P. KOESEN. Kebt t( onze ëtalages reeds bezichtigd? t( vindt er zeker iets voor t( geschikt. torn. P. van Zeist, nijplanken, tanzblokken choenrekken. Kermis. Kermis. H Ooeflboopste adres voer: Speciale aanbiedingen leden HEROPENING Sigaren-, Sigaretten- en Tabakswinkel Fa. v. Engelen-Staal. Corrnspondenlscbap Eersts Klasse van de lied. H te Waalwijk. OM VOOR DE KERMIS Weck! Weck! Weck! Bierlaagh-v. d. Heijden 1. COHEN IULWUL Mr. MM 16. Concertzaal „MUSIS SACRUM" Matinée Liedertafel. bal. Bal Liedertafel. Soirée Amusante wr Het Van ouds bekende BflL der Liedertafel. 'W VOLKSB AL,-- BAL. i BAL. Matinée Liedertafel, BAL. de Graaf's Jasz-band Henny en Cato Merks, Zaterdag 4 en Zondag 5 Juli een zeldzaam pracht-programma met als hoofdnummer Prachtig Bijprogramma. Zaterdag 8 uur. Zondag 6 en 8^ uur. 's-Bosch. de alles overtreffende filmwerken fl. Bonis, Besoijen Likeuren, Limonade, Siroop, Ranja C. P. Abdula wijnen 90 cent. Samos 95 cent. Oranja 95 cent. Prima port slechts 90 cent per flesch. in het pand GROOTESTRART 191 A. Versler-Duquesnoij. Rozijnen en Abrikozen Zondag 12 Juli 12 uur Zondag 12 Juli 7 uur Maandag 13 Juli 8 uur: Dinsdag 14 cn Woensdag 15 Juli Variété-Gezelschap Soesman. Donderdag 16 Juli 7 uur Vrijdag 17 Juli 11 uur Vrijdag 17 Juli 7 uur Zaterdag 18 Juli 7 uur Zondag 19 Juli 12 uur Zondag 19 Juli 7 uur: Gedurende de kermis en de Dames Hollandsche Zang en Trans formatie Duo. niemand verzuime dit filmwerk te gaan zien WIJ BRENGEN U „MACÏSTE IMPERATOR" „DE DOHP88MIl> Wijnen, NECTAR ESSENCE Fa, Orie-Dumoulin. HET MERK dat U succes garandeert. bij Bierlaagh-v. d. Heijden, Doorloopende kaarten BALS a f 2.00 per persoon. Muziek Strijkje v. d. Akker. Doorloopende kaarten a f 1.75 p. p. Entrée 25 cent. 2 W N -S W N Z O H W Groot Sensationeel Spoorweg- Drama in Zeven Bedrijven, Zadelmakerij. Kofferfabriek. HINTHAMERSTRAAT 61 PAARDETU1GEN. LEIDSELS. PAARDEDEKXEN VOERMANSBELLEN BREUKBANDEN, - BUIKBANDEN. Sportartikelen. 34731 VOETBALLEN. BEENKAPPEN. Tennis artikelen. RACHETS in alle merken en prijzen. Reiskofters en Tasschen. Honden-artikelen. SPILLERS HONDEBROOD In zakjes van 2lU en 5 Kilo 11,25 en f2.50. de eerste film van MACISTE welke gemaakt is na den grooten wereld oorlog. een filmwerk gelijk aan het zoo zeer beroemde filmwerk „MOEDER", hetwelk wij met zooveel succes vertoond hebben. 34990 WAALWIJK bij de Markt. 34204 TIMMERMAN. van mijn tegenover de Mr. VAN COOTHSTRAAT. Groote sorteering van de beste kwaliteiten aan de laagste prijzen. Aanbevelend, 34991 GROSSIERDERIJ. 34979 Beleefd aanbevelend, Stationstraat 96, WAALWIJK. - Telefoon 71 KANTOORUREN VAN 9-12 UUR. DES ZATERDAGS VAN 9-11 UUR 4196 een heerlijk glaasje BOERENJONGENS of BOERENMEISJES te maken hebben wij eerste kwaliteit met bijbehoorende Ingrediënten. Tevens prima PORT, ADVOKAAT EN MEIWIJN. Denkt ook aan onze voor goedkoope en frissche limonade bereiding. 34986 Beleefd aanbevelend, WAALWIJK. Markt. Depot NUTRICIA' (INMAAK) (INMAAK) Inmaakglazen en Steriliseertoestellen, Gummiringen, enz groote voorraad bij: Ijzerwaren, Huishoudelijke artikelen, aan de Markt, WAALWIJK. VAKKUNDIGE BEDIENING. 34865 GRATIS DEGELIJK ONDERRICHT IN 't STERILISEEREN. Uw belang Is das te koopen aan bovenstaand adres. Denk om uw voordeel bij aankoop van uw HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, IJZERWAREN en GEREEDSCHAPPEN, aan de Markt, MOET U Z IJ N. Speciaal-Schoenvoerings, Qaren, Band, Sajet en Gros. 34938 STEED S VOOR RADIG: Gebleekte en Ongebleekte ^Dubbeldraads Witte en Zwarte 3 e a n s, Gekleurde en Zwarte 2)rils, flanel, Sever, Molton (voor tusschenvoering) Gekleurde en Zwarte foppeline en Satinet. Engelsche Stof (voor pantoffels). Jtozetten, Strikken, fompons Veel ongeregelde Partijen beneden fabrieksprijzen. Entrée f 0,75 per persoon. door het gunstig bekend staande Entrée f 0,50 per persoon. Entrée f 0,75 per persoon. Entrée f 0,75 per persoon. Entrée f 0,75 per persoon. Gedurende de BALS: 34993 Witte Bioscoop - Waalwijk. Je Arizona Express". faasj SS „De Twee Kolommen".

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3