Zaterdag 13 en Zondag 14 Juni A. A. FARO. Stoomen en Verven. Po Stralende Zon", ïggg Huishouding T.W E./YV. TILBURG. Achter éroote motoren Koppel wedstrijd en 5printwedstrijden voor Amateurs, Niets is Irisscher NECTAR ESSENCE EENVOUDIG Gramapboon, pathéfoon of platen Muziekhandel S. SPIER0 Muziek' en Muziekinstrumenten. Paardenmarkt te IJsselmonde KINDEBZEEP {A KLAVERBLAD Atelier tour Fotografie A. ODDKERK Drukwerken 1. Hollandsch Nieuws. 2. Fox Nieuws. 3. Een Amerikaansche Boerderij. 4. De Spooktrein. (Klucht 2 acteri.) 5. Hoofdnummer ff Edmund Lowe en Martha Mansfield. £xplieatiede Heer van Sngelen. Het Geheime Commando." RIJWIELEN. ii!S liilftj WEDSTRIJDEN Zondag 21 Juni om 3 uur. LI N A R T. G R A S SIN. SNOEK. RANJA C.P. met rietjes cadeau. Fa. Orie-Dumoulin. Per S. S. „THOR" naar de op Woensdag 24 Juni 1925 HAARLEM MERK OUDEPWEELDE Waalwijk. Bestelt Uw bi| de Waalwljksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. 99 N83IÖ 8 acten. Groot Melodrama uit den Contra Spionnage Dienst. De hoofdrollen worden vervuld door Amerikaansche tilmsterren als Indien U werkelijk houdt van een boeiend filmwerk, dat U van het begin tot het einde doet mee leven met het spel der beroemde artisten, komt dan deze week zien het filmwerk: AANVANG DER VOORSTELLINGEN 34935 Zaterdag 8 uur. Zondag 6 en 8'/2 uur. Gij kunt alle een gelukkig en voorspoedig jaar 1925 hebben, indien U met uw REPARATIE of het zij bij aanschaffen van een NIEUW RIJWIEL, banden, lam pen of ONDERDEELEN naar de meest bekende en vakkundigste inrichting van Waalwijk gaat. Nergens vindt ge een grootere keuze in diverse artikelen.Speciaal maak ik U attent op mijn groote verscheidenheid in U vindt bij mij elk gewenscht merk, zoowel in ENGELSCH of van de meeste 1ste Klas HOL- LANDSCHE fabrikaten,o.a. Rudge Withword, Fongers, Gazelle, Union, Burgers E. N R., Bato, Batavus, Magneet, Eijsinck, enz. enz. Steeds voorradig diverse PH1LIPSLAMPEN voor Automo bielen, Motorrijwielen, Rijwiel lampen, Zaklampen enz. Diverse Olieën, Benzine. Dunlop Auto- en Motorbanden. 33995 Aanbevelend. Bondsrijwielhersteller. Waalwljk-Besoljen. Door ons keurig, vlug en GOED KOOP werk breidt zich onze Cliëntèle steeds uit, TILBURG. 34622 Nu ben ik in de huishouding. Ik moet daarvoor van allerlei leeren. Voor groenten, andijvie, postelein, stoofsla, kool enz. is er geen beter bindmiddel dan Honig's Maizena, omdat het een zeer zuiver product is. Moeder roemt dus niet ten onrechte op Let vooral op de sluitregels als ken merk van echtheid i;Si1 :i (De drie Kampioenen.) 34904 waarbij MAZA1RAC, ROESTENBERG. PIJNENBURG, - DAGELINKS, SCHREURS, enz. - jmkt Zie aanplakbiljetten. MET DEZE WARMTE DAN EEN GOED GLAS LIMONADE BEREID MET ONZE - - IN VERSCHILLENDE SMAKEN. - U HEEFT DAN EEN LITER LIMONADE VOOR NOG GEEN GULDEN. Tevens verkrijgbaar 34887 Beleefd aanbevelend, - WAALWIJK. Depot .NUTRICIA". 65 VESTIGINGEN 34490 KAPITAAL EN RESERVE 16.000.000. GROOTESTRAAT. vast te houden aan dit adres, indien U bij het koopen van een voordeelig wilt worden bediend. Voorradig een prachtcollectieGramaphoon- en Cltherplaten, waaronder de nieuwste nummers. 34698 C, JACOBS Zn., Waalwijk 4 bij de Haven. Kerkstraat 17-19, 's-H ERTOGENB OS C H Het beste en goedkoopste adres voor alle mogelijke :èn Hoofdvertegen^oor diger voor Den Bosch en Omstreken van COLUMBIA- en HIS MASTER'S VOICE en BRUNSWIJCK MACHINES en PLATEN. 34921 loopt gerulschfoos. 2 jaar garantie, vanal 1 1,50 Van Drongelsche Veer naar IJsselmonde v.m. 3.— uur. Van 34900 Capelsche Veer Dussen Keizersveer Drimmelen w Lage Zwaluwe De Wacht 's-Gravendeel IJsselmonde terug 's namiddags 3,15 3.30 - 3.45 4,30 3, n n 5,15 1.- De Directie. POPPEN MOEDERTJE hct WNoeazEep oeze zecp, dat weeT (v/h. Fa. van Delft) 34838 Voor het maken van Familie-, Bruiloft of Vereen^ings- groepen overal aan huis te ontbieden. Wille Bioscoop Waalwijk. 99 Wielrijders! Depots Th. v. d. Sanden, Grootestr. Kaatsheuvel: Firma N. Stravers, Hdat. s. r 4,- WtMJeCMPT HAAO BAEryPOP VfeNDAAC EEN LEKKEH BAO «AJCMT HAAQ «JNK «MN HCT WJWBOOtAO ZE BMOD ovcdo ccm e*6y kind. HCT AH ra.Al LEQ e>ESTE MCQ-MtH OP DG WEOCtD VINDT MET DOKTERSVERKLARING ..3(j

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3