Fa. Gebrs. Schoep. PEISKOFFERS, R. v. Mil-Bohnen. Firma Chr. de Kort, A. A.FARO PUT" Het beste adres voor Prima slnusveri a f 080 per kilo-I 0.40 per pond. HHT ZUIDEN firma P. Odsnkirchen Dames- en Keerenkleeding Corn. P. van Zeist Gevonden. Atelier voor Fotografie A. OUDKERK Klerks Alle Bankzaken. Stouwen en Verven. po Stralende Zon WTDRIIWERK. I, C. Mortier, HOEDEN PETTEN Corn. P. van Zeist Honden-Geneesmiddelen DEE Gerookt Spek Verkrijgbaar Ibij: IN FLESCHJES. GROOTESTRAAT tegenover de Mr. Van Coothstraat. Het heerlijkste bier dat denkbaar is. Verder verkrijgbaar alle soorten LIKEUREN, WIJNEN, PORT, enz. Vraagt voor Uive Kermisvoorraad onze prijzen, alvorens elders te bestellen Verleent Credieten aan Handel en Industrie. NASH-Automobielen INDIAN en HARLEY DAVID SON-Motorrijwielen. THALIA-R ij wielen. ONTVANGEN eene groote zending in alle maten en modellen. Ontvangen: LAK-KINDERSCHOENEN, RIJWIELEN. Varkensvleesch A. A P P E L S, Gekookte Ham. is bij GROOTESTRAAT 198. Voor f 10.- bons word! 0,50 terugbetaald. HET ADRES V P. C. Roothaert naar maat is In RIJWIELEN In Kinderwagens Waalwijk. W. TIMMERMANS ZONEN speciaal toe op Zeisen - - - - Melen prima 7 cent. Man met de zeis Haarhamers. Aambeeldjes. Zeisenboomen. Hooivorken. - - :.P Dierenzeep J. H. V. Erp, Grootestraat 189 Waalwijk. 34490 VESTIGINGEN KAPITAAL EN RESERVE WAALWIJ K. <J KOOT EST RA AT. VRAAGT STEEDS: 34974 Aanbevelend, 34623 NIEUWE SORTEERING ZOMER-PANTOFFELS, SANDALEN en GYMNASTIEKSCHOENEN. Ruime keuze in DAMES- en HEERENSCHOEISEL IJzersterke J O N G E N S L A A R Z EN. Vraagt de bekende CRES-SCHOENEN. Reparatie zeer vlug en concurreerend. 34907 Aanbevelend. NAAST DE R K KERK, -WAALWIJ K.- Gij kunt alle een gelukkig en voorspoedig jaar 1925 hebben, indien U met uw REPARATIE of het zij bij aanschaffen van een NIEUW RIJWIEL banden lam pen of ONDERDEELEN naar de meest bekende en vakkundigste inrichting van Waalwijk gaat. Nergens vindt ge een grootere keuze in diverse artikelen Speciaal maak ik U attent op mijn groote verscheidenheid in U vindt bij mij elk gewenscht merk, zoowel in ENGELSCH of van de meeste 1ste Klas HOL LANDSCHE fabrikaten,o.a. Rudge Withword Fongers, Gazelle, Union, Burgers E. N RBato, Batavus, Magneet, Eijsinck, enz. enz. Steeds voorradig diverse PHILIPS LAMPEN voor Automo bielen, Motorrijwielen, Rijwiel lampen, Zaklampen enz. Diverse Oiieën, Benzine. Dunlop Auto en Motorbanden. 33995 Aanbevelend Bondsrijwielhersteller. Waaiwifk-Besoijen. Heden noteer ik 34739 GEROOKT BUIKSPEK 80 cent per pond. GEROOKT VETSPEK 60 cent per pond. GEROOKTE KINNEBAK (zonder been) 50 cent per pond. Dagelijks versch aan de meest concurreerende prijzen. Grootestraat 225, WAALWIJK Telefoon 56. STEEDS VOORRADIG VOOR 34203 Stoombll jartfabrieK TILBURG. 3181 Optioiën, 81822 25 Vuchterstraat 25, «-HRRTOQENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 176. Fabriek tan kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Rechthouders, Plattoeteolen etc Spreekdag alle Dintdagen. WAALWIJK bij de Markt. Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEELIG ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 RIJWIELEN aan voordeelige prijzen (v/h. Fa. van Delft) 34838 Voor het maken van Familie-, Bruiloft of Vereenigings- groepen overal aan huis te ontbieden. KASSIERS EN. COMMIS8IONNAIRS IN EFFECTEN. WAALWIJK, KANTOORUREN VAN 9 TOT 4 UUR. 20418 ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR Wegens uitbreiding der Safe-Inrichting zijn weer loketten verkrijgbaar Door ons keurig, vlug en GOED KOOP werk breidt zich onze Cliëntèle steeds uit, TILBURG. 34622 WIJ LEGGEN ONS -<-* Waalwijksche Stoomdrukkerij An toonTieten. mod. Dubb. vier f 5,— 10 cent. 34858 Ijzerhandel, - WAALWIJK. GROOTESTRAAT 45. D R U N E N. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. 34201 EN DE NIEUWSTE MODELLEN. WAALWIJK bij de Markt. van. Dierenaris K.DIFFINEC CHEM,FABRIEK KREWEL&C2 A.<3. K©LN Ossaplasf Oorpoeder Wbrmpülen - T~: 4J- ^^^.7-'.' Ocgenwafer «Schurff-vasohrruBn^ JËBenolympillen Sfaupenol 7 flS. i\Anfidiarrheefabl. r -L IJ ohimbinfable t (en V«, Droogwaschpoeder by Drogisten.Apothekers, enz. Handleiding boekje) gratis W den verf W H. van. Venefi'ë.ArnSTterdaxrt Eczeemcrème "7 Levertraan-EmuJsie 2 Tïelm.er,s fr. 52 TelZ 4413 Alleen verkrijgbaar bij de Drogisterij van 34971 No. 5; PB betreffi kunner gevens het tc doen noodig uitslag zeer 1< besluit mededi Vrijdag Men maar a het is te vei kiesdee zetels nu oc één d omstrei totaal-u V recht Practijl dames Verhoe 1 Kaaishi Zij Eerw. Mr. va; Directe het ve deren, thans in bel; vervroe werkinj direct deze 1 dag te openliji bereidw op z'n Werklit 6 Juli, zaal v meene Op c Verki Verki gens 1 den hei Versl meester In voorkot van leei alhier, dat op lingen 1 leerjaar levensjt verder Door deren in fabr worden die twe het wei nu gee deze p door mi die in altijd te voor he beletsel advertei enz. w schoolg hiervan en de I - I jubileer Schoen! zal hou 24 Aug Ook fabrikar toonstel vergade vergi T! Tentooi Max. O Van G de dou; D patroon Rotterdi vergade welken Waalwi; brengen de Kas. Ook Utrecht gezelscl de kos persoon De l hun ech en kenr voor 01 derdag zichtige D Antoon tentopni 'f «V HÉB Heinekens Pils en Limonades H. H0LSTEREN-LA6ARDE - WAALWIJK. I Wielrijders! mmullt verl Dngistciij I. H. M. VAN [NP, Depot. Th. v. d. Sanden, Groote.tr. Kaatsheuvel: Firma N. Sir avers, Hdst. :,rtj -H; xfcQJ-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8