Zaterdag 6 uur en 8 2 uur MAANDAG 8 UUR. i Ieder koopt thans Kis jtoers Voice Columbia-platen Ouvertures en Fantasiën Complete violen vanal 112.50. Gevonden. HOEDEN PETTEN Corn. P. ran Zeist Drukwerken Kebt K onze Étalages reeds bezichtigd? Ivindt er zeker iets voor l( geschikt. Corn. P. ran Zelsl, Fa. Orie Dumoulin, Mobiloil Vraagt steeds bovenstaande OLIE voor Uw wagen oi motor. ir- gd Riiitll Dames- en Heerenkleeding Corn. P. van Zelsl BAKKERIJ GOUTIERE. Teleioon 52. en Zaterdag 14 November Zondag 15 November 6 Nummers. Van f 85.- thans f 70.- Van f 100.- thans I 80.- Voorradig In RIJWIELEN Bestelt Uw Waalwiiksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. W ij n h a n d e 1. Zijt gij verkouden Telel. No. 102. Slagernota's naar maat is b -rr.HL In Kinderwagens bij de 1 Voor het winterseizoen Fransche Cognac, Rum, Arac. Rum-, Arac- en Citroen-Punch. Waalwijk Brood en Beschuit „DE HOOP", Krentenbrood cadeau HET ADRES Aanbevelend, 35529 Naar den roman van H. M. DÜPUY-MAZUEL. De Groote Fransche OPera stelde hare machtige ruimte beschikbaar voor de wereld première van „HET WONDER DER WOLVEN" welke onder scheiding nog nooit aan een andere film ten deel viel. Zelfs de President der Fransche Republiek gaf door zijne aan wezigheid blijk van zijne groote belangstelling voor dit Fransche Cinematografisch meesterwerk. Alles in deze film, het verhaal, de regie, fotografie nadert het ideale. Explicatie de Heer H. VAN ENGELEN. Plaatsbespreking Loge en Eerste Rang bt| de Fa. TH. PULLES. Sigarenmagazijn voor Zaterdag tot 4 uur voor Maandag tot 6 uur. Er worden niet meer plaatsbewijzen verkocht dan vaste stoelen In de zaal aan- wezig zijn. - EENIEDER ZORGE DUS TIJDIG VOOR HAARTJES. P S Teneinde bezoekers van Kaatsheuvel In de gelegenheid te stellen de autobus van 8 uur te benutten wordt de hooldliim In de 6 uur uitvoering niet als laatste nummer van het programma vertoond, zooda. dl. is beëindigd vóór het vertrek der autobus. onze staande met prima DUBBEL ZW1TSERSCH UURWERK. een jaar garantie. Hoofdvertegenwoordiger voor Waalwijk en Omgeving van en Een uitgebreide collectie van alle bekende Opera's, gespeeld door wereldberoemde Orkesten. Onze SUCCESPLATEN 60 cent per stuk zijn een aanwinst voor ieder liefhebber. Viool, kist stok en toebehooren 35492 Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEELIG ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering. vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage I gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als+nieuw uitziende 34510 RIJWIELEN aan voordeelige prijzen 34201 EN C DE NIEUWSTE MODELLED. WAALWIJK bij de Markt GROOTESTRAAT 45, D R U N E N. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. WAALWIJK bij de Markt. 34204 Anno 188 2. Telefoon No. 173. 35532 bij ons zult gij steeds een verzachtend middel vinden. Maakt ook zelf Uw ABDIJSIROOP, daar voor hebben wij prima Witte Siroop en verdere benoodigdheden. 35538 Beleefd aanbevelend, Markt, - WAALWIJK. „Depot Nutrlcia. Telephoon 123. Alle soorten OLIËN EN VETTEN van bovengenoemd fabrikaat steeds voorradig. 35537 Aanbevelend, De beste kwaliteit tegen concurreerenden prijs, levert U de 33724 CAPELLE (N.Br.) Na afname van 25 brooden een best Men behoeft zijn niet buiten de gemeente te bestellen Wij leveren ze zeer billijk Vraagt prijsopgave. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. VOOR 34203 WAALWIJK bij de Markt. Boterletters. - Speculaas. Taai Taai Uitte Bioscoop- JET III,ONDER DER WOLVEN" s „Die Nibelungen." Salon-Pathéfoons DrojjisteriLDe Gaper" i—i GEDEPONEERD HANDELSM ERK Raadpleeg onze aanbevellngs/w'

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8