Tweede Meisje, Kcbt K onze étalages reeds bezichtigd? K vindt er zeker iets voor K geschikt. Corn. P. van Zeist, TAFELZILV ER GERROWÉ, Zilverfabriek, ZEIST. nijpianken, tanzblokken choenrekken I. VHM LEEUWEN-FRIJDfl, WRflLWlJK. Dames- en Heerenkleeding Corn. P. van Zeist Wiï¥ GESTREEPT iMKELPAPIER Mij ï.h. De Erven Trip Utrecht. Dijckerhoff-Portlandcement Fa. Will. Joh Verhulst i Zonen, Honden-Geneesmiddelen Ansichtkaarten Firma Chr. de Kort, Alle soorten LAK KINDERWERK, Drogisterij „De Gaper" ALLE KRUIDEN te Waalwijk. Stoamen en Verven. Pa Stralende Zon No. 134 A. OUDKERK B BILLEN BETER EN BILLIJKER Notaris Canters verkoopen EXTRA AANBIEDING Bonis, Besoijen HET ADRES naar maat is 34197 Importeurs van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. Wed. Jean Rievers, Marktberichten. Machinefabriek Belast zich met alle Beurstrans- actiën in Binnen- en Buitenland. In de Steeds voorradig zijn voorradig voor den Inmaak van Augurken, Uitjes, enz. Fa. Orie-Dumoulin, MIJNHARDT's GEEN DOKTER Molenaar s Kindermeel rond en mollig VrnSP f,ink en sterk maakt. Telefonisch aangesloten onder KANTOOR WAALWIJK Foto-Atelier. J. H. V. Erp, Grootestraat 189 Waalwijk. Door de postdatveavereenlgiog >De Luchtverkenners», gevestigd bij deo heer W. v. Helvoirt, is een groot plaatselijk concours uitgeschreven. Er zal op Zondag 9 Augustus a.s. een wedvlucht met jonge duiven gehouden worden van Chimaij. De beschikbaar gestelde prijzen zullen In de Sigarenwinkel van Mej. Wed. v. d. Broek, bij de Markt, tentoon gesteld worden. J.l. Zondag hield de postduiven vereniging »De Luchtverkenners», ge vestigd bij den heer W. v. Helvoirt alhier, eene wedvlucht vanuit Ijsden. De eerste duif bereikte haar hok om 9 uur 22 min. 49 sec. De prijzen wer den als volgt behaald 1, 7, 11 en le en 2e overdulf C. Lommers. 2 en 9 G. Mulders. 3 J. Pullens. 4, 5 en 6 Gebr. v. Gelderen. 8 L. Leijtens. 10 en 13 Gebr. Maas. 12 Joh. Verhoeven. 14 M. Leijtens Cz. KAATSHEUVEL. Uitslag wedvlucht Vilvoorde op Zaterdag 25 Juli van de vereeniglng »De Postduifgevestigd bij den heer A. Rijken 1 J. Treffers. 2 en 9 A. v. Dron- gelen. 3, 4, 8 W. Halverhals. 5 J, Rijken. 6 en 10 G. Vos. 7 C. Nerlngs. 11 J. Haverhals. le overdulf J. Haverhals. Uitslag wedvlucht Hall met jonge duiven van »De Combloatle», geves tigd bij den heer Jan van Dun 1, 21 C. de Bondt; 2. 26, 36 W. Lugters; 3, 13, 19, 23,. 24, 27 P. v. d. Assem; 4, 14 A. V-inten; 5, 6, 18, 3! M. Zacht; 7, 35 T. Damen 8, 15, 16, 20, 22 P. Stokkcrmans; 11 H. Damen 12, 23 J. Opperman 27 37 A. v. Riei25, 29 P. Kemmeren 28 M. v. d. Velden 31, 32 Joh. v. Rlel. le overdulf J. Opperman, le duif 11.7.22, laatste duif 11.20.14. Uitslag wedvlucht Hall met jooge duiven van >De Getrouwe Dulf>, ge vestigd in »Euphonia» 1, 17, 26, 27 M. Glaudle2, 23, 28 M, Zwaans3, 13, W. v. d. Ven 4, 5, 11, 12, 16, 25 A. Pijnenburg; 6, 7 G. v. d. Linden8 W. v. d. Velden; 9 P. Pijnenburg; 10, 24, 29 A. Snaphaan; 14, 19 L. Mosselveld; 18, 20 W. v. Best21 J. Zijlmans 15, 22 A. v. d. Velden. Uitslag wedvlucht Hall met jonge duiven door de >Gevleugelde Duiven gevestigd bij den heer P. Wagen makers 1, 13, 27 H. v. Wanrooi]2, 12,19 M. v. Boxtel 3, 16 P. Snoeren 4, 8 K. v. WaorooiJ; 5, 10, 25 H. v. Boxtel; 9, 28 G. v. Wanrooij; 11,21; 22 M. de Vries 14 J. v. Wanrooij 15, 17 P. Prutjmboom16 K. v. Dongen 18. M. Soeterboek 20, 23 P. v. d. Velden 22, 32 A. Hendriks 24, 30 D. Donders 26, 31 J. Sebrechts. le duif 10 55.9, laatste duif 11,3.42, BURGERLIJKE STAND. LOON-OP-ZAND. Van 1 tot en met 15 Juli 1925 Geboren: Antonia Wilhelmina d v P Verschuren en A M Boers Cornelia Gerarda Johanna d v Mart Voogd en W A Beex Susanna Catharina Maria d v S G Schavemaker en E W Klijn Johanna d v Ant van Dongen en Fr Klis Martina Alle- gonda d v H P Oerlemans en M van Belkom Theodorus Cornell's Maria z v M J v d Ven en J G Robben Jacobus Johannes z v Rozenbrand en E Wagenmakers Johanna d v Adr van Beek en Johanna de Bruijn Maria Adriana d v Wilh Kokx en Johanna van Beers Wilhelmina Lucia Catharina d v G van Wanrooij en W Dingemans. Overleden Johanna Catharina van Wezenbeek, oud 55 jaren, wed van Jan v Dongen Jacobus van Woensel, oud 78 jaren, wed van Hendrika van Heesbeen Petrus van Haperen, oud 69 jaren, wed van Cath van Poeyer Johannes Pijnenburg, oud 65 jaren, echtg van Cornelia de Brouwer. Gehuwd Nicolaas Pols oud 24 jaren met Pietronella Elisabeth Mandemakers oud 24 jaren Antonius Lambertus van den Assem, oud 35 jaren met Hendrika Spapens, oud 37 jaren Franciscus Fooy, oud 25 jaren, met Cornelia Gaudina Muizelaar, oud 27 jaren. te DRUNEN, zal op Dinsdag II Augustus 1925, voorm half tien precies te Drunen in het gebouw van „Ons Belang" publiek a contant Een winkel- en bakkerij inven taris, bestaande uit200 groote beschuitdoppen in 2 koopen 390 kleine beschuitdoppen in 4 koopen 12 groote bakplaten in 3 koopen; 1 kleine bakplaat; 1 harteprent, 1 tulbandvorm, 3 speculaasprenten in een koop 2 blokken gewicht in 2 koopen 2 tweeponders in 2 koopen 2 vierponders in 2 koopen 1 tien ponder, 1 rakelijzer, 1 doofpot, 1 houtskolenschep, 12 brood bussen in 3 koopen1 brood trog, 1 werkbank, 1 bakkerij weegschaal, 1 toonbank bascule, 1 koffiebus, 1 koffiemolen, 1 be schuitmes, 2 zeven in een koop 2 broodmanden in 2 koopen. 1 broodtrommel, 1 oliestel, 1 lesse naar, 3 zinken emmers in 3 koopen2 waschketels in 2 koopen1 steekspade, 1 tafel, 6 stoelen in 3 koopen 1 liter met waterschep Oliematen ('/2 L., 2 d.L., 1 d.L., '/2 d LAzijn- maten ('/2 L. en 2 d.L.); een kachel met pijpen, een hand wagen met berries voor paard, een bakkerswagen, een flinke hond, een damesrijwiel, een nieuwe wagenlantaarn, een oude wagenlantaarn, een vliegenkast, een groote bassule, een bureau kastje, enz. Alles te bezichtigen Maandag 10 Augustus 1925 van 5 tot 8 uur namiddags. 35111 wegens ziekte der tegenwoordige, EEN NET 35109 zelfstandig kunnende werken. Brieven onder No. 3734 Boek handel ADR. HE1NEN, Kerk straat 27, s' Hertogenbosch. WAALWIJK bij de VAN DE FABRIEKEN ALPACCA- EN GERO ZILVER 10 jaar schriftelijke garantie. ORIGINEELE HOLLANDSCHE MODELLEN IN ETUI. JUBILEUM CASSETTE No. 2. Inhoud Gero-Zilver JUBILEUM Inhoud Markt. 34204 TIMMERMAN. 12 Bevattende: Tafellepels Prijs in Model No. 20. f 30.- 12 Tafelvorken f 30.- 12 Dessertlepels f 27.- 12 Dessertvorken f 27.— 1 Soeplepel f 12.— 2 Sauslepels f 12.- 2 Groentelepels f 13 1 Aardappellepel f 6.50 Totaal 54 stuks f 157.50 CASSETTE No. Gero-AIpacca. 3. (De bijbehoorende cassette ter waarde van f 30.— gratis) Prijs in Model Bevattende No. 20. 12 Tafellepels f 10 80 12 Tafelvorken f 10.80 12 Dessertlepels f 9.60 12 Dessertvorken f 9.60 1 Soeplepel f 4.75 2 Sauslepels f 5- 2 Groentelepels f 5.— 1 Aardappellepel f 2.50 1 Vleeschdienvork f 2.75 12 Theelepels f 3.30 1 Theeschepje f 0.55 1 Suikerschepje f 055 2 Vleescnvorkjes f 1 50 1 Botermesje f 0.90 1 Kaasmesje f 0.90 2 Jamlepels f 1.50 Totaal 75 stuks f 70.— fDe bijbehoorende cassette ter waarde van f 20.— gratis.) Alleen verkrijgbaar bij 35101 GROOtfstraat VOOR 34203 WAALWIJK bij de Markt. bedrukt en onbedrukt voor Heeren Schoenfa brikanten. 34435 ZEER BILLIJK. Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handel. WAALWIJK, 33195 Electrische Brillenslijperij. Waalwijk, 30 juli '25. Eieren 6"/28 ct. Varkens f 14—f 18. 's BOSCH, 29 Juli '25. Op de markt van heden waren aangevoerd 1660 stuks: 642 stuks hoornvee. 848 biggen. 67 zeugen. 42 schapen—lammeren. 61 kalveren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 295—f 460 p. st. Kalfvaarzen van f 285—f 440 p. st. Magere ossen en koeien van f 170—f 280 Vette ossen en koeien van f 0.57* pd lekw Vette ossen en koeien van f0.50 pd 2e kw Pinken van f 135—f 210 per stuk. Zeugen van f 80—f 145 per stuk. Biggen van f 2.50—f3 00 per week. Schapen van f 25—f 45 per stuk. Lammeren van f 18—f 26 p. stuk. Aanvoer redelijk. Handel vrij goed. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. van Dierenarts K.DIFFINE) CHEM, FABRIEK KREWEI&C9 A.a K@LN Ossaplasf WormpiHen - ■Schurff-vasoh'meni' Oorpoeder Ocgenwafer -xHoesf en Slympillen Sfaupenol i Anf ldiar r he e f abl Eczeemcrème .f yohfmbrnfableften. Leverfraan-Emulsfe Droogwaschpoeder Dierenzeep by DrogisifenApothekers, enz Eandleidingt boekje) graft's by den verf W H. van VenetiëAmsterdam 2 s Helmers f r. 52 Tel Z 4413 65 VESTIGINGEN. KAPITAAL EN RESERVE 16.000.000. 34490 AVAALWJJK. GROOTESTRAAT. Alleen verkrijgbaar bij de Drogisterij van 34971 Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walk vaten. Exhausters. VERSCHENEN der nieuwe kerk van St. Jan Baptist. Winkeliers, Hoteliers enz. die zich met den verkoop daarvan willen belasten, kunnen zich vervoegen van onzen kantore. 33187 Verkoopsprijs 5 cent waarop 20°/0 korting. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. SCHOENENMAGAZIJN, NAAST DE R K. KERK, WAAL W SJ K. Sterke J O N G E N S L A A R Z EN GYMNASTIEK- en TENNISSCHOENEN, SANDALEN, DAMES- en HEEREN-PANTOFFELS, en de zoo gunstig bekend staande CRES-SCHOENEN. 't Voordeeligst adres voor Gummihakken, Creams, Veters, enz. 34907 Aanbevelend, 35073 Beleefd aanbevelend, Depot ,NUTRICIA' Telefoon 123. KANTOORUREN VAN 9—12 UUR. DES ZATERDAGS VAN 9-11 UUR 4196 MAAGTABLETTEN o i Door ons keurig, vlug en GOED KOOP werk breidt zich onze Cliëntèle steeds uit. TILBURG. 34622 in Nederland die niet gaarne 35106 aanraadt. De dokters weten wel dat Molenaar's Kindermeel de kinderen niet alleen doch ook 38 A <f Te? uuui uur oo Vraag gratis brochure aan P. MOLENAAR Co., Westzaan. WAALWIJK. maagzuur, oprisping, gebrek aan eetlust Gebruik Per koker 75 ct. Bij Apothekers en Drogisten. D«p»ta Th. v. d. Sanden, Groetastr. Kaatsheuvel: Firma N. Stravera, Hdet. 85112

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8