Voor Fijn gebak, Koekjes, Chocolaad of Bonbons bovenstaand adres! Gevonden. AII PIN G's Gezondheids Spiraalmatrassen, KINDER- EN VOUWWAGENS. C. Klerks HOEDEN PETTEN Corn. P. tan UI HET ZUIDEN MEUBELMAQAZUNEN 't „W o o n h u i s", Mij. v.ti. De Erven Trip Utrecht. Dijckerhoff Portlandcement J0S. DE FOLTER -KOOLS Het is in Uw belang De Rooij-Bourgonjen, 1. COHEN MM. Mr. 11 Cnolhslrail 16. Pfaff-Naaimachinefabriek, H. v. d. Hammen. Stalinnstraat 63. 8»- KOOPT Fa. Gebrs. Schoep. REISKOFFERS, R. v. Mil-Bohnen. Telefoon 52. denke men aan Steeds voorradig in diverse prijzen, Vraagt catalogus bij Groote prijsvermindering van: Attentie Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM- WAALWIJK. Engelsche Stof voor Pantoffels. Rozetten, Strikken, Pompons. Garen, Band, Sajet en gros. een Iedereen doet het eene groote zending in alle maten en modellen. In RIJWIELEN in Kinderwagens Winkeliers van Waalwijk en Omstreken l zijn algemeen bekend, wegens hunne soliditeit en makkelijke ligging. Meubelmagazijn. A. P. C. Roothaert 'sHER TlQQENBO SCH. DE LAAGSTE PRIJZEN. Meubelmagazijnen ,,'T WOON HU 15" 'sHERTOQENBOSCH. Teief. M 34197 Importeurs van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. Speciaal-Schoenvoerings en gros. Waal wijk. ONTVANGEN Hoogste onderscheidingen Tentoonstelling Luik 1923. 34848 Lid der Jury Parijs 1925. 's Bosch 1924. Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEEL1G ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering. vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 R IJ WIELEN aan voordeelige prijzen. GROOTESTRAAT 45, DRUNEN. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. 34201 EN DE NIEUWSTE MODELLEN. WAALWIJK bij de Markt. StoombiljartfabrieK TILBURG. 3181 VUCHTERSTRAAT 46 en 48 adres der bezochte en bekendste Zuidelijke Provinciën. om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-i Huis- en Slaapkamer-Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz. Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENGROS. Firma Q. Venniz Hendriks. ENDETAIL VÜOHTERSTRAAT 46 eo 48 Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handel. Uitbreiding dienst Geertruidenberg-Rotterdam. Markt, WAALWI JK, Gegarandeerde eerste kwaliteit Spring-Matrassen. Spiraal Kapok Zeegras Slroo Kinder Wollen dekens Ruime Keuze in de nieuwste en uitsluitend Leder: Damestasschen. Portefeuilles. Portemonnaies Sigarenkokers. Actfe-mappen. Koffers enz., enz. Soiled concurreerend adres voor Paardentuigen. Honden Ook voor het be- kleeden van Auto kappen en Meubelen. Reparation 33603 aan bovenstaande artikelen spoedig en bllllfk. Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag. Donder dag. Vrijdag. Zater- dag. Waalwijk vm. 3.— nm. 2.— vm. 3 vm. 6.— vm. 6.— nm. 2.— vm 6.— vm. 6. nm. 2.— Rotterdam vm. 7.— nm. 12." nm. 1.— nm. 1.— vm. 7.— nm. 2.— nm. 12.-- vm. 7.— nm. 12.-- Qeertruidenberg vm 4.— nm. 3.30 vm, 4.— nm. 3.30 nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 Rotterdam vm. 7.— nm. 1.— vm. 7.— nm, 1.— vm. 7.— vm. 7.— nm. 3 vm. 7.— nm. 1.- vm. 7. nm. 1. Passagierstarief le Klasse 75 ct. 2e Klasse 50 ct. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 's Bosch 3.30 v.m. Woensdag van VBOSOH naar Geertruidenier ff 12.n.m. Da Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhuiien te Rotterdam en brengt deae aan den loawal in de haven te Waalwijk. Agenten: Waalwijk-BesoijenO. MILLENAAB, Grooteatr. A287. (Telefoon No. 111). Dordreoht: H. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam: (Telef. No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reederi] ARIE SMIT SS. Thor, Slikkerveer, Telefoon No 201 om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij 33302 GROSSIER, WAALWIJK. VRAAGT MONSTER, PRIjS EN CONDITIËN. ALLE GENRES 3424 Veel ongeregelde Partijen beneden fabrieksprijzen. Heeft U zich een NAAIMACHINE aangeschaft, vervaardigd in de dan heeft U HET BESTE wat er te krijgen is op gebied van Naaimachines. TELEFOON INTERC 124. 34801 Aanbevelend, 34422 34623 e t d Electrische Luie Bakkerij Goutière. I. VAN LEEIIWEN-FRIJDA - WAALWIJK. K NAHMASCEINEN - FABRIK G. M. PFAFP IWÜ KAISERSLAUTERN Ma-Rjwiel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4