voorraad van: Kippengaas, Kuikengaas, Vogeltjesgaas, Harmonica gaas, Prikkeldraad, Heiningdraad, Droogdraad, Asphalt, Landbouw- en Tuingereedschappen, Keukenfornuizen, Waschfornuizen, Waschmachines, Mangels, Gegalv. waschketels, Waschteilen, Emmers, enz., enz. Beleefd aanbevelend. ALLE GENRES 3424 Veel ongeregelde Partijen beneden fabrieksprijzen. KASSIERS EN COMMISSIONNAIRS IJS7 EFFECTEN WAALWUK, KANTOORURENVAN 9 TOT 4 UUR. 20413 ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR Wegens uitbreiding der Safe-Inrichting zijn weer loketten verkrijgbaar. 22. N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HAARLEM. Goedgek. by Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol- landsche Scheepsverband-Maatschappij te Amsterdam. P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. CHR. VAN AM STEL, Architect en Expert., Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzn., Directeur der Levens-Verzekering-My, „De Hoop", te 's-Gravenhage. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candidaat-Notaris te 'e-Hertogenbosch. H. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het Bykantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandsch Landbouw-Crediet". DIRECTIE: A. VAN AM8TEL Jr. O. E. HOORENS VAN HEIJNINGEN. Thalla-RQwiel. Kinder- en Vouwwagens. Sneep's Grofmeell fa N V O O De Ijzerwinkel van Waalwijk

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4