Voor Fijn gebak, Koekjes, Chocolaad of Bonbons bovenstaand adres. Bierlaagh-v. d. Heijden Bakapparaat „Modern". ton Siiijiiiioto, 2 plu, i 2.10. jiebt K onze étalages reeds bezichtigd? K vindt er zeker iets voor V geschikt. Corn. P. van Zeis!, |nijpianken, fanzblokken. choenrekken. 4 HEEL NEDERLAND zoat! DE FOUTER, ON DEZE PRUZEH TE WINNEN HBPBKWINWEI20BN omul ejfcdaa&6 wf dtzz u/esA ^axeo€lzcAit <$a/K g/tAieuAoeAy ikstueA, lafiw Telefoon 52. denke men aan Verzuim niet de Etalage te bezlchti ge n Bierlaagh-v. d. Heijden, ft. Bonis, Besoijen Petroleum Rookstellen fabrieksprijzen. Weck glazen err toestellen. DOET U 00K ME 0i 1 Hoogste onderscheidingen Tentoonstelling Luik 1923. 34848 Lid der Jury Parijs 1925. 's Bosch 1924 VAN 1 vl. 3 vl. 4 vl. f 1.25 f 3 80 f 6 50 Het wonder der Kookkunst 35037 Beleefd aanbevelend, a./d. Markt, WAALWIJK. WAALWIJK bij de Markt. 34204 TIMMERMAN. Ml ©TU Ie LOTUS-tioofdprqs f5000.- 2e LOTUS-hoofdprqs f 1000.- 3e LOTUS-hoofdprijs f 500.- 35 LOTUS-prijzen van f 109.- f3500. 100 LOTUS-prijzen van f 25.- f2500.- 500 LOTUS-prijzen van f 10.- f5000. 1000 LOTUS-prijzen van f2.50 f2500. Totaal aan prijzen f 20000.* ■4 LOTUSHAAN '•M Itiiiiiiiuiju! Mrische Laie Bakkerij Goulière. j t Wettre fotrt cit^ m deze etalage j'Mm toloipnjiyr. Ptert# Ifm WÓABWG 11^ f O

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4