mé No. 134 A. OUDKERK erlaagh-v. d. Heijden zuren Snijboonmolens, I pals, 1110. rogisterij „De Gaper" ALLE KRUIDEN In Overhemden, Dassen, Zelibinders, Corn. P. van Zeist, nijplanken, tanzblokken. choenrekken. Gevonden. Rijwielbondel C Klerks IS raaoaever. DAMES ij De Echo van het Zuiden Extra-nummer ionden-Qeneesmiddelen fonisch aangesloten onder Foto-Atelier. zuim niet de Etalage te bezichtigen. akapparaat „Modern". In de Bierlaagh-v d Heijden, oorradig voor den inmaak an Augurken, Uitjes, enz. fl. Bonis, Besoijen Heuvelstraat 7, KANTOOR WAALWIJK Weck glazen en toestellen. Brood en Beschuit „DE HOOP", Krentenbrood cadea u zijn Fa. Orie-Dumoulin. Belast zich met alle Beurstrans actiën in Binnen- en Buitenland. In RIJWIELEN In Kinderwagens Gouden-, Zilveren- en Juweelen Sieraden en Gebruiksartikelen 7/1. mm van Dierenarts KDIFFINE 4.FABR CHEM,FABRIEK KREWEUCe A.Q. K©LN aplasf - Oor poe der ïpiHen - - Ocgenwater -vasoliment \Hoesf en .Slympillen upenol ^f^^M^ldiarrheeföbl- ïmcrémeM r 9ohimbihfable (iexx aan-Emulsie V Droogwaschpoeder Dierenzeep Handleiding boekje) gratis bydenverr W H. van Venef iéAmsterdam 2 - Helmers tr. 52 Tel Z. 4413 Alleen verkrijgbaar bij de Drogisterij van 34971 Erp, Grootcstraat 189 WdBlWijk. VAN oleum Kookstellen fabrieksprijzen 1 vl. 3 vl. 4 vl. f 1,25 f 3,80 f 6,50. Het wonder der Kookkunst Depot NUTRIC1A De beste kwaliteit tegen concurreerende prijs, levert U de 34490 CAPELLE (N.Br.) 33724 Na afname van 25 brooden een best Beleefd aanbevelend, a./d. Markt. WAALWIJK. Beleefd aanbevelend. Telefoon 123. 65 VESTIGINGEN KAPITAAL EN RESERVE 16.000.000. WAALTV IJK. GROOTESTRAAT. ENZ., ENZ. 34202 VINDT U BIJ ONS STEEDS IETS APARTS. Prima Overhemden met boord f 2,50. WAALWIJK bij de Markt. TIMMERMAN. Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEELIG ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 RIJWIELEN aan voordeelige prijzen GROOTESTRAAT 45- DRUNEN. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. Wijkt daarom daar eens van af en gaat eens bij het inkoopen van naar 35113 en U zult ondervinden, dat U steeds te duur betaald heeft. Wij hebben reuzen voorraad en boven alles LAGE prijzen. Telefoon 709. Vraagt keuze-zending en prijsopgaaf. Zendt in den Schoonmaak uwe GORDIJNEN, DEKENS enz. ter behandeling naar de 34312 Oudste en meest moderne Inrichting TILBURG.Telefoon No. 146 Waalwijksche en Langstraatsche Courant. Bij de opening van de as. te houden groote Intern. Tentoon stelling voor de Schoen- en Lederindustrie, geven wij een uit, dat door de geheele vakwereld zal worden gelezen en bewaard, omdat het naast tal van artikelen van vooraanstaande personen op het gebied van de Schoen- en Lederindustrie, ook een verslag zal geven van de opening. Daarenboven mogen wij U er op wijzen, dat „De Echo van het Zuiden". Waalwijksche en Langstraatsche Courant", die straks 50 jaar bestaat, in Waalwijk, de Langstraat en Omgeving algemeen gelezen wordt, zoodat U door Uwe advertentie in dit blad ongeveer alle schoen- en lederfabrikanten, patroon en personeel bereikt. Van dit nummer stellen wij slechts een beperkte ruimte beschik baar voor advertenties en desondanks stellen wij die zeer goedkoop, nl. ter grootte van 70 regels f 10.— en 35 regels f 5 Aangezien maar enkele firma's worden aangeschreven, verzoeken wij U op onderstaande strook te willen mededeelen of U een annonce van f 10.— of f 5.— wilt plaatsen, met den tekst. Uw antwoord gaarne omgaand wachtend, Hoogachtend, WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. De ondergeteekende verzoekt in het op 22 Augustus a.s. te verschijnen speciale nummer van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN", ter gelegenheid van de Interna tionale Tentoonstelling van Schoen- en Lederindustrie te Waalwijk, tot den prijs van f 35128 Handteekening Doorhalen wat niet verlangd wordt. A by Drogisten,Apothekers, enz. 35112 Antoon Gbijben, Tilburg. 1UI plaatsing van bijgaande annonce bespreking over te plaatsen annonce

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8