WITTE BIOSCOOP TOW11K. „DE KRONIEK VAN GRIESHUUS". AIIPING's Gezondheids SpiraaEmatrassen, I. VIN IfflWMDDA - WjULWUH. KINDER- EN VOUWWAGENS. nijplanken, tanzblokken. choenrekken. HET ZUIDEN Het is in Uw belang De Rooij-Bourgonjen, K lï SHAVING, mm noYenaan Vraag attesten-brochure aan Kindermeel p. molenaar Co., westzaan. Alle Bankzaken. Drogisterij Je Gaper" ALLE KRUIDEN tij Uwe Var kits t» Koiitn ro! SNEEP's GROFMEEL Bierlaagh-v. d. Heijden Bakapparaat „Modern". i, l pals, 12.1 Honden-Geneesrruddelen te Waalwijk. ZATERDAG 25 en ZONDAG 26 JULI 1. Hollandsch Nieuws. 2. City Revue. 3. Wild West manieren. (Klucht 2 acten. 4. Hooidnummer Niemand verzuime dit mooie tilm- werk te komen zien. zijn algemeen bekend, wegens hunne soliditeit en makkelijke ligging. Steeds voorradig in diverse prij zen. Vraagt cataloges bij Meubelmagazijn. Groote prijsvermindering van: Zaterdag 8 uur. Zondag 6 en 8'2 uur. fl. Bonis, Besoijen A. P. C. Roothaert Winkeliers van Waalwijk W. TIMMERMANS ZONEN STICKS ALS EEN GEZONDE BABY luiste voedsel Belast zich met controle van uitlotingen. Verzilvert coupons en lossingen. In de zijn voorradig voor den inmaak van Augurken, Uitjes, enz. Fa. Ork.Dumoulin, Verzuim niet de Etalage te bezichtigen. Weck glazen en toestellen. Bierlaagh-v. d. Heijden, J. H. v. Erp, Grootestraat 189 Waalwijk. 33A Petroleum Rookstellen fabrieksprijzen Dierenareep Drama in 6 bedrijven. 35022 De beste artlsten vervullen hierin de hoofdrollen. Explicatiede Keer tf. van Engelen AANVANG DER VOORSTELLINGEN: Voorverkoop van kaarten bij Fa. WED. TH. PULLES, Sigarenmagazijn. TIMMERMAN. StoombiljartfabrieK TILBURG. 3181 ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. en Omstreken 1 om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij 33302 GROSSIER, WAALWIJK. VRAAGT MONSTER, PRIJS EN CONDITIËN. KA&BIEB0 EN COMMISSIONNAIBB IN EFFECTEN. WAALWIJK, Wff; N21&S ZUN DE BESTE. ZUN ZACHT EN AANGENAAM Geven een qveb- vloedic RoomcscHm Zun UITERST vüoa- DEELIC ZUN TOT DE LAATSTE SNIFFER OF TE GEBRUIKEN D0EN700R GEEN ENKEL MTENLANDSCH tlEKK ONDER. lNJZEEPfABKlEh,.HEr KLAVERSLADIj MAAR L En. c met Molenaar's Kindermeel wordt - 'gevoed volgens de aanwijzing op de verpakking, dan heeft U geen last van verstopping of van diarhee, van spuwen of van stuipjes. Omdat Molenaars Kindermeel het 35074 is voor de kleine menschen. 34 65 VESTIGINGEN. KAPITAAL EN RESERVE 16.000.000. 34490 KANTOORURENVAN 9 TOT 4 UUR. 2041* ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR c\ ook WAALWIJK. GROOTESTRAAT. Wegens uitbreiding der Safe-Inrichting zijn weer loketten verkrijgbaar. 35073 Beleefd aanbevelend, Telefoon 123. 35028 Zeer GUNSTIGE analyse. Een fabriek met ruim dertigjarige ondervin ding geeft VERTROUWEN. Weigert ALLE ANDERE namaak in Uw eigen belang, LET op den naam van het roode kaartje. Niet alleen een zeer goed en gezond, maar ook nog het GOEDKOOPSTE VOEDER. r^. VAN 1 vl. 3 vl. 4 vl. f 1,25 f 3,80 f 6,50. Het wonder der Kookkunst 35037 Beleefd aanbevelend, a./d. Markt, WAALWIJK. van Dierenarfs K.DIFFINEC CHEM,FABRIEK KREWEUC9 A.a K@LN Ossaplosf WormpiHen - Sduufrvasoh'menf Sfaupenol Eczeemcrème Leverfraan-Emulsie Oorpoeder Oogenwaf er ;-.Hoesf enSlympillen Ti' Anf ïdiarrheefabl r -J- y ohimbinfable Oea Droogwaschpoeder Depot NUTRICIA* KANTOORUREN VAN 9—12 UUR. DES ZATERDAGS VAN 9-11 UUR 4196 by Drogj^fen-Ap of Kekersenz. nanaleidingf boekje) grafts by den verf WH. van "VenefiëAmsterdam 2SHelmersfr. 52 Tel Z 4413 Alleen verkrijgbaar bij de Drogisterij van 34971

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3